Backup av playstationspel


Om du vill kunna göra en backup kopia på ditt favoritspel behöver du tillgång till en cd-brännare samt en lämplig programvara.

Att kopiera eller på annat sätt skaffa kopior på spelen man inte äger och har som original är olagligt. Vi tillhandahåller inte illegalt kopierad programvara, så det är ingen idé att fråga. Vi svarar ej heller på e-mail eller telefonfrågor angående backupproblem eller handhavande av programvaror som inte köpts av oss. Kontakta leverantören av det brännprogram du använder vid problem.

En av de bästa programvarorna är Golden Hawks Disc At Once, vilken även är känd som snapshot, psxcopy, dao eller daowin. Andra programvaror som fungerar bra är Elektrosons Gear Replicator samt tyska Aheads NERO burning ROM. Vi har inga cracks eller serials till dessa, utan rekommenderar inköp av en riktig licens för permanent bruk. Se även CDRSOFT för mer information om olika programvaror!

Många nya spel har olika typer av kopieringsskydd och/eller anti-multi-x skydd.

Vanligast på japanska spel (Medievil, ODT, Poporogue, Final Fantasy VIII m.fl.) är ett skydd som försöker upptäcka Multi-X ombyggda playstation. Även om man försöker starta sitt original på en modifierad playstation så går spelet inte igång, istället stannar det med en varningstext om att ett chip har upptäckts. För att kringgå dessa skydd har det tagits fram s.k. Stealth-chip som stänger av sig precis innan kontrollen görs. Än så länge finns det inget spel som klarar av att upptäcka våra Multi-Mode 4-in-one version 10.0 chip.

I Europa är det vanligare med rena kopieringsskydd. Originalen av dessa går att spela utan problem även med äldre Multi-X chip, men gör man en kopia så upptäcker man förr eller senare att allt inte står rätt till. Kopieringsskydet slår oftast till när man kommit en bit in i spelet, t.ex. mellan två olika nivåer. Det kan även orsaka konstiga problem, som att knapparna på handkontrollen verkar fungera på fel sätt. Om man absolut måste göra en backup av ett skyddad spel måste man först kopiera hela cd'n till sin hårddisk i form av en s.k. imagefil. Därefter måste man hitta rätt patch, samt exekvera den så att skyddet tas bort från imagefilen. Sedan kan man bränna sin backup från den patchade imagefilen.

Om du inte har tillgång till lämplig utrustning finns det gott om personer som erbjuder hjälp att bränna CD-R eller ordna pressade "silver" CD för c:a 100:- via annonser i gula tidningen eller köp&sälj på passagen. Återigen, tänk på att det är olagligt att inneha kopior på spelskivor man inte äger och har kvar originalmedia till. PSXCARE hjälper INTE till med att ordna CD-kopior.

Om du har en gammal playstation med sliten laser kan du få problem med hackigt ljud/ryckiga videosekvenser om du använder fel typ av media för backup. Generellt bäst resultat har rapporterats vid användande av s.k. guld CD med kända märken, t.ex KODAK, men olika modeller och exemplar av playstation kan variera kraftigt. Se även vår svenska laserkalibreringsanvisning. För mer information om varför man ofta får varierande resultat med vissa (billiga) märken, se The Truth About CD_R Media.

De playstationmodeller som säljs idag klarar av att läsa praktiskt taget alla typer och märken av skivor, utom möjligen CD-RW (raderbar CD) pga dess låga reflektivitet. Dock har vi sett vissa exemplar av helt nya maskiner som vägrar läsa CD_R med blå yta av vissa märken, t.ex. BASF.