Städtrasor

Mirakeltrasan bra - men inget mirakel

De flesta mirakeltrasor är bättreän en vanlig städtrasa.
Det visar ett test i senaste numret av Råd och Rön.

Nio olika mirakeltrasor har testats. Bästär trasorna på små ytor som handfat och diskbänkar.På större ytor är de mer omständliga att användaoch de tar inte bort all smuts, exempelvis kalkbeläggningar. Supertex-Bele,Supertrasan Exclusive och Vileda-trasan hade alla dålig uppsugningsförmåga.

Viledatrasan var dessutom mindre effektiv än de andra trasorna ochnöttes fort.
Mirakeltrasor har en speciell fiberstruktur som gör dem effektiva.När man dammar drar den statiska elektriciteten åt sig dammet.Vid våttorkning behöver man inte använda rengöringsmedel,vilket är skonsamt för miljön.

Trasorna är dyra, kostar kring femtiolappen, men kan tvättas ochanvändas många gånger.--------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 1999 Råd &Rön