------------------------------------------------------------
FLASHBACK NEWS AGENCY # 127 25 januari 2000
89 212 prenumeranter [+ 1 689] ISSN 1402-4543
------------------------------------------------------------

SVERIGES STÖRSTA NYHETSBREV årgång 6 nummer 1

0.01 Ledare

P O L I T I K & S A M H Ä L L E
_______________________________
1.01 Svenska judar kartlades - koncentrationsläger förbereddes
1.02 Dömd för insamling av leksaker
1.03 Kalle Anka och socialismen
1.04 Giraff till salu
1.05 Statsministerns bordellaffärer
1.06 Saddam Hussein och sanningen bakom kriget i Kuwait
1.07 Drogliberalerna har vunnit i Italien
1.08 Byggnads utesluter nazister
1.09 Datalagen i sekretesslagen skapar problem för journalister
1.10 Sverige - en ytterlighet i Europeisk sexlagstiftning
1.11 Freedom Airways
1.12 Peote till salu
1.13 Porreklam på tv efter 23

M E D I E R

_______________________________
2.01 20 länder saknar fri information
2.02 JK åtalar Aftonbladetjournalist
2.03 Premiere - ny filmtidning från Hachette

I T
_______________________________
3.01 DVD-koden knäckt
3.02 Telia, nej tack!
3.03 Över 300 000 kreditkortsnummer stulna
3.04 Inte olagligt med länkar
3.05 Hotmail stängdes på grund av obetalda räkningar?
3.06 Virgin Net crackad
3.07 Folkpartiet och centern vill avskaffa sekretesslagen
3.08 Datainspektionen pekar ut dömd person på sin webbsida
3.09 EU stämmer länder för brott mot dataskyddet
3.10 Forskare knäckte GSM-krypto
3.11 Lista över fria newsservrar
3.12 Regeringens spam-register
3.13 Skratta med Expressen och Aftonbladet

K U L T U R & N Ö J E
_______________________________
4.01 Konstig konst
4.02 Gangbang 2000
4.03 Rolig Teknik är tillbaka - nu även på Internet

F L A S H B A C K
_______________________________
5.01 Linjeväljaren från Optimal Telecom dyrare än Flashback
5.02 Högsta domstolen nekar Flashback
5.03 Rättshjälpsfonden - lägesrapport
5.04 Flashback W3 Search - med över 10 000 länkar

F A S T A A V D E L N I N G A R
_______________________________
6.01 Feedback
. Passagenskriptet i FNA nummer 123
. Svar: Metro vågade inte stöta sig med mäktigaAftonbladet
6.02 P.S. Kolla in
6.03 Smått & gott
6.04 Reklam och underrättelser

R E P O R T A G E
_______________________________
7.01 Mordet på Olof Palme, del 7:Ensamma vargen: Rättshaveristen
7.02 Kristdemokraterna motionerar om förbud mot religions-kränkning
7.03 Fallet Cats - tv-reportern som hamnade i Hammarby-kanalen
1.05 Manipulering av medvetandet

m å n a d e n s a n n o n s ö r e r
_______________________________

http://www.domaintrade.com/
http://www.ees.se/
http://www.fishnet-nordic.com
http://www.itdirekt.com/
http://www.gamerson.com
http://www.velvetvideo.com

ANNONSERA I FLASHBACK

För information om hur du annonserar i FNA, kontakta våra
säljare: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05.

En procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på FNA.

_________________________________________________________________

0.01 LEDARE

År 1995 pågick en massiv kampanj i medierna mot den
dåvarande porrkungen Carl Serrung. Personer som kunde tänkas
ha någon koppling till denna man publicerades med namn och
bild i våra kvällstidningar. Expressen publicerade
exempelvis namn och bild på en person som man misstänkte
hade köpt rättigheterna till Carl Serrungs filmer. Samma
person drev även en svensk Internetleverantör. Detta
uppmärksammade man på tidningen Z, som ringde upp företagets
kunder och frågade ifall de visste att en av grundarna bakom
Internetföretaget hade ett förflutet inom porrindustrin.
Givetvis vill många företag inte förknippas med Carl Serrung
och porrindustrin, och man lämnade därför denna leverantör.
Företaget gick kort efteråt i konkurs.

Några år senare uppmärksammar Upsala Nya Tidning (UNT) att
det finns barnporr på Internet, och då i synnerhet bland
diskussionsgrupperna. Man skrev artiklar i ämnet, och
namngav en Internetleverantör i Uppsala. Man ringde deras
kunder, och frågade ifall de visste att de låg på en "barn-
porrserver" som dagligen förmedlade tusentals barnporrbilder
till hela världen. Det visste de givetvis inte, och det
dröjde inte länge förrän dessa företag bytte leverantör.
Vad UNT "glömde" informera om var att dessa bilder även
fanns hos de flesta övriga leverantörer. Inte heller var
denna leverantör den med flest diskussionsgrupper, eller
något företag som på övrigt sätt utmärkte sig på detta
område. För att inte riskera en ny artikelserie valde dock
denna leverantör att censurera Internet för sina kunder.
Man nekade kunderna att ta emot ett flertal diskussions-
grupper. Allt för att slippa ytterligare publicitet.

Men vänta lite. Den utpekade Internetleverantören från 1995
hade aldrig någonsin sysslat med porr, och personen som man
bland annat namngav i Expressen hade för länge sedan slutat
inom porrindustrin.

Och Internetleverantören från Uppsala tillhandahöll samma
tjänst som Telia, Tele2 och Telenordia. Man erbjöd dem att
ansluta sig mot Usenet, vilket är en del av Internet.

Ytterligare några år senare lyckas ett svenskt kommunalråd,
Björn Fries, stänga en webbsida i USA. Inte på grund av
att den var olaglig, utan på grund av att den enligt
kommunalrådet var "omoralisk". De som hade webbsidan var
nynazister, och då spelade det ingen roll ifall den var
laglig eller ej. Nazister är onda, och dessa skall stoppas
med alla tänkbara medel. Oavsett om de följer gällande
lagar eller ej. "Det vore väl inte så bra ifall ert
företag förknippades med nazister."

Att samma sida sedan två år också legat hos Flashback hade
man missat. Flashback äger en Internetleverantör, och bryter
någon av kunderna mot gällande policy kan sidan stängas av.
Men sidan bröt inte mot någon policy, och inte heller
uppfattades den av de jurister vi kontaktade som uppenbart
olaglig.

I november 1999 polisanmäler därför kommunalrådet Björn
Fries Flashback för hets mot folkgrupp (diarienummer
K 13346-99), som han anser är indirekt ansvarig för att
den nazistiska webbsidan finns kvar på Internet. När sidan
inte stängs ned kontaktar han företaget som säljer bandbredd
till Flashback, och försöker i stället få dem att bryta
gällande avtal och stänga av Flashback helt från Internet.
När de förklarar att man inte kan stänga av kunder hur som
helst, väljer han att kontakta företaget som säljer
bandbredd till företaget som säljer bandbredd till Flashback
som i sin tur erbjuder bandbredd till kunden med den
nazistiska webbsidan. Verkar det rörigt?

Under tiden som detta företag får förklara gällande avtal,
skriver Björn Fries en debattartikel i Aftonbladet där han
namnger de företag som enligt honom är delaktiga till att
Flashback kan vara verksamma på Internet. Han väljer också
att publicera adresser och postnummer till dessa företag -
så att läsarna själva skall kunna kontakta dem (nej, jag
skojar inte).

Parallellt med detta, debatteras frågan i radions P1 där
Björn Fries anklagar Flashback för att försörja sig på att
sälja webbutrymme åt våldsporr och nynazister. Att vålds-
porr är olagligt och att Flashback erbjuder gratis Internet
verkar vara av mindre betydelse. Lögnerna och anklagelserna
börjar nu hagla allt tätare.

Björn Fries skriver efter detta brev till de berörda
företagens kunder, och undrar ifall de vill bli förknippade
med naziströrelsen. "Företaget ni anlitar hyr även ut
bandbredd till nazister."

När inte heller detta ger resultat kontaktar Björn Fries
Föreningssparbanken och ALMI Företagspartner som lånat ut
pengar till företaget som säljer bandbredd till Flashback.

"Det förvånar oss oerhört att ALMI FÖRETAGSPARTNER AB
medverkar till att ekonomiskt förknippas med den nu
existerande nazismens straffbara handlingar."

Den 12 februari meddelar företaget som säljer bandbredd
till Flashback, att man avslutar avtalet då "långivare
hotat med att säga upp våra lån".

I medierna har man under januari kunnat läsa om hur NSF:s
webbsida försvunnit från Flashback, och att företaget som
säljer bandbredd kastat ut Flashback. Några har till och
med kontaktat oss och frågat ifall vi tänker lägga ned
Flashback Community (Internetleverantören).

Sanningen är att NSF:s webbsida ligger kvar på Flashback
(http://www.flashback.net/~nsf/). Förutom hos Flashback
fanns den i början av januari även på ytterligare tre
servrar i världen. I förra veckan fick NSF tillbaka sin
egen domän, och därför pekar nu alla de övriga sidorna mot
den. Att stänga av deras webbsida hos Flashback har aldrig
varit aktuellt.

Vad det beträffar Flashbacks bandbredd, gäller vårt
nuvarande avtal till och med den 1 oktober 2000. Att byta
leverantör är inte speciellt svårt, (vi bytte till exempel
till vår nuvarande leverantör för mindre än fem månader
sedan). Vi har redan hittat ett flertal leverantörer som
vill sälja bandbredd till oss, och några planer på att
lägga ned Flashback Community finns givetvis inte heller
- lika lite som några planer på att utesluta kunder på
grund av deras politiska övertygelse.
(Av samma orsak som vi inte utesluter kunder på grund av
deras religiösa övertygelse eller sexuella läggning).

Björn Fries fortsätter dock sin märkliga kamp för vad han
kallar "moralisk självcensur". I SVT:s Rapport (21 januari)
använder han ord som "självsanering" och "etisk nivå". Det
handlar nu inte bara om att stoppa yttrandefriheten för sina
oppositionspartier (i detta fall för Nationalsocialistisk
Front som ställer upp i nästa riksdagsval) utan också stoppa
yttrandefriheten för sina kritiker (i detta fall Flashback
som försvarar oppositionspartiernas rätt till yttrande-
frihet).

I drygt två månader har Björn Fries lagt undan de kommunala
uppdragen och bedrivit sin egen lilla kampanj på betald
arbetstid. För detta får Björn Fries 32 000 kronor i
månaden, och nyligen tilldelades han även Olof Palme-priset
på drygt 400 000 kronor. Det är med andra ord ingen olönsam
historia att agera offer i medierna, snarare tvärtom.

"Alla har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna
rätt innefattar frihet för alla att utan ingripande hysa
åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar
och tankar genom varje slags media och utan hänsyn till
gränser."
- 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna

Björn Fries misslyckande att stänga Flashback såväl som att
hindra Nationalsocialistisk Front att vara verksamma på
Internet kan vara en lärorik historia. Yttrandefriheten är
en lagstadgad rätt att framföra åsikter offentligt. Den
skall vi inte ta för given. Denna historia visar att det
fria ordets motståndare kan komma från de mest oväntade
håll. Precis som i Kina och Singapore använder man ord som
"självsanering" och "etisk nivå" - och tillägger ofta att
det är för medborgarnas eget bästa. I båda länderna tiger
medierna - men av helt olika orsaker.

Freedom of speech - use it or lose it!

Jan Axelsson
Stockholm, januari 2000

_________________________________________________________________

p o l i t i k & s a m h ä l l e
_________________________________________________________________

1.01 SVENSKA JUDAR KARTLADES - KONCENTRATIONSLÄGER FÖRBEREDDES

Timmer till koncentrationsläger utanför Sjöbo fanns sågat
och klart under andra världskriget. Det hävdar författaren
Bosse Schön i boken "Svenskarna som stred för Hitler".
I boken hävdar Schön att svenska nazister planerade att
utrota de 8 000 judar som då fanns i Sverige.
Flera organiserade registreringar av judarna i Sverige
pågick enligt Schön.
- Uppgifterna har varit kända tidigare. Men ingen tycks ha
brytt sig om dem. Jag har lagt pussel och sammanställt dem,
säger Schön till Aftonbladet.
I boken skriver han att nazistiska lantbrukare i Sjöbo
producerat ritningar till ett koncentrationsläger och sågat
upp timmer.
I boken avslöjas också bland annat att 500 svenskar var
frivilliga soldater i Tyskland under andra världskriget.

[magazinet]

=================================================================

1.02 DÖMD FÖR INSAMLING AV LEKSAKER

Den kubanske journalisten Victor Arroyo har dömts till sex
månaders fängelse för att ha samlat in leksaker. Amnesty
anser att åtalet mot honom är politiskt motiverat och rör
hans arbete för en oberoende nyhetsbyrå och hans kontakter
med kubanska exilgrupper i Miami. Amnesty betraktar honom
därför som samvetsfånge.

Victor Arroyos hem genomsöktes den 8 januari och omkring
140 leksaker togs i beslag. Leksakerna var avsedda som
julklappar för provinsens fattiga barn och hade köpts med
pengar insamlade av exilkubaner i Miami. Ett hundratal
leksaker hade delats ut innan beslaget gjordes.

[amnesty]

--------------------------------------------------- annons ------
Äger du en värdefull .com-adress? http://www.domaintrade.com
Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com
Vi ökar värdet på din .com-adress! http://www.domaintrade.com
-----------------------------------------------------------------

1.03 KALLE ANKA OCH SOCIALISMEN

En svensk - och en ganska unikt svensk - sed är att närmare
halva befolkningen ser på Kalle Ankas julprogram på tv.
Denna sedvänja har en mycket politisk bakgrund som få
tänker på. Disneys program var populära bland tittarna redan
i tv:s barndom. Men med en av socialistiska politiker
kontrollerad monopolkanal dröjde det inte länge förrän Kalle
Anka skulle stoppas, eftersom han ansågs sprida
kapitalistisk propaganda.

I stället köptes program och programkoncept in från Sovjet,
Tjeckoslovakien och Östtyskland (Drutten, Televinken med
flera för de som är gamla nog att komma ihåg). Som ett
litet andningshål visades ett Kalle Anka-program varje
julafton. Men det var enda gången på hela året som Kalle
och hans vänner uppträdde i svensk tv.

Det socialistiska förbudet ledde i praktiken till att Kalle
blev en del av den svenska jultraditionen. Först när TV3
började sända tv via satellit från London kom Kalle Anka
tillbaka på allvar i svensk tv. Och efter några år hos
TV3 köpte även Sveriges Television in Disney-program. Med
stor framgång. Men det var alltså enbart ett motdrag mot en
konkurrent när monopolet väl upphävts.

[veckans contra]

=================================================================

1.04 GIRAFF TILL SALU

Giraff säljes! 2,5 meter hög i mankhöjd, ett ben har varit
defekt, men är veterinärbesiktad och registrerad, snäll och
trevlig giraff, mycket lättlärd säljes på grund av plats-
brist. Pris: 6 950 kronor. Tel: 08-708 87 26.

Saxat ur: Gula Tidningen 30/12-2/1, sidan 26, spalt 3.

=================================================================

1.05 STATSMINISTERNS BORDELLAFFÄRER

Det är vår dåvarande statsminister Torbjörn Fälldins kanske
svåraste dag. Han skall svara, och återigen svara, på
närgångna och kritiska frågor. Varför finns hans namn med på
bordellmammans lista över kunder? Varför? Kan det verkligen
bli rök utan eld?

Klockan 12 är utrikesnämndens sammanträde klart och Fälldin
sätter sig vid lunchbordet på slottet. Tre timmar senare
förklarar han i riksdagen:

"... Jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag
fann nämligen att mitt eget namn var med bland de uppgivna
kunderna ..."

Det är tydligen ett intressant ämne. Få riksdagsledamöter är
frånvarande, på åskådarläktaren är det fullsatt, på press-
läktaren likaså och i ett stort pressrum med tv-monitor
trängs vi journalister. Aldrig tidigare - inte sedan
valnatten 1976 - har Fälldin haft så många reportrar och
fotografer kring sig. Efter debatten kommer han till press-
konferensen i talmansmatsalen. Palme har för en gångs skull
stött honom med "snus är snus och strunt är strunt - om än i
polisiära promemorior".
Men Fälldin är synbarligen plågad och svettas i pannan och
vet inte riktigt vartåt han skall rikta blicken.

Men vad hände egentligen? Det är nu över tjugo år sedan, och
vad som egentligen hände får vi nog aldrig reda på. En
svensk statsminister som finns med på en bordellmammas lista
över kunder och en statsminister som nekar. Ord mot ord.

=================================================================

1.06 SADDAM HUSSEIN OCH SANNINGEN BAKOM KRIGET I KUWAIT
Text: Brandon Gillespie

Bakgrunden till kriget var att Kuwait hade lovat Irak ett
antal oljekällor som ett bidrag till det utdragna kriget
mot Iran. Men Kuwait hade aldrig infriat löftet, och man
hade dessutom fuskat med OPEC:s kvoter.

Kuwait lovade Saddam Hussein att man skulle betala sin
andel av kostnaderna för kriget mot Iran, vilket Irak
utkämpade för deras räkning, men man hade inte infriat det
löftet. Från början tänkte Saddam bara erövra de omtvistade
oljefält som han ansåg tillhörde honom. Han ockuperade hela
landet enbart därför att han fick höra att kuwaitierna
gjorde i ordning landningsbanor så att amerikanerna kunde
komma och försvara dem.

Enligt Jordaniens dåvarande kung Husseins fredsplan skulle
Irak dra sig tillbaka till gränsen men behålla den landremsa
som han ansåg att Kuwait var skyldig Irak. Efter tre år
skulle det sedan hållas val i Kuwait för att se om
befolkningen i detta gränsområde ville tillhöra Kuwait eller
Irak.

I västvärlden vet man inte mycket om de månader av
förhandlingar som hade ägt rum mellan Irak och Kuwait eller
hur kuwaitierna hela tiden hade underlåtit att infria sina
löften. Dessutom hade kuwaitierna inte avskrivit de lån som
Irak dragit på sig i samband med kriget mot Iran, och
kuwaitierna fortsatte att svika Arabstaterna genom sin
överproduktion av olja till alltför låga priser.

"Varför ljöd fårskällorna på Falklandsöarna högre än
Jerusalems kyrkklockor?"

---------------------------------------------- platsannons ------
Trendanalytiker sökes till trendanalysbyrån Fishnet. Du bygger
upp vårt nät av trendspanare, och arbetar med analys- och
konsultuppdrag åt våra kunder. http://www.fishnet-nordic.com
-----------------------------------------------------------------

1.07 DROGLIBERALERNA HAR VUNNIT I ITALIEN

Nu kan marijuana släppas fritt och missbrukare kan få
heroinet från staten.
- Regeringskris, hotar kristdemokraterna.
Beslutet om friare regler av narkotika fattades i mitten av
januari vid vänsterdemokraternas partikongress i Turin.
- Förbud har bara lett till vinster för maffian. Marijuanan
kan släppas fri om man informerar om riskerna, säger
ungdomsförbundet i en motion.

[aftonbladet]

=================================================================

1.08 BYGGNADS UTESLUTER NAZISTER

Byggnads förbundsstyrelse beslöt i början av januari att
utesluta två medlemmar. Skälet var att deras nazistiska
aktiviteter är oförenliga med medlemskap i Byggnads.

De två medlemmar som nu uteslutits har inte tagit avstånd
från den nazistiska rörelsen. Den tredje har deklarerat att
han sedan en tid tillbaka lämnat den nazistiska rörelsen
och börjat ett nytt liv. Han får därför behålla sitt
medlemskap i förbundet.

En av medlemmarna kräver nu att få tillbaka den medlems-
avgift han betalat under de senaste tio åren. (Se komplett
brev nedan.)

-:-

Stockholm 99-12-13

Herr Christer Jönsson,

Undertecknad erkänner sig härmed skyldig till att ha gjort
motstånd mot det pågående svenska folkmordet bland annat
genom redaktörskapet för den patriotiska tidningen Nordland.

Undertecknad vitsordar även att namn och foto figurerat i
samband med en artikel fylld med lögner som publicerades
den 30 november 1999 i de uttalat svenskfientliga alstrena
DN, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.
I Aftonbladet befinner sig ett foto på mig under rubriken
"Vi ska förstöra det svenska samhället", ett svenskt
samhälle som jag ägnar mig åt att försöka försvara. Som
varje självtänkande svensk är mer än väl medveten om tjänar
massmedierna den nuvarande makteliten genom att förleda
folket och underkuva det till att fortsätta vara dess
zombifierade slavar. Eller för att citera ur nyhetsbrevet
Nationell information som ges ut av Svenska motstånds-
rörelsen - en patriotisk organisation som kämpar för
Sverige;

"Hetsens syfte är att frammana bilden av att motståndet
mot främlingsväldet är kriminellt, att alla patrioter som
försöker försvara sitt folk är terrorister. Denna typ av
propaganda var en gång typisk för Sovjetunionen där alla
motståndare mot kommunismen utmålades som banditer och
terrorister. Nu har den svenskfientliga regimen tagit över
denna metodik och använder den mot de svenskar som
försöker värja sitt folk mot främlingsvälde och främlings-
invasion."

Undertecknad löste sitt medlemskap i Svenska byggnads-
arbetareförbundet under dess falska förespeglingar att man
som medlem skulle få "förhandlingshjälp och hjälp med att
se till så att avtal och arbetsvillkor följs av arbets-
givare". Enligt den information som undertecknad fick ta
del av vid inträdet så angavs att "rätt till inträde har
alla som är anställda inom förbundets verksamhetsområde".
Ingenstans angavs det att "Svenska" byggnadsarbetare-
förbundet sysslar med åsiktsregistrering och förföljelse
av oliktänkande. Hade undertecknad fått ta del av sådan
information så hade ett medlemskap aldrig varit aktuellt.

Därför, herr Christer Jönsson, kräver undertecknad i
händelse av en uteslutning på grundval av ett politiskt
inkorrekt tänkande att alla svenskar som genom indirekta
maffiametoder löst medlemskap, och under falska före-
speglingar lurats på tusentals kronor av ert "Svenska"
byggnadsarbetareförbund, att samtliga inbetalda avgifter
återbetalas, med andra ord omkring tio års medlemsavgifter
och i runda tal 30 000 kr för undertecknad.

Svenska hälsningar,
Peter Melander

--------------------------------------------------- annons ------
BESTÄLL GRATIS INTERNETABONNEMANG MED ISDN (DUBBLA KANALER)
Supersnabb förbindelse och vi stödjer även 56k och V.90-standard.
Webbhotel, e-post, lokala diskussionsgrupper och mailinglistor.
Beställ redan i dag! http://www.flashback.net/community/
-----------------------------------------------------------------

1.09 DATALAGEN I SEKRETESSLAGEN SKAPAR PROBLEM FÖR JOURNALISTER

I början av december förra året bad journalisten Mark
Boustedt att få ut en förteckning över samtliga personer
i Gävle och Sandviken som har överskjutande skatt att hämta,
men som skattemyndigheten inte lyckats få tag i.

Skattemyndigheten vägrar lämna ut uppgifterna med
hänvisning till 7 kapitlet 16 § i sekretesslagen.

I beslutet skriver skattemyndigheten bland annat:
"Skattemyndigheten har till Boustedt ställt frågan
huruvida uppgifterna ska användas eller registreras på
medium för ADB. Boustedt har inte ansetts sig ha någon
skyldighet och har direkt motsatt sig att upplysa om hur
uppgifterna skall användas. Mot bakgrund av detta och mot
att antalet begärda uppgifter medför att det normalt
skulle underlätta för mottagaren att använda sig av ADB,
har skattemyndigheten vid en samlad bedömning funnit att
uppgifter inte kan lämnas ut."

Beslutet är överklagat till kammarrätten. I sitt över-
klagande påpekar han att skattemyndighetens personal mycket
väl visste att han är journalist och att TF slår ut vanlig
lag. 1994 slog regeringsrätten fast att datalagen inte är
tillämplig när någon arbetar under skydd av tryckfrihets-
förordningen. Journalisten Anders R. Olsson hade då blivit
nekad av datainspektionen att skriva en bok på sin hemdator
eftersom han då i lagens mening förde ett personregister.

Ytterligare information:

Skattemyndighetens diarienummer: 621-32847-99/8600

Regeringsrättens dom 1994-04-14 (93/3260)
http://www.pi.se/laurin/open.htm

[paragrafryttaren]

=================================================================

1.10 SVERIGE - EN YTTERLIGHET I EUROPEISK SEXLAGSTIFTNING

Samtidigt som Sverige kriminaliserade sexköparna, klubbade
de holländska myndigheterna igenom en nationell lag som
tillåter bordeller och därmed också koppleri.

Här är några exempel på europeisk prostitutionslagstiftning.

>> SVERIGE:
Det enda europeiska land som kriminaliserat köp av
sexuella tjänster. Maxstraffet är sex månaders fängelse.
Även koppleri är straffbart och leder undantagslöst till
fängelse.

>> HOLLAND
Myndigheterna utfärdar licenser för bordellägare och har
därigenom även legaliserat koppleri. Prostituerade är
skyldiga att deklarera sina inkomster och får även del av
socialförsäkringssystemet. Inkomsterna är pensions-
grundande.

>> NORGE
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.

>> FINLAND
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.

>> DANMARK
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.
Kopplerilagen tolkas dock mycket liberalt. Många
tidningar och turistbroschyrer är fyllda av annonser från
prostituerade, eskortfirmor och olika massageinstitut.

>> FRANKRIKE
Prostitution och sexköp tillåtet. Koppleri ej tillåtet.
I Frankrike förekommer dock koppleri i olika former
tämligen öppet.

>> TYSKLAND
Prostitutionen regleras genom lagar på delstatsnivå.
Många delstater tillåter bordeller. Tyskland är det land
närmast Holland i synen på prostitutionen.

=================================================================

1.11 FREEDOM AIRWAYS

Martin Langham, 34, har bildat flygbolaget Freedom Airways
efter att ha jobbat som steward i 17 år. Han lovar den bästa
och trevligaste flygbesättningen och vill ge homosexuella
passagerare samma rättigheter som andra att njuta av sin
resa. Även rökning kommer att vara tillåtet på dessa
flygplan, som dekoreras med den berömda "Gay Rainbow"-
flaggan.

--------------------------------------------------- annons ------
Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce
-Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back-
-----------------------------------------------------------------

1.12 PEOTE TILL SALU

Det svenska företaget Succseed säljer peotefrön (Lophophora
williamsii). 15 kronor för tio frön.

Ytterligare information:

Succseed
Valsångsvägen 24
633 69 Skogstorp
E-post: succseed@algonet.se
Webbadress: http://www.algonet.se/~succseed/

=================================================================

1.13 PORREKLAM PÅ TV EFTER 23

Det finns stora pengar att hämta inom porrindustrin. Trots
det har vissa tidningar och tv-kanaler bestämt sig för att
inte ta in några porrannonser. Aftonbladet förlorade på
grund av det förra året 2,5-5 miljoner kronor i uteblivna
annonsintäkter. Också TV4 och Kanal 5 avstår. TV3,
däremot, har valt en annan väg. Varje kväll efter klockan 23
fylls deras förstasida på text-tv med budskap som "Våta
tjejer". "Hemmafruar söker vänsterprassel" och liknande
annonser.

[avisen]

_________________________________________________________________

m e d i e r
_________________________________________________________________

2.01 20 LÄNDER SAKNAR FRI INFORMATION

Två miljarder människor lever i omkring 20 länder som
förvägrar sina medborgare press- och yttrandefrihet, enligt
Reportrar utan gränsers, RSF, årliga rapport.

Enligt rapporten finns det ingen pressfrihet i omkring 20
av världens länder. Det innebär att omkring två av världens
cirka sex miljarder invånare inte har rätten till fri och
obunden information. Därtill är pressfriheten begränsad i
70 länder.

I många länder censureras medierna och lagarna försöker
skrämma dem till lydnad. I vissa stater är det förenat med
fängelsestraff att till exempel "sprida falsk information"
eller "förolämpa statsöverhuvudet".

Regeringarna i Burma, Kuba, Kina, Tunisien och Vietnam har
även inrättat system för att censurera Internet genom att
kontrollera Internetleverantörerna och till exempel blockera
tillgången till vissa webbsidor och straffa dem som försöker
kringgå censuren.

=================================================================

2.02 JK ÅTALAR AFTONBLADETJOURNALIST

Justitiekanslern, JK, Hans Regner har beslutat att åtala en
före detta Aftonbladetjournalist för brott mot tystnads-
plikten.

JK hävdar i sin stämningsansökan till Stockholms tingsrätt
att journalisten röjde sin källa för Stockholmspolisens
tidigare presstalesman Claes Cassel för två år sedan i
samband med att Aftonbladet publicerade artiklar om nazist-
hot mot kända personer i Sverige, bland dem Claes Cassel.

Straffet för detta brott kan ge böter eller ett års
fängelse.

[resumé]

=================================================================

2.03 PREMIERE - NY FILMTIDNING FRÅN HACHETTE

Premiere heter Hachettes nästa projekt. Namnet har skyddats
genom registrering hos Patent- och registreringsverket, men
exakt när tidningen skall komma låter man vara osagt.

[dagens media]

_________________________________________________________________

i t
_________________________________________________________________

3.01 DVD-KODEN KNÄCKT

Några crackare har knäckt kopieringsskyddet för det nya
digitala videoformatet DVD.
-Vi har knäckt koden för att läsa av DVD-filmer och lagt ut
den på Internet för att vem som helst skall kunna göra en
egen DVD-spelare, säger Jon Johansen från Larvik.
DVD är det nya videoformatet som gör det möjligt att se på
filmerna via datorn. Sex filmbolag i Hollywood i USA har
via advokat krävt att Johansen skall ta bort uppgifterna
från Internet. Något som inte påverkat spridningen, då
dessa snabbt sprids till andra webbsidor på nätet.
De japanska DVD-tillverkarna tvingas nu skjuta upp
lanseringen av sina apparater. Matsushita har skjutit upp
lansering av sin DVD-produktlinje med sex månader. En
annan gigant i branschen - Victor Co - har valt att inte
uppge en tidpunkt för lanseringen av sina produkter, men
det är helt klart att en betydlig försening kommer att
drabba även dem.

Programmet med den knäckta DVD-koden kan laddas hem från
följande adresser:
http://perso.club-internet.fr/ches/dl/rippers/decss121b.zip
http://www.discordia.de/decss/DeCSS.zip
http://www.multimania.com/sxpert/decss/
http://www.posexperts.com.pl/people/wrobell/css/
http://www.koek.net/dvd
http://logical-solutions.com.au/DeCSS.zip
http://www.sarahandcasey.com/decss/
http://www.fsp.com
http://www.warren-wilson.edu/~echerry/dvd
http://people.mn.mediaone.net/bojay/slashdot/
http://www.mafkees.com/dvd
http://members.tripod.com/donotsueme/
http://donotsueme.homepage.comh
http://donotsueme.freeservers.com/
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~marsie/
http://dB.org/dvd/
http://dcwi.com/~wench/decss
http://www.capital.net/~mazzic
http://dvdcss.newmail.ru
http://www.subcor.com
http://www.frankw.net/decss
http://danger-island.com/~dav/any.lawyer.who
http://www.fortunecity.com/victorian/parkwood/95/DVD/
http://www.asleep.net/dvd
http://members.xoom.com/NiKeX
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Station/2819/
http://www.execpc.com/~unicorn/dvdmirror.htm
http://members.xoom.com/chapter3/MammaNo.htm
http://www.twistedlogic.com/archive/dvd
http://wiw.org/~drz/css/
http://merlinjim.freeservers.com/dvd/
http://www.visi.com/~adept/liberty
http://mikedotd.penguinpowered.com/deccs
http://www.ct2600.org/2600-DVD.html
http://magic.hurrah.com/~fireball/dvd/
http://homepages.together.net/~ibnzahid/DeCSS.zip
http://www.save2600.8m.com
http://people.ne.mediaone.net/dantepsn/
http://mikedotd.penguinpowered.com/decss
http://members.xoom.com/mxpxguy/dvd
http://decss.fall0ut.com
http://vedaa.tripod.com/decss.html
http://members.xoom.com/iox
http://www.hackunlimited.com/dvd/
http://hem.fyristorg.com/police/css.htm
http://elknews.netpedia.net/dvd/
http://www.idrive.com/decss/web
http://www.chello.nl/~f.vanwaveren
http://quintessenz.at/q
http://www.clug.com/~vodak/dvd/
http://www.nacs.net/~vodak/dvd/
http://ny2600.iwarp.com
http://www.wpi.edu/~nassar/dvd/
http://www.glue.umd.edu/~castongj
http://www.geocities.com/cold_dvd/
http://www.projectgamma.com/deccs/
http://members.xoom.com/mogreen/decss/
http://thrash.webjump.com/decss.zip
http://www.angelfire.com/de2/decss/decss.htm
http://www.krackdown.com/decss
http://www.ithink.org/dvd/
http://chaz.fsgs.com/misc/DvD/
http://www.linuxstart.com/~kvance/projects/decss.html
http://www.darkkingz.com/DeCSS.zip
http://come.to/intelex
http://ebmedia.net/dvd/
http://www.geocities.com/decss_forever/
http://revolution.3-cities.com/~spack/dvd/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Software/8762/
http://members.xoom.com/s_o_sam/help.html
http://www.vexed.net/CSS/
http://smokering.org
http://www.sent.freeserve.co.uk/css-auth.tar.gz
http://home.rmci.net/bert/fuckthelawyers
http://dlsf.org
http://home.rmci.net/bert/dvd
http://thrash.webjump.com/decss.zip
http://linux.uci.agh.edu.pl/~outlaw/decss.html
http://debian.mps.krakow.pl/mirror/css/
http://www.mindspring.com/~stonethrower
http://www.geocities.com/SiliconValley/Hardware/6188/
http://matt.frogspace.net/css/
ftp://www.spamshack.net/pub/dcss/
http://werewolf12.cjb.net
http://isupport2600.8m.com
http://imezok.tripod.com/Untitled.txt
http://warpedreality.members.easyspace.com/
http://w1.1634.telia.com/~u163400190/DeCSS.zip
http://ts1.online.fr/dvd/
http://homepages.go.com/homepages/4/0/3/403_error/
http://members.xoom.com/maud123/Home/CSS.htm
http://xtreme2k.8k.com/DeCSS
http://hackingdvd.homestead.com
http://www.geocities.com/soho/studios/6752/
http://www.geocities.com/corporatemindcontrol
http://darklord.darkthrone.com/users/smith/dvd/
http://thrash.webjump.com/decss.zip
http://www.twistedlogic.com/archive/dvd
http://www.image.dk/~mbp
http://www.divisionbyzero.com/decss/
http://decss.cx
http://kevins.ne.mediaone.net/~kevins/dvd/
http://friko6.onet.pl/war/mkochano/
http://planeta.clix.pt/DJ_AmAzInG/DVD/
http://noc.res.cmu.edu
http://www.kiss.uni-lj.si/~k4ef1890/css/
http://hackingdvd.homestead.com
http://www.uwm.edu/~zachkarp/index.html
http://st-bart.net
http://decss_files.tripod.com
http://wakeupthe.net/dvd/
http://www.angelfire.com/punk/freedom/
http://www.corova.com/dvd/
http://2600.dk/mirrors/css/
http://dvdcrack.homepage.com
http://www.copkiller.org
http://www.worldcity.nl/~frank/dvd
http://members.xoom.com/iamkeenan/master/
http://www.adulation.net/css/
http://homepage.interaccess.com/~mycroft/decss/DeCSS.zip
http://underground.pl/dvd/
http://members.xoom.com/nyc2600
http://zerosoft.hypermart.net/warez/DVDcrK.txt
http://www.deforest.org/CSS
http://members.xoom.com/freedvdinfo/
http://www.geocities.com/SiliconValley/Software/3971/
http://24.114.168.235/public/css.htm
http://fairuse.freeservers.com/
http://jupiter.spaceports.com/~decss
http://www.c0ke.com/DVD
http://2600.bigfuc.com
http://sdf.lonestar.org/~egg/
http://cssalgorithm.8m.com
http://www.duffbrew.com/decss/
http://heavymusic.8m.com
http://www.oblivion.net/~amar/css
http://www.charm.net/~dutch
http://members.tripod.com/ny2600/
http://www.angelfire.com/ny3/ny2600/
http://go.to/nairos
http://www.angelfire.com/electronic/decss/
http://www.csd.net/~cgadd/dvd.htm
http://theannux.homestead.com/decss.html
http://members.aol.com/elktonstalkers/CSS/
http://pages.hotbot.com/edu/silex/mirror.html
http://budsmoker.com/sites/decss/
http://www.geocities.com/watice2/
http://DECSS-Baby.tripod.com/
http://decss.cyvoid.net
http://www.azillionmonkeys.com/qed/recess_for_css.html
http://www.reapers.org
http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS
http://www.halma.nl/~bb
http://supportyourlocal2600.homestead.com/
http://www.angelfire.com/pe/sh3/deccs/
http://www.angelfire.com/electronic/icebandits/dvd.html
http://killer.radom.net/~shoggoth/dvd.html
http://www3.50megs.com/dvd4free/
http://www.angelfire.com/ak2/antigovernment/css.html
http://dbzauctions.tripod.com/decss.zip

=================================================================

3.02 TELIA, NEJ TACK!

Post- och telestyrelsen har genomfört en undersökning bland
892 hushåll med hjälp av företaget Demaskop, för att se hur
många av dessa hushåll som har bytt teleoperatör sedan
införandet av fritt förval. 41 procent av hushållen sägs ha
valt telebolag och 50 procent av dessa har valt ett annat
bolag än Telia. 33 procent är nöjda och kommer inte välja
någon ny operatör.

=================================================================

3.03 ÖVER 300 000 KREDITKORTSNUMMER STULNA

En 18-årig rysk crackare har stulit tusentals kreditkorts-
nummer som han publicerat tillsammans med sista användnings-
datum samt innehavarens namn och adress på sin webbplats.

Crackaren Maxus hävdar att kreditkortsnumren stulits från
webbutiken Cduniverse.com, och att han publicerat dem efter
att butiken vägrat betala honom de 100 000 dollar han ville
ha för att hålla tyst om det säkerhetshål han upptäckt.

Maxus använde programmet Icverify från Cybercash, och
lyckades komma åt deras databas med över 300 000 kunder.
Omkring 25 000 kreditkortsnummer beräknas ha delats ut,
innan man lyckades få Maxus att avlägsna dem från sin
webbsida.

Ytterligare information:

Maxus webbsida:
http://www.pc-radio.com/maxus.htm

Cybercash (CYCH):
http://www.cybercash.com

--------------------------------------------------- annons ------
GRATIS IT-NYHETSBREV - VINN PALM V
Internet-förlaget ITDirekt.com har 8 nyhetsbrev inom områdena
Windows, IT, tele- och datakom, Linux, programmering, MP3,
Internet och Mac. Skaffa gratis prenumeration och vinn PALM V.
http://www.itdirekt.com/ad.asp?id=itdirekt2
-----------------------------------------------------------------

3.04 INTE OLAGLIGT MED LÄNKAR

Göta hovrätt i Jönköping har slagit fast att en 17-åring
från Falköpingstrakten, som stått åtalad för att ha haft
länkar på sin webbsida till en mängd olagliga mp3-filer,
inte begått något brott.

Det är skivbolagens branschorganisation IFPI (International
Federation of the Phonographic Industry) som drivit frågan
och försökt få personen dömd till dagsböter för sina länkar.
Tingsrätten har tidigare friat honom och nu har alltså även
hovrätten kommit till samma slutsats.

=================================================================

3.05 HOTMAIL STÄNGDES PÅ GRUND AV OBETALDA RÄKNINGAR?

På julafton gick det inte att nå flertalet av e-postkontona
på Hotmail på grund av att Microsofts gratistjänst för
e-post var avstängd. Anledningen till avstängningen var
denna gång dock inte något fel hos Hotmail utan berodde på
att företaget Network Solutions som sköter om registreringar
av domännamn hade stängt av åtkomsten till domännamnet
Passport.com.

Anledningen till avstängningen är enligt Hotmail-användaren
Michael Chaney att Microsoft inte hade betalt sina räkningar
till Network Solutions. Michael upptäckte hur det låg till
och betalade själv de 35 dollar som krävdes för att Hotmail-
tjänsten skulle öppnas igen. Som bevis för sitt påstående
visar Michael kvittot på själva betalningen på sin webbsida.

Webbadress:
http://www.doublewide.net/passport.htm

[uppsnappat]

=================================================================

3.06 VIRGIN NET CRACKAD

Tusentals e-postanvändare har av Internetoperatören Virgin
fått nya e-postadresser efter att företaget upptäckt att
någon försökte bryta sig in i systemen.

170 000 kunder har tillfälligt hindrats att komma åt sin
e-post. De kunde under tiden inte använda sina e-postkonton
och får nu nya lösenord.

=================================================================

3.07 FOLKPARTIET OCH CENTERN VILL AVSKAFFA SEKRETESSLAGEN

När riksdagen skulle fatta beslut om PuL:s överföringsregler
hade centerpartiet motionerat om att 7 kap. 16 § sekretess-
lagen skall upphöra att gälla. Endast folkpartiet stödde
förslaget.

I nämnda lagstycke står att sekretess gäller för person-
uppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra
att uppgiften behandlas i strid med PuL. Samtidigt slår PuL
fast att PuL inte gäller om det skulle stå strid med
offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen.

Detta moment 22-förhållande ville centern bli av med, men
så blev inte fallet.

[paragrafryttaren]

--------------------------------------------------- annons ------
Köp dina favoritspel på Gamerson's spelsite.
http://www.gamerson.com
-----------------------------------------------------------------

3.08 DATAINSPEKTIONEN PEKAR UT DÖMD PERSON PÅ SIN WEBBSIDA

Datainspektionen pekar på sin webbsida på Internet ut en
person som dömts för brott mot personuppgiftslagen (PuL).
Nu riskerar inspektionen att själv åtalas för brott mot
lagen, skriver Norrköpings Tidningar.

Utan att fråga företagaren Börje Ramsbro om lov har Data-
inspektionen spridit uppgifter om att han dömts för brott
mot personuppgiftslagen. På sin webbsida publicerade
inspektionen målnumret till hovrättens dom, vilket troligen
betyder att Datainspektionen brutit mot lagen. Det är
förbjudet att sprida uppgifter om människors lag-
överträdelser, men myndigheter är undantagna. Däremot är
alla tvungna att be den vars uppgifter skall spridas om
samtycke till publiceringen, och det har inte
Datainspektionen gjort.

Den 21 december förra året dömdes Börje Ramsbro till
dagsböter för brott mot PuL. Han hade på sin webbsida
berättat att han ansåg sig lurad på sitt företag av bland
andra Nordbanken. Han namngav ett par personer som han ansåg
tagit företaget ifrån honom. Efter det anmäldes han för
brott mot datalagen.

Tingsrätten och hovrätten konstaterade att Ramsbro brutit
mot datalagen respektive personuppgiftslagen genom att
sprida personuppgifter på Internet. Börje Ramsbro och hans
advokat kommer att begära prövningstillstånd i Högsta
domstolen.

=================================================================

3.09 EU STÄMMER LÄNDER FÖR BROTT MOT DATASKYDDET

EU-kommissionen anmäler länder som inte infört en person-
uppgiftslag och inte skyddar sina medborgares integritet på
Internet.

EU-kommissionen stämmer Frankrike, Luxemburg, Nederländerna,
Tyskland och Irland för att de misslyckats med att skydda
medborgarnas personuppgifter enligt dataskyddsdirektivet.

Direktivet syftar till att hålla en hög skyddsnivå för EU-
medborgarnas persondata inom EU och att uppgifter inte skall
spridas till länder som inte har en lika hög skyddsnivå.
Direktivet ligger bakom personuppgiftslagen i Sverige och
trädde i kraft den 25 oktober 1998. Men fortfarande finns
alltså länder som inte följer direktivet.

[computer sweden]

=================================================================

3.10 FORSKARE KNÄCKER GSM-KRYPTO

Två israeliska forskare hävdar att de har hittat ett sätt
att knäcka krypteringsalgoritmen A5/1 som hindrar att
GSM-telefoner avlyssnas.

Alex Biryukov och Adi Shamir (en av männen bakom RSA-
algoritmen) visar i en vetenskaplig rapport hur en vanlig
pc utrustad med 128 MB RAM och stora hårddiskar på mindre än
en sekund kan dechiffrera koden. Det har gjorts framgångs-
rika försök att knäcka A5/1 förut, men det anmärkningsvärda
med israelernas påståenden är att det krävs så lite dator-
kraft.

=================================================================

3.11 LISTA ÖVER FRIA NEWSSERVRAR

Har din Internetleverantör inga newsserver, eller väljer man
att censurera inläggen (alternativt plocka bort
"tvivelaktiga" diskussionsgrupper). I så fall kan denna
lista över fria newsservrar vara av stort värde. Samtliga
servrar i listan tillåter att man läser inlägg, men vissa
nekar möjligheten att posta.

Adress Antal grupper Postning

talkway.com 80,000 Nej
galaxy.uncensored-news.com 64,625 Ja
biz-direct.net 43,210 Ja
newsreader9.core.theplanet.net 35,623 Nej
news.edu.sollentuna.se 35,070 Nej
news.4link.net 32,932 Ja
news.unina.it 12,972 Nej

=================================================================

3.12 REGERINGENS SPAM-REGISTER

I veckan väntas regeringen lägga fram en proposition om
oönskad reklam per e-post, så kallad spam. Regeringen
föreslår ett nix-register med optout-lösning. I praktiken
innebär detta att företag får skicka obeställd e-postreklam
till privatpersoner, såvida mottagaren inte själv anmält
till registret att denne vill slippa sådana erbjudanden.

Innebär detta att även spammare får tillgång till listan?
Hur skall de annars veta vilka de inte skall skicka spam
till? Skrattretande!

--------------------------------------------------- annons ------
Beställ Gratis Internetabonnemang med ISDN (dubbla kanaler)
Supersnabb förbindelse och vi stödjer även 56k och V.90-standard.
Webbhotel, e-post, lokala diskussionsgrupper och mailinglistor.
Beställ redan i dag! http://www.flashback.net/community/
-----------------------------------------------------------------

3.13 SKRATTA MED EXPRESSEN OCH AFTONBLADET

Skadeglädje är den enda sanna glädjen sägs det. Det kanske
stämmer. Jag hade åtminstone roligt åt Aftonbladets och
Expressens bevakning av de nya processorerna från Transmeta.

Expressen var först med att konstatera att de nya processorerna
gör datorer "mindre, enklare och strömsnålare". Det sista
stämmer åtminstone, men när det gäller hur stora datorerna
är eller hur enkla de är att använda gör Crusoe varken till
eller från.

Tyvärr har Aftonbladets reporter läst Expressen och plankar
de påstådda fördelarna rakt av. Även i Aftonbladet skall
Crusoe göra datorerna "mindre, enklare och strömsnålare".
Aftonbladet kryddar anrättningen med att Crusoe gör
datorerna dubbelt så snabba, vilket förstås inte heller
stämmer.

Expressen gör misstaget att försöka förklara hur processorn
fungerar och snurrar till det rejält. Enligt Expressen är
Crusoe strömsnål eftersom beräkningarna inte görs av
transistorer i processorn utan av ett Linuxbaserat program!
Självfallet görs alla beräkningar av transistorer i
processorn och Linux har inget med processorn att göra.

Transmeta har skapat en helt ny konstruktion och sett till
att den är så strömsnål som möjligt. Man har inte brytt sig
om att göra denna strömsnåla kärna kompatibel med Intels
processorer, utan kärnan begriper bara helt andra
instruktioner. För att kunderna skall kunna köra sina gamla
program använder Crusoe ett program som översätter
instruktionerna i befintliga program till sådana
instruktioner som processorn kan utföra.

Det finns fler märkligheter i de båda artiklarna och den
i Aftonbladet är tveklöst sämst. En fråga mal i bakhuvudet.
Är det lika mycket fel i andra artiklar som handlar om
saker jag inte kan något om?

Läs vad Expressen skriver om Transmeta
http://www.expressen.se/article.asp?id=28223.

Här har du Aftonbladets artikel:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/0001/20/chip.html.

[idg:s veckobrev]

_________________________________________________________________

k u l t u r & n ö j e
_________________________________________________________________

4.01 KONSTIG KONST?

I juli 1998 såldes en konservburk med avföring. Det var den
italienske upplevelsekonstnären Piero Mazzoni som hade
"producerat" innehållet. Burken såldes för 28 500 kronor på
Sotherby's i London. Köparen valde att vara anonym.

[magazine magnus]

--------------------------------------------------- annons ------
http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd
Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com
-----------------------------------------------------------------

4.02 GANGBANG 2000

På nyårsafton slog 23-åriga Sabrina Johnson världsrekord i
gangbang. Hon hade då samlag med sammanlagt 2 000 män.
Detaljer finns på Gangbang 2000:s webbsida.

Gangbang 2000
http://www.FleshTone2000.com/


Sabrina Johnson merchandise
http://shop.merchantonline.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=
SFNT&Store_Code=fleshtone

=================================================================

4.03 ROLIG TEKNIK ÄR TILLBAKA - NU ÄVEN PÅ INTERNET

Undergroundtidningen Rolig Teknik är tillbaka. Det är
tidningens grundare, Nils Alsätra, som startat upp
utgivningen igen efter närmare tio års tystnad.

Rolig Teknik kom under 80-talet ut med sammanlagt 40 nummer,
och var på sin tid en av Sveriges främsta underground-
tidningar.

Tidningen tipsade om hur man satt krokben för storebror, och
åtalades flitigt på grund av både sina artiklar och läsarnas
annonser (försäljning av vapen, körkort etcetera).

I kommande nummer av Rolig Teknik utlovas artiklar om hur
man tillverkar allt från en professionell hemkokare till
evighetskort för mobiltelefoner och brevbomber.

En prenumeration på Rolig Teknik kostar 300 kronor
(fem nummer) eller 450 kronor (tio nummer).

Ytterligare information:

Rolig Teknik
Box 129
820 40 Järvsö

Postgiro: 603 65 97-0
Webbadress: http://www.roligteknik.com/

_________________________________________________________________

f l a s h b a c k
_________________________________________________________________

5.01 LINJEVÄLJAREN FRÅN OPTIMAL TELECOM DYRARE ÄN FLASHBACK

Det säljs sedan en tid tillbaka en så kallad linjeväljare
från Optimal Telecom som erbjuder dig att alltid ringa till
lägsta kostnad.

Vad man inte berättar i reklamen är att den enbart väljer
bland de tre dyraste operatörerna i landet: Telia, Tele2
och Telenordia.

Jämför priserna med Flashback telecom eller någon av landets
övriga operatörer, så kommer du snabbt att se hur förmånlig
denna väljare är.

Ytterligare information om priserna hos Flashback Telecom:
http://www.flashback.se/telecom/.

=================================================================

5.02 HÖGSTA DOMSTOLEN NEKAR FLASHBACK

Högsta domstolen beslutade i januari att inte ta upp målet
där tidningen Flashback dömts till förtal.

Det var i oktober som Svea hovrätt fastställde att
Flashbacks ansvarige utgivare skall betala 50 000 kronor
till den man som tidningen pekat ut som sexbrottsling.

Flashback publicerade 1995, under rubriken Stockholms
våldtäktsmän, en lista med bild, namn telefonnummer och
adresser till drygt 60 män som 1990-1991 dömts för
sexualbrott. En av männen på listan stämde 1997 Flashbacks
ansvarige utgivare Jan Axelsson. Han yrkade ansvar för
grovt förtal och krävde en halv miljon kronor i skadestånd
för psykiskt lidande samt fängelse för Flashbacks ansvarige
utgivare. Mannen som inte förnekar att han är dömd för ett
flertal olika sexualbrott ansåg att publiceringen varit
oförsvarbar, då informationen enligt honom saknade både
nyhetsvärde och allmänintresse.

Stockholms tingsrätt ansåg att Axelsson gjort sig skyldig
till förtal och dömde honom att betala 50 000 kronor till
sexualförbrytaren. Hovrätten delade tingsrättens bedömning,
och ansåg att Axelsson skulle betala det av tingsrätten
bestämda beloppet i ersättning för den kränkning mannen
utsatts för.

=================================================================

5.03 RÄTTSHJÄLPSFONDEN - LÄGESRAPPORT

Jan Axelsson skall under februari betala ut närmare 100 000
kronor för en artikel som publicerades 1995. Vill du stödja
honom har du nu ett utmärkt tillfälle. Din hjälp behövs nu
mer än någonsin. Nedan följer en sammanställning av
utgifterna.

Skadestånd : 50 000 kronor
Ränta : 10 848 kronor
Advokatkostnader : 33 500 kronor

Summa : 94 348 kronor

Närmare 300 personer har via Rättshjälpen samlat ihop hela
49 639 kronor. Kvar att betala efter det är 44 709 kronor.
Lista över alla som betalt in pengar finns på adressen:
http://www.flashback.se/justice/.

Vill du ge ett bidrag (oavsett storlek) finns det fort-
farande tid kvar. Postgiro: 169 18 25-2.

=================================================================

5.04 FLASHBACK W3 SEARCH - MED ÖVER 10 000 LÄNKAR

I dag öppnar Flashbacks nya webbguide med över 10 000
länkar. En länksamling som väntas växa till över 15 000
länkar inom bara några månader.

Flashbacks webbguide var tidigare den utan tvekan mest
populära tjänsten hos Flashback. Men under de senare åren
har Flashback haft en betydligt mindre guide, då det
funnits begränsat med tid att uppdatera länkar etcetera.

Intiativet till att återuppta detta arbeta togs när Marcus
Wendel meddelade att han lägger ner sitt länkarkiv "Seventh
Seal". Den kanske bästa oberoende länksamlingen i världen,
och klart en av Flashbacks favoritsidor.

Flashback har nu inkluderat hela Seventh Seals länksamling
i Flashbacks webbguide, samt breddat den ytterligare med en
mängd nya områden.

Flashback W3 Search blir den ocensurerade webbguiden där du
finner länkarna du aldrig hittar via Yahoo eller Altavista.
Flashback W3 Search är dock inte bara en samling med extrema
länkar, utan här finner du båda sidorna representerade.

Över 600 nazistiska webbsidor länkas, liksom närmare 900
kommunistiska webbsidor. Förutom detta ett par hundra sidor
om revisionism (både de som är för och de som är emot) sida
vid sida med nyliberaler, social-liberaler, veganer och
socialdemokrater (Sveriges samtliga SSU-distrikt finns med).
Organisationer som vill legalisera pedofili eller handel med
vapen. Hundratals drogliberala sidor, sida vid sida med
Hassela och Föräldraföreningen Mot Narkotika. Webbsidor som
erbjuder eskortservice (prostitution över Internet) blandas
med hundratals Internetkasinon och sidor om hur du kan
tjäna pengar över Internet. Närmare 500 länkar om graffiti,
200 om skateboard och mängder av mc-klubbar finns också med.

Men det finns fortfarande mängder av områden som tillkommer,
och inom vissa områden som musik och film är samlingen än
så länge allt annat än komplett. Men som helhet utlovas en
länksamling utöver det vanliga.

Flashback W3 Search:
http://www.flashback.se/w3/

_________________________________________________________________

f a s t a a v d e l n i n g a r
_________________________________________________________________

6.01 FEEDBACK

I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev
som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas
till: fna@flashback.se.

>> PASSAGENSKRIPTET I FNA NUMMER 123

En liten men betydande förbättring av Jockes Javaskript i
FNA nummer 123. För att slippa flera olika indexsidor kan
man använda toppramens egna "adress" för att stänga
fönstret.

<script language="javascript">
<!-- function GoTo()
{if (this != top) top.location.href="index2.html"; }
GoTo() //-->
</script>

Byt helt enkelt ut "index2.html" mot "?noframe" så släcks
toppramen automatiskt och man slipper hålla reda på flera
indexsidor.

/L-Ove

>> SVAR: METRO VÅGADE INTE STÖTA SIG MED MÄKTIGA AFTONBLADET

Vill bara påpeka att orsaken till att Jonas Hållens kolumn
inte kom in i Metro var att vi i två tidigare kolumner
häftigt kritiserat de fyra tidningarnas gemensamma
publicering. En tredje text i samma ämne hade blivit
tjatigt. I stället fick Metros läsare läsa Dennis Töllborgs
angrepp på domen mot Linus Brohult.

Att vi skulle måna om Aftonbladet och Anders Gerdin är
löjligt. Metros mediekolumnist Bert Willborg har hela
tiden hävdat att Gerdin borde ha åtalats för nazistaffären.
Han var vidare mycket kritisk till tidningens sätt att
hantera jakten på Tony Olsson.

Men kolla själv på Metro webb. Där finns alla gamla
kolumner.

Sakari Pitkänen
Chefredaktör, Metro

=================================================================

6.02 PS. KOLLA IN

Wolfpack
http://www.realsexlives.com/wolfpack.htm
Och vi som trodde att Brödraskapet Wolfpack var rasister.

Richard Branson Diary
http://www.virgin.co.uk/about/richards_diary/
Richard Branson skriver dagbok på Virgins webbsida.

Att odla Psilocybe Cubensis
http://www.psykedelbok.se/svamp2/
För dig som vill odla magic mushrooms.

Deathrow Online
http://www.hatchoo.com/deathrow/
Trött på livet?

Internetworst
http://home.swipnet.se/dumheter/iworst/index.html
Parodi på Internetworld.

Jag har också gått över till marihuana
http://www.psykedelbok.se/psykedel/gatt_over.jpg
Svensk reklam från 1970.

Drug Knowledge Purity Test
http://www.geocities.com/CollegePark/Gym/9229/drugtest.html
Nu kan du drogtesta dig direkt på nätet.

The Serial Killer Freedom of Speech Discussion Page
http://www.fulldisclosure.org/killer/
Yttrandefriheten gäller även seriemördare.

Leila K.
http://tihlde.org/~ivara//leilak/leilak.htm
Got to get.

Nordiska Kaktus Sällskapet
http://www.algonet.se/~succseed/nks.htm
Grundades 1965, och har i dag cirka 500 medlemmar.

The Society for Future Husbands of Britney spears
http://members.xoom.com/MrSpears/index.html
Gift dig med Britney Spears.

The Shower Project
http://www.theshowerproject.com/
Brian Benson gillar att duscha. Under 1999 duschade han
tillsammans med 100 olika kvinnor.

Dumheterna
http://home.swipnet.se/dumheter/nyheter/index.html
Parodi på Expressen.

Policescanner
http://www.policescanner.com
Lyssna på polisradion i Los Angeles och Dallas.

Tripp till helvetet (The Trip, 1967):
http://www.psykedelbok.se/psykedel/tripp_helvetet.jpg
Svensk psykedelisk filmaffisch.

Image Warp
http://home1.swipnet.se/~w-13519/ubbe/alex.htm
Gör om Göran Persson.

Vapen till salu!
http://www.geocities.com/cyberace25/
Beställs via ett svenskt mobiltelefonnummer.

Piratkort
http://www.geocities.com/tittagratis/Index.html
Svensk webbsida med mängder av nyttig information.

Bull sex
http://bbs.bianca.com/mforums/p/phister/posts/2000_Jan_07/
625/625.html

Kampgrupp Höglandet
http://members.xoom.com/kamp/
Svenska argument för en legalisering av narkotika.

Skjututbildning
http://home.swipnet.se/kryptonit/offrecord/skjutframe.htm
Svensk webbsida med praktiska råd om hur du använder vapen.

When men die younger than women
http://w1.884.telia.com/~u88402640/DieYoung
Titta och lär.

Chip Rowe's Electric Fun
http://www.chiprowe.com/
Blandade tokigheter.

=================================================================

6.03 SMÅTT & GOTT

Mads Don Martin har avlidit. Han blev 68 år.

"Svenska ateister bekämpar Gud med en hätskhet, som om han
verkligen existerade."
- John Landquist.

Riksdagen i Sverige antog 1910 en preventivmedelslag, som
förbjöd information om preventivmedel offentligt. Bakom
detta låg farhågor att nativiteten skulle minska och att
"osedligheten" med lösa förbindelser skulle öka.

"Jag skulle vilja uppfinna ett ämne eller en maskin som kan
skapa en så fruktansvärd massförstörelse att krig därigenom
blir omöjligt för evigt."
- Alfred Nobel.

Picasso är troligen den konstnär av vilken flest konstverk
har stulits. Av alla hans konstverk är cirka 350 försvunna.

"Människor kan indelas i två grupper: en som går före och
uträttar något och en som kommer efter och kritiserar."
- Seneca.

"Var inte så säker att dina ögon ser vad mina gör."
- August Strindberg.

Simning och nöjesbad var en svår synd vid kristendomens
införande. Medeltidsmunken Sankt Benedict hade dock en
något liberalare syn på saken. En frisk människa kunde
tvätta sig två gånger om året, men absolut inte mer.
Lämpliga tillfällen var exempelvis vid påsk och jul.
Källa: "Det hade du heller ingen aning om" - Hans Bengtsson.

"När gud skapade människorna var han redan trött. Det
förklarar mycket."
- Mark Twain.

"Bildning är det som är kvar sedan vi glömt vad vi lärt."
- Ellen Key.

"Journalisterna snackar om att gräva i dyngan och att bli
som Watergate. Men det är nog mest vid groggen. Det finns
många duktiga journalister i Sverige men de får varken tid
eller resurser av sina arbetsgivare för att hinna gräva
tillräckligt djupt. Och andra är alltför hemfallna åt att
grovhångla med första statsmakten i stället för att övervaka
den."
- Leif GW Persson

"Den som ber blygt ber om ett nej."
- Seneca.

=================================================================

6.04 REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER

-----------------------------------------------------------------
Äger du en värdefull .com-adress? http://www.domaintrade.com
Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com
Vi ökar värdet på din .com-adress! http://www.domaintrade.com
-----------------------------------------------------------------
Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce
-Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back-
-----------------------------------------------------------------
Trendanalytiker sökes till trendanalysbyrån Fishnet. Du bygger
upp vårt nät av trendspanare, och arbetar med analys- och
konsultuppdrag åt våra kunder. http://www.fishnet-nordic.com
-----------------------------------------------------------------
Köp dina favoritspel på Gamerson's spelsite.
http://www.gamerson.com
-----------------------------------------------------------------
GRATIS IT-NYHETSBREV - VINN PALM V
Internet-förlaget ITDirekt.com har 8 nyhetsbrev inom områdena
Windows, IT, tele- och datakom, Linux, programmering, MP3,
Internet och Mac. Skaffa gratis prenumeration och vinn PALM V.
http://www.itdirekt.com/ad.asp?id=itdirekt2
-----------------------------------------------------------------
http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd
Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

r e p o r t a g e
_________________________________________________________________

7.01 MORDET PÅ OLOF PALME
En artikelserie i tio delar av Jan-Ove Sundberg.

Del 7: Ensamma vargen: Rättshaveristen

Christer Pettersson har utmålats som "den ensamma
galningen", en rättshaverist som drivits av hat och som
skulle ha velat hämnas sin vän, "Bombmannen". Men Christer
Pettersson stämmer inte in på bilden av den paranoid-
schizofrena rättshaveristen och mördaren, inte enligt dr
Brussel, en av Europas främsta experter i ämnet.

Så här ser rättshaveristens profil ut, enligt dr Brussel:

* Hans föräldrar skildes när han var liten och han har
växt upp utan sin pappa.
* Han har det svårt med det motsatta könet.
* Han fantiserar ofta om självmord.
* Han dras till politiskt extrema rörelser, utan att för
den skull gå med i dem.
* Han strävar efter att vara ytterst korrekt utåt.
* Han är pedantisk ut i fingerspetsarna.
* Han röker inte.
* Han är helnykterist och tar inte heller andra droger.
* Han går i kyrkan och högmässan på söndagarna.

Den ensamma attentatsmannen har en sällsam medhjälpare -
mordoffret! För trots att offren i de flesta fall tycks ha
haft ett sjätte sinne och känt på sig att något skulle hända
- Palme yttrade själv, dagen innan han mördades, till en
journalist på besök i kanslihuset som fick den sista
intervjun, att "man vet aldrig vad som finns där ute" -
ställer de ut sig själva som skottavla:

* John F. Kennedy ville inte ha det skottsäkra glaset över
bilen, när han körde genom Dallas, Texas, trots vakternas
varningar och trots att han kände sig orolig.

* Martin Luther King gick medvetet ut på balkongen trots att
han oupphörligen varnats för prickskyttar.

* George Wallace gick, trots den skottsäkra talarstolen, ut
bland folket och blev helt vidöppen för sin attentatsman.

Redan från första början ansåg polisen att det inte kunde
uteslutas, att en ensam man mördat Olof Palme. Drygt ett och
ett halvt år senare och sedan den så kallade Grandmannen fått
en alltmer framträdande roll i polisens efterspaningar, är
den teorin mer aktuell än någonsin.

Det finns en rad människor som alla passar in i bilden av
rättshaveristen. Polisen känner till dem. Man har avskrivit
vissa, inte kunnat bevisa vad andra haft för sig, och en har
inte kunnat spåras.

VARNAREN

Tre veckor före mordet på Olof Palme kom en man in på
Stockholms stads sociala rotel och varnade: "Palme kommer
att dödas!"

Inger Båvner, som då var socialborgarråd och haft kontakt
med mannen i flera år, sade: "Han har flera gånger kommit
till mig med ett virrvarr av anklagelser mot ett företag i
Stockholm. Jag har hela tiden lämnat över hans uppgifter och
de brev han skrivit, till socialförvaltningen och till
polisen."

Några veckor före mordet på Olof Palme kom mannen på nytt
upp på sociala roteln. Inger Båvner var inte där. I stället
talade mannen med en av hennes medarbetare och påstod att
Palme skulle "dödas". Mannen hördes flera gånger av
spaningsledningen, som också kartlagt hans bekantskapskrets
och övriga kontakter. Vad polisen fått ut av det är inte
känt, men mannen betraktas i dag som avförd.

Hur han kunde veta att Olof Palme skulle mördas är dock en
olöst gåta.

BUSSMANNEN

Dagen före mordet steg ett par skolungdomar på en SJ-buss i
östra Småland. Bakom dem satt en storvuxen kraftigt byggd
man som ofredade en ung kvinna. Under samtalets gång hörde
de två ungdomarna hur mannen plötsligt sade: "I morgon ska
jag åka upp till Stockholm och skjuta Olof Palme!"

Den gamla spaningsledningen, med Hans Holmér i spetsen, hade
bara en fråga till ungdomarna: Var mannen som hotade skjuta
statsministern identisk med den då misstänkte 33-åringen?
Svaret var nej och med det lät man sig nöja.

Ingen vet i dag vem "bussmannen" var och hur han kunde få så
rätt i vad han sade, den 27 februari 1986.

GÖTEBORGAREN

"Det var några toppar i det svenska näringslivet som
betalade för mordet på Olof Palme. Jag ordnade själv fram
två man som utförde det!" Det beskedet lämnade en anonym
göteborgare till TT den 26 mars 1986.

Mannen lät förvirrad och påstod bland annat att han och hans
bror för 20 år sedan startat en firma som åtog sig mord-
uppdrag. Firman skulle ha genomfört en lång rad beställda
mord. Senast på Olof Palme.

Polisen vet inte vem mannen bakom det påstådda "AB Mord" i
Göteborg är, eller om något sådant verkligen existerar, men
han kunde annars passa bra in på dr James Brussels kartlagda
rättshaverist: De flesta mördare har ett starkt behov av att
meddela sig med omgivningen, att få erkänna att de "gjort
det rätta".

BIKTMANNEN

Klockan sex på morgonen den 15 augusti 1986, ringde
telefonen hemma hos komminister Berith Öhrnberg, som
söndagen efter mordet på Olof Palme hade predikat i
Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, om "Jesus och ondskan".

Mannen som ringde uppgav sitt namn och sade: "Det var ju du
som predikade sedan Palme mördades. Jag vet något om Palme-
mordet som jag vill bekänna." På frågan om mannen ville
bekänna för Berith Öhrnberg, svarade han: "Nej, jag vill
komma i kontakt med Rolf Seldon i Östersund."

Rolf Seldon är kontraktsprost i Östersund och hovpredikant
i Slottskyrkan i Stockholm. Han befann sig vid tillfället
på semester på Orust i Bohuslän. Mannen fick adressen och
åkte till hotellet, men missade precis Seldon.

"Mannen fick aldrig kontakt med mig", säger han. "Jag satte
samtalet i samband med ett telefonsamtal jag fick redan i
juni från en kvinna i Jämtland med samma efternamn som
mannen som sökte mig, och jag tror att mannen är identisk
med en man som var i Östersund samtidigt som Olof Palme var
där, bara några få dagar innan han mördades."

Är "Biktmannen" Olof Palmes mördare? Enligt Berith Öhrnberg
är det inte alls omöjligt. Mannen som ringde henne lät inte
som en mytoman eller en människa som av sjuklig drift ville
ta på sig mordet. "Mannen lät högst normal. Han kan ha
kommit i själsnöd och han lät oerhört angelägen", säger hon.

SPANJOREN

I november 1976 grep polisen ytterligare en kandidat för
mordet på Olof Palme - en 42-årig spanjor som gjort upp en
skrämmande "dödslista" på politiker, höga jurister, domare
och andra han tänkt mörda.

Han greps för ett inbrott i Solna och uppgav helt
sensationellt vid ett första förhör: "Olof Palme tillhörde
inte de jag bestämt mig för att mörda, men när vi träffades
av en tillfällighet sköt jag honom ändå! Han var en symbol
för det rättssamhälle som misshandlat mig genom rättegångar,
utvisningar och vårdnadstvister."

Spanjoren betraktas som mycket farlig och har flera gånger
dömts till sluten psykiatrisk vård. Han har begått upprepade
brott, dömts till fängelse och utvisats, skilts från sin fru
och nästan lyckats mörda henne, blivit av med vårdnaden om
barnen och inte fått något arbete.

Mannen har erkänt att han planerat mörda den tidigare
kommunikationsministern Anita Bondestam. Men Bondestam har
inte flyttat. Vid minst två andra tillfällen har mannen
beväpnad sökt upp sina offer. Mordplanerna har emellertid
misslyckats, då dessa antingen inte varit hemma eller
vägrat att öppna. I stället har mannen anlagt flera mord-
bränder.

Han har vallats på platsen där Olof Palme mördades och
berättat att han lagt mordvapnet i en ryggsäck som han
sedan gömde. På polisens uppmaning pekade han ut gömstället.
Ryggsäcken hittades men var tom!

Palmegruppen har avfört spanjoren, men i hemorten Uppsala
är polisen inte lika säker på hans oskuld, och en talesman
säger: "Han har hittills aldrig ljugit för oss. Så varför
skulle han ljuga den här gången?"

SKÅNINGEN

På kvällen den 24 november 1986, togs en 40-årig malmöbo i
en rattfyllerikontroll utanför Luleå. Då mannen var en känd
förbrytare undersökte polisen hans bil. I den hittades
mängder av stulna hemdatorer och stereoanläggningar, knark
och - bandinspelningar om Palmemordet!

"Mannen hade mycket märkliga förklaringar till varför han
samlat på så mycket material om Palme", säger distrikts-
åklagare Mats Bergman i Luleå, som dock bara kunde åtala
mannen för häleri.

Polisens jakt på en ensam mördare har hittills varit
resultatlös.

I nästa nummer av FNA: Partispåret.

=================================================================

7.02 KRISTDEMOKRATER MOTIONERAR OM FÖRBUD MOT RELIGIONSKRÄNKNING

Med hänvisning till den debatt som förts kring Elisabeth
Olssons omtalade utställning "Ecce Homo" har de krist-
demokratiska riksdagsledamöterna Tuwe Skånberg och Erling
Wälivaara skrivit en motion (1999/2000:K286) om införande
av förbud mot religionskränkning.

Här följer motionen i sin helhet:

Lag mot religionskränkning

Inledning

I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle
som det svenska är det angeläget att skapa respekt och
trygghet inte bara för den enskildes politiska eller
ideologiska övertygelse, etniska bakgrund, eller sexuella
läggning, utan också för hans eller hennes religiösa tro
och bruk. Judar som vill importera kosherslaktat kött,
muslimska kvinnor som vill bära slöja, sikher som vill
bära turban, riskerar alla i dag att mötas med fördomar
och hån. När företrädare för olika religiösa riktningar
protesterade mot att, vad man menade vara djupt kränkande
bilder i utställningen Ecce Homo, visades i Uppsala
Domkyrka, bemöttes de av nedsättande och föraktfulla
omdömen. Före 1970 fanns i Sverige skydd mot religions-
kränkning i lagen om trosfrid (tidigare lagen mot hädelse).
När lagen 1970 togs bort, menade man att lagen om hets mot
folkgrupp skulle ge ett tillfredsställande skydd mot att
religiösa värden inte skulle kränkas. Sedan 1970 har den
religiösa pluralismen ökat, vilket innebär att situationer,
där olika religiösa seder, bruk och trosföreställningar
förekommer och kan kollidera, har blivit långt fler än man
kunde förutse 1970. Lagen om hets mot folkgrupp har visat
sig vara obrukbar för att skydda medborgarnas legitima rätt
att slippa se sin tro eller trosutövning kränkt. Därför bör
återigen en lag om trosfrid införas.

Historik

Brottet att smäda Guds namn, att häda, har en lång historia.
Hädelse som föremål för världslig lagstiftning i Sverige
fick sitt första uttryck genom Erik XIV:s patent om
högmålssaker år 1563. Med tiden blev lagstiftningen mer
detaljerad och i missgärningsbalken från 1734 formuleras den
enligt följande: "Vilken som av uppsåt, med ord eller
skrifter, lastar och smädar Gud, hans heliga ord och
sakramentet, miste livet ..."

Senare mildrades påföljden och i 1864 års strafflag
fastställs fängelsestraff för religionsbrott i meningen
"hädelse mot Gud samt lastande av Guds heliga ord eller
sakramenten" och "gäckeri av gudstjänsten". Mot dessa
bestämmelser svarade bestämmelser i tryckfrihetsförordningen
(TF) om "hädelse mot Gud eller gäckeri av Guds ord eller
sakramenten".

Från och med den svenska religionsfrihetslagstiftningen 1951
förekom inte längre hädelse som ett brott, utan i stället
talade man om brott mot trosfrid. Detta skydd var heller
inte begränsat till att omfatta den officiella tron, utan
även andra samfund. I tryckfrihetsförordningen infördes
förbud av "skymfande av sådant som av svenska kyrkan eller
annat, här i riket verksamt trossamfund hålles heligt".

I en utredning 1969, Yttrandefrihetens gränser,
(SOU 1969:38) föreslogs på goda grunder att man skulle
behålla bestämmelsen om trosfridsbrott, men med den
ändringen att Svenska kyrkans särställning skulle försvinna
och förbudet direkt kopplas till religionsfrihetens betoning
på den enskildes trosuppfattning.

Den socialdemokratiska regeringen ansåg dock annorlunda när
man i proposition 1970:125 föreslog att trosfrids-
bestämmelserna helt skulle avskaffas. 68-vågen drog med full
kraft genom det svenska samhället, och den fria och öppna
debatten i ett demokratiskt samhälle krävde, menade
departementschefen, en vidsträckt rätt till yttrande- och
tryckfrihet. Vad gällde medborgarnas religiositet menade
regeringen att bestämmelserna i exempelvis brottsbalken om
hets mot folkgrupp borde ge ett tillfredsställande skydd mot
att religiösa värden inte kränktes.

Gällande rätt

Vad som nu finns kvar av skydd av trosfriden är sålunda
enbart grundlagsbestämmelsen om religionsfrihet, även ett
indirekt skydd kan sägas fungera genom att skyddet mot
kränkning antas bli reglerat av andra lagar, särskilt
bestämmelserna om hets mot folkgrupp och förargelse-
väckande beteende.

Hädelselagstiftning i övriga nordiska länder

Såväl Danmark som Finland har tidigare haft lagstiftning
mot hädelse, men har, liksom Sverige, under åren tagit
bort denna.

I Norge finns däremot numera den så kallade blasfemi-
paragrafen i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven),
13 kap. "Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred".

§ 142. Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller
på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen
trosbekjennelse hvis ut¿velse her i riket er tillatt eller
noget lovlig her bestående religionssamfunds trosl¾rdommer
eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med
b¿ter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.

Denna norska lagstiftning, i synnerhet med dess ord om att
inte "på ett kränkande och sårande sätt visa ringaktning
för någon trosbekännelse", skulle kunna vara en god modell
för att utforma en modern lag mot religionskränkning även i
Sverige, som kunde garantera medborgarna i ett pluralistiskt
samhälle skydd mot kränkning av sin religion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en lag mot religionskränkning.

[nytt i sexualpolitiken]

=================================================================

7.03 FALLET CATS - TV-REPORTERN SOM HAMNADE I HAMMARBYKANALEN
Reportage av Jan-Ove Sundberg.

Onsdagen den 29 maj 1985, upptäckte röjdykare från KA1 en
bil djupt nedtryckt i dyn på sex meters djup i Hammarby-
kanalen i centrala Stockholm. I bilens förarsäte satt två
människor fastspända i sina säkerhetsbälten. De två
identifierades som 31-åriga Cats Falk och 32-åriga Lena
Gräns.

Dramat började söndagen den 18 november 1984.

Cats hade hjälpt väninnan Lena att städa hennes gamla
lägenhet och måla om i den nya. Vid 18.30-tiden gick
flickorna på restaurangen Örns Hörn, där de delade på en
flaska lättvin. Tre timmar senare åkte de iväg i Lenas
vita Renault. Sedan var de spårlöst försvunna.

Då Cats arbetade för tv:s Rapport fick försvinnandet stor
publicitet och Lenas bil blev landets mest eftersökta.
Redan från första början koncentrerades spaningarna till
Hammarbykanalen, där Cats och hennes mor bodde. Dykare från
både polisen och en lokal klubb letade på botten längs hela
kajen, men utan resultat.

Spaningarna efter Cats och Lena har jämförts med insatsen
efter Palmemordet och Hans Holmér, som var länspolismästare
i Stockholm vid den här tiden, sparade inte på resurserna.
En hel stab bearbetade inströmmande tips och landets
sierskor hade också fullt upp. De var dock som vanligt
oense och inte ens Saida fick något napp. Men hon var den
enda som ansåg att svaret fanns att söka i vattnet.

Ett halvår senare kom så det avgörande tipset. En narkoman
berättade att han suttit i en järnvägsvagn på kajen i
Hammarbyhamnen och injicerat narkotika, när han sett en vit
bil åka över kajkanten och ner i kanalen.

Polisen hade hård press på sig när man utredde vad som hänt,
men menar att fakta fått avgöra, inte fantasifulla
spekulationer. Som alltid vid en brottsplats arbetade
polisen med tre tänkbara scenarier: en olyckshändelse,
självmord eller i värsta fall mord.

OLYCKA

Efter en brottsplatsundersökning avskrevs fallet Cats och
Lena som en olycka och polisen menade att den gått till så
här:

Efter besöket på Örns Hörn körde flickorna med Lena Gräns
vid ratten, den nästan spikraka vägen hem till Cats, vid
Hammarbykanalen. Det hade regnat kraftigt och sedan frusit
på, och det var förvinterns första blixthalka den kvällen.

Av okänd anledning tog Lena "bakvägen" hem till Cats. Med
hög fart körde de nedför en kort, brant backe. Bilen
sladdade till och kanade ner på Hammarbykajen. Hjulen
träffade en järnvägsräls. Bilen studsade upp i luften och
ner igen, över kajkanten och ner i vattnet.

De chockade flickorna hann inte lossa säkerhetsbältena
innan det iskalla vattnet paralyserade dem. Dyn gav vika
under bilen. Den drogs allt djupare ned under det halvår
som gick och hittades flera meter ner i dyn den 29 maj 1985
- nästan sex och en halv månad senare.

SJÄLVMORD

Självmordsteorin har också framförts, men i så fall måste
det ha handlat om ett gemensamt sådant eftersom Cats Falk
inte var ensam i bilen. Att dränka sig i en bil är inte
heller något vanligt tillvägagångssätt, snarare tvärtom.

Cats mor Ami Falk, avvisade självmordsteorin på det
bestämdaste och framhöll att hennes dotter var levnadsglad,
karriärlysten och dessutom arbetade på "något stort" strax
innan hon försvann.

Polisen har inte heller den kunnat förlika sig med själv-
mordsteorin, även om det är något man inte kunnat utesluta.

MORD

Fem dagar innan Cats och Lena försvann, var Cats på middag
hos en kollega på Rapports redaktion. "Vänta bara tills på
tisdag, då kommer jag med verkligt stora grejor", sade Cats
under middagen.

Då hade hon jobbat i nästan ett år med att kartlägga Asea,
som hon misstänkte för försäljning av krigsmateriel till
dåvarande Sovjetunionen, och andra öststatsländer.
Sven-Olof Håkansson och Bertram Brinkeborn, senare åtalade
i den så kallade containeraffären, skulle ha använts som
agenter.

Den 15 februari 1984, anhölls Håkansson som misstänkt för
grov varusmuggling. Bara drygt fjorton dagar senare, anhölls
den 52-årige försäljningschefen på Asea, som misstänkt för
att ha hjälpt till att smuggla amerikanska komponenter till
Sovjet.

Datorsmugglingen hann avslöjas innan Cats och Lena försvann.
Den skulle ändå ha kunnat vara motivet till att röja dem ur
vägen. I Cats kvarlämnade anteckningar, som polisen fick av
hennes mor, finns nämligen följande sensation:

"Sven-Olof Håkanssons dataföretag skulle utgöra stommen till
avancerad utbildnings- och informationscentrum för
sovjetiska agenter och specialister i Sverige."

Snubblade Cats över en rysk spioncentral i Sverige? En
hemlighet så farlig, att hon och Lena Gräns tystades av
professionella agenter? Arrangerade bilolyckor är ett
vanligt sätt för främmande makts underrättelsetjänster att
röja folk ur vägen.

Cats kan också ha kommit knarksmugglare på spåren.

Den 8 november - tio dagar innan hon försvann - återvände
Cats från en tvåveckorsresa till Agadir i Marocko. Där hade
hon blivit häftigt förälskad i en restaurangägare, Mercedes
Charif. Denne härstammade från en familj med mycket stort
inflytande i Marocko, och var misstänkt för att handla med
narkotika.

När Cats kom hem till bostaden med taxi klockan 23.55,
väntade tre män och en kvinna på henne utanför porten. Cats
mor, Ami Falk, berättar: "Kvartetten uppträdde så hotfullt
att Cats blev mycket rädd. Hon bad den kvinnliga taxi-
chauffören att vänta tills hon kommit in i huset. En av
männen rusade emot henne, men dörren slog igen och han kom
inte in."

I tipsfloden under försvinnandet, berättade flera vittnen
att de sett Cats och Lena i Södertälje med män av "arabiskt
utseende". Avslöjade marockanen Mercedes Charif för Cats,
ett knarksmugglingsnät i Sverige? Så lönande att maffian
bakom det inte drog sig för att mörda för att dölja det?

I Cats kvarlämnade anteckningar finns också Heidari, mannen
som med hjälp av falska pass smugglade iranier från Turkiet
till Sverige. Statslösa människor som polisen misstänker har
använts till kurirverksamhet för bland annat knarksmuggling.

"Det var dödspatruller från Iran som mördade Cats Falk och
Lena Gräns! Samma dödspatruller låg också bakom krigs-
materielinspektör Carl Algernons, professor Hilding Eeks och
Olof Palmes död!" Det tror hovrättspresidenten Brita
Sundberg-Weitman och Gunvor Bergström, före detta kansliråd
på justitiedepartementet.

De välmeriterade kvinnorna anser att Cats Falk var en av
fyra som mördades för att de visste för mycket om Sveriges
vapenaffärer med Iran.

Av det arbetsmaterial som hittades i Cats Falks bostad efter
hennes död, framgår som tidigare nämnt att hon studerade
smuggling mellan Sverige och öststaterna. Teamet Brita och
Gunvor tror att leveranserna gick vidare till Iran och Irak.
Så skedde med krigsmateriel i andra fall.

Hovrättspresidenten och det före detta kanslirådet har också
funnit en rad andra indicier för att Cats och Lena mördades:

- Båda flickorna var laglydigt fastspända i sina säkerhets-
bälten, trots att Cats sällan använde bälte och ingen av
dem var särskilt noga med det på kortare sträckor.
- Vindrutan och vänster bakruta saknades och hittades
aldrig. Att just dessa skulle ha gått sönder vid
nedslaget, förefaller mindre troligt. Snarare verkar
rutorna vara uttagna, för att sänka bilen snabbare.
- Enligt den rättsmedicinska undersökningen hittades en
klar, rosafärgad vätska i lungorna på både Cats och Lena
- och det trots att Hammarbykanalen vid den här tiden
hade bland de smutsigaste vattnen i hela Stockholm!

INTERVJU MED AMI FALK: PERSONLIGT BESÖK DEN 23 MARS 1991

Tror du att din dotter omkom genom en olyckshändelse?
"Nej, det gör jag inte, det är alldeles befängt!
Min teori är att de kidnappades, sövdes med kloroform och
sedan mördades. Sedan har de legat i en frys någonstans
innan de forslades till Hammarbykanalen, sattes i bilen
och knuffades i vattnet."

Har du fått den här teorin av Eric Skoglund (kriminal-
inspektören som utredde fallet)?
"Nej, inte alls. Vi har diskuterat oss fram till det här,
Brita, Gunvor och jag."

Vid ett besök i polishögkvarteret på Kungsholmen i mars
1991, berättade kriminalinspektör Eric Skoglund, som i dag
pensionerats, följande för mig:

En knarkare hade ringt honom och berättat att han sett två
bilar på Hammarbykajen, där han själv satt i en järnvägs-
vagn och injicerade narkotika. Han såg hur två kvinnor
tvingades över från den ena och in i den andra bilen och
hur den senare sedan knuffades över järnvägsspåren och ner
i Hammarbykanalen!

Det här var alltså sanningen om det avgörande tipset. Då
jag frågade varför han inte tagit in knarkaren till ett
mera ingående förhör, svarade Skoglund: "Därför att han dog
av en överdos innan vi hann göra det." Olyckshändelse eller
likvidering av en man som sett för mycket?

Hur har ni kommit fram till teorin att de kidnappades och
sedan mördades?
"Ja, det kan jag inte säga rent ut, för vi misstänker att
ett annat lands ambassad är inblandad. Cathrine arbetade med
Håkansonaffären eller vad som senare kallades container-
affären, och som officiellt gällde smuggling av
högteknologiska varor till Sovjet, men tycks ha handlat om
krigsmateriel där Sven-Olof Håkansson och Bertram Brinkeborn
användes som agenter."

"Hon var något mycket stort på spåren, det framgick väldigt
tydligt. Lena Gräns visste ingenting om det här, att hon
dödades samtidigt var bara en tragisk tillfällighet. Cats
kartläggning av Asea hade börjat redan 1983 och hon höll på
tills hon försvann. Hon skickade bland annat ett
rekommenderat brev till Aseas häktade försäljningschef.
Det nådde honom aldrig utan kom i retur, sedan försvann
brevet spårlöst. För sitt arbete hade Cathrine kvitterat ut
en bandspelare och sex band på Sveriges Radio. När hon
försvann, försvann också bandspelaren och hittades inte
förrän två månader senare. På onsdagen, veckan innan hon
försvann, sade hon till en kollega att 'öronen kommer att
ramla av när ni får höra vad jag har på band'. Men på
söndag försvann hon."

Du var inte hemma i Stockholm när polisen fann Cats och Lena
i Hammarbykanalen?
"Det är riktigt, jag var nere i Malmö hos goda vänner.
Polisen ringde dit och ville ha tillstånd att gå in i
lägenheten med hjälp av en låssmed. När de kom in stod alla
lampor på, liksom även radion, vilket är onormalt. På bordet
låg kasettbanden utsspridda och i erfterhand har vi
konstaterat att fyra av dem saknas."

Har du misstänkt att obehöriga tidigare tagit sig in i
lägenheten?
"Ja. Jag kom vid ett tillfälle hem från Malmö den 4, min
dotter den 8. Jag såg med en gång att någon varit inne i
lägenheten men det fanns inga brytmärken i dörren som tydde
på inbrott. Flera gånger märkte jag också att någon lyssnade
på oss genom brevlådan. Jag nämnde det här för Cats men hon
avfärdade det som busungar, trots att det på den tiden inte
fanns någon i huset som hade barn."

Vissa band försvann alltså, men polisen hittade väl någon
dokumentation efter Cats på hennes arbete?
"Ja, men även det under besynnerliga omständigheter. När de
tömde Cathrines skrivbordslådor första gången hittade de
ingenting alls. När de kom tillbaka en tid senare fanns det
plötsligt papper i den, anteckningar hon fört om det hon
höll på med."

Fick du någon beskrivning på de tre män och en kvinna som
uppträdde hotfullt mot Cats en gång vid porten?
"Den enda jag har är en beskrivning på en kvinnan. Hon var
cirka 30 år gammal med långt svart stripigt hår. Hela
kvartetten var ena riktigt fula typer, enligt Cathrine, och
vi hade aldrig sett sådana här förut, för det här är ett
lugnt område. Utseendemässigt liknade hon den kvinna som
stod och hängde över deras bord på Örns Hörn. Sällskapet
efterlystes av polisen men har aldrig hört av sig."

"Exakt ett år efter Cathrines död var det en kvinna som åkte
ner i Hammarbykanalen på nästan samma ställe. Kvinnans väska
stod kvar på kajkanten. Hon hittades drunknad och sades vara
känd av polisen. Alltihopa stod i Expressen. Tidningen
poängterade just, att det var nästan exakt ett år på dagen,
sedan Cathrine och Lena åkte över kajkanten på samma
ställe".

Har du själv blivit hotad?
"Inte fysiskt men jag upplever att jag varit eller är
telefonavlyssnad, det tar nämligen onormalt lång tid att
komma ut på linjen och få kopplingston. Sedan har jag haft
väldigt mycket anonyma telefonpåringningar. De ökade
avsevärt under Kristi himmelfärdshelgen 1988, då Brita
framträdde i radion och berättade att hon trodde på en
konspiration. En natt en tid senare, när jag var bortrest,
såg en bekant som övernattade i min lägenhet, hur en mans-
person smög omkring utanför dörren och sedan försvann nedför
trapporna."

Har du polisanmält allt det här?
"Nej, det tycker jag inte är någon idé."

Av anteckningarna kan man utläsa att Cats misstänkte och
sökte belägg för att Asea sålde krigsmateriel till Sovjet-
unionen och andra öststater och att Sven-Olof Håkansson och
Bertram Brinkeborn användes som agenter. Dessa i sin tur
hade kontakt med en Richard MŸller, en Brian Butcher och en
Hans Joachim.

Cats tycks ha misstänkt att bolaget MIM i Schweiz användes
av Asea för betalning av illegala leveranser, bland annat
till det sovjetiska företaget Metallurg Import men också
när det gällde ekonomiska mellanhavanden med agenterna.

Det sydafrikanska företaget ARMSCOR förekommer också i
anteckningarna. ARMSCOR är ett sydafrikanskt, statsägt
företag för tillverkning, import och export av vapen. Det
tillkom på initiativ av Botha 1964.

Om Sydafrika finns vidare antecknat: "Sydafrika centrum ...
illegal handel ... avancerad amerikansk teknologi" samt
"7 containrar ... amerikanska tillverkare. Digital Equipment
via Kapstaden, Sydafrika."

Följande anteckningar tycks också gälla Sydafrika och måste
nästan vara något Cats bevittnat med egna ögon:
"Tre-fem flygplan plus helikoptrar. Troligen svenska. Vart
for dom? 20-tal man. 8-10 meters höjd över toppen. 1986. Hur
länge har det pågått? Ett år. 1980. 800 000. Hur mycket
pengar? 2 miljoner. Hur många länder? Sista rullen på
bandet. Rudolf Hagelin, 1977, död i Etiopien, samordnade ...
teknisk information ... pengar ... ansvariga ... 1 juli ...
hela världen ... 10 miljoner ... hyra ett år ... 20 ton ...
100 ton per dag ... 2-3 gånger ... Lions flyghjälp, Senegal-
Sudan. Cessna, Piper ... Carl-Gustaf von Rosen-stiftelsen.
Stiftelsen tar emot pengar, Lions MFI ... LK-flyg ...
taxeringsvärde 8 september ..."

Att det var frågan om krigsmateriel framgår även på många
andra ställen:
"högtryckspressar av Asea ... kan användas tillverka spräng-
kärnor för atombomber ..." och "81-82 avancerade styrsystem.
Servat Asea (med syftning på Brinkeborn) ... Visste Barnevik
om ... Håkansson handlat med diamantpressar, krigsutrustning
... produkter från Asea, Bofors." På en lös lapp med utdrag
ur polisförhör med Håkansson har Cats skrivit: (Första
ordet, möjligen ett namn, tyvärr oläsligt men sedan tydligt)
"... rätt mycket krigsmateriel."

I en annan anteckning skriver Cats: "SOH:s dataföretag
skulle utgöra stomme till avancerat utbildnings och
informationscentrum för sovjetiska agenter och specialister
i Sverige."

Andra anteckningar, av allt att döma utan samband med Asea-
anteckningarna, gäller en person kom kommit till Sverige och
sökt asyl som kurdisk gerillakämpe efter att ha flytt från
Iran via Turkiet. Intervjun torde Cats ha gjort (eller
kanske bara planerat) på Getå, troligen kort innan hon
försvann. Tydligen skulle intervjun sändas från Norrköping
(på grund av anteckningen "Studio Norrköping").

Vintern 1983-84 hade Cats gjort reportage om Heidari,
mannen som med hjälp av falska pass smugglade iranier från
Turkiet till Sverige. Heidaris telefonnummer förekommer
efter anteckningarna om den kurdiska gerillakämpen, liksom
även telefonnumret till Turkish Airlines i Ankara.

Man får räkna med att Cats kom längre i sina undersökningar
av vapenaffärerna än vad som framkommer i de kvarvarande
anteckningarna. Det är inte otänkbart att leveranser till
öststaterna gick vidare till Iran och Irak (för så har ju
enligt initierade källor skett med krigsmateriel i andra
fall) och att Cats kom på detta.

I vilket fall som helst ger de sparade anteckningarna klart
stöd för kopplingen, Cats Falk och krigsmateriel och för att
hon hade kontakt med iranska flyktingar i Sverige.

DET JUGOSLAVISKA SCENARIOT: DÖDLIGA VAPEN

Fredagen den 22 mars 1991 träffade jag kriminalinspektörerna
Eric Skoglund och X i polishuset på Kungsholmen. Eric och X
arbetade tidigare med Palmemordet under sin chef P.G. Näss.
När Näss "störtades" kändes arbetet inte meningsfullt längre
och de hoppade av från den utredningen. De presenterade
dessförinnan "det jugoslaviska scenariot" för Riksåklagaren,
men denne var inte intresserad.

Det jugoslaviska scenariot:

Några månader före mordet på Olof Palme fick Ivan von
Birchan - av Eric och X misstänkt för att jobba för den
jugoslaviska säkerhetstjänsten - erbjudandet att skjuta den
svenske statsministern. Två veckor före mordet gick Birchan
i stället till en kontakt på Säpo, till Ingrid Båvner och
till chefredaktören för en kommunistisk tidning, och
berättade om mordplanerna. Ingen trodde honom.

Birchan var privatchaufför för Stockholms gangsterkung, en
jugoslavisk brottsling som genom internationella kontakter
gjort vapenaffärer med Adnan Khasnoggi och använt Olof
Palme som mellanhand. På listan över den jugoslaviska
maffians brott toppar vapen, knark och olja.

När Eric och X som bäst forskade i mordet på Olof Palme blev
det inbrott hos Eric, utan att något stals.

Enligt Eric Skoglund har Birchan varit chaufför åt Cats
Falk, som av efterlämnade papper att döma kände flera
kroatiska jugoslaver som hade samrörde med den senare
utvisade Milo Barjesic.

Den jugoslaviska gangsterkungen är god vän med familjen
Wachmeister i USA och har en syster som är gift med en
general, som är bror till USA:s före detta president
George Bush (som före presidentposten var chef för CIA).

"En dag ska vapenbyken tvättas", lär Kjell-Olof Fäldt ha
sagt apropå sossarnas mörkläggning i Boforsaffären, men än
har så inte skett och kommer säkert inte att göra det heller
förrän Sverige begåvas med ett team av omutliga lagens
väktare, som kan städa upp i landet och ta oss ur det
trauma, som både mordet på Olof Palme och andra innebär.

"Olof Palme och Carl-Fredrik Algernon mördades av samma
skäl - Sveriges inblandning i kriget mellan Iran-Irak.
Lösningen på avrättningarna finns att hitta i Palmes
medlarroll och Bofors olagliga vapenförsäljning till den
ena sidan, Iran. Men det svenska utrikesdepartementet har
försökt blockera den delen av polisutredningen." Dessa
sensationella uppgifter kom våren 1987 från Richard Reeves,
en av USA:s mest ansedda journalister, som gjort en månads-
lång undersökning för världens mest ansedda tidning,
New York Times, och han citerade även ej namngivna svenska
regeringsledamöter.

Den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson förnekade
kategoriskt Reeves avslöjanden och kommenterade dem med
samma aningslösa flathet som alltid kännetecknat företrädare
för regeringen: "Sådant händer inte här." (Expressen
1987-03-02, sidan 6.)

Vad han glömde berätta avslöjade Bofors förre vd Martin
Ardbo i Birgitta Zachrissons dokumentär i Kanal 1, "Oss
vapenbröder emellan" den 14 mars 1989: "1985 bildades i
största hemlighet en arbetsgrupp med uppgift att handlägga
den känsliga frågan om vapenaffärer med Indonesien, häftigt
kritiserat för brutala övergrepp mot befolkningen på
Östtimor. I gruppen ingick - Ingvar Carlsson." Det som
"inte hände här", det var Carlsson alltså själv
inblandad i, inte undra på att försökte tillbakavisa det!

Även finansministern Kjell-Olof Feldt hamnade i skott-
gluggen. En "svensk speditör som transporterade vapnen"
från Bofors till Iran, gick ut i Dagens Nyheter i mars
1987, och påstod att Kjell-Olof Feldt varit direkt ansvarig
för de olaglig vapenaffärer med Iran åren 1973-75. Vapen-
leveranserna skulle ha skett från Bofors till Iran utan
officiellt klartecken från den svenska regeringen. Hade
Kjell-Olof Feldt gått bakom ryggen på sin vän Olof Palme?
Eller var det bara kartellen Feldt-Palme som kände till vad
som försiggick?

Det var nu Kjell-Olof Feldt skulle ha sagt att det var dags
att tvätta den smutsiga vapenbyken, ett löfte han dock
aldrig vågade infria.

Sommaren 1988 grävde Expressens idoge Ingvar Hedlund fram
ett uttalande av Boforschefen Martin Ardbo, som denne gjort
i ett (strikt hemligstämplat) förhör med polisen om Bofors
misstänkta mutaffärer. Det är ett uttalande som blivit en
klassiker i den härva av vapen, mord och konspirations-
teorier som växt fram kring Palmemordet och Cats och Lenas
mystiska död: "Skulle den fullständiga sanningen om Olof
Palmes roll i Bofors Indienaffär dras fram i ljuset så blir
den direkta följden att den nuvarande socialdemokratiska
regeringen faller."

Andra grävande journalister arbetade för tidningen Z, som i
nummer 5/1988 avslöjade "Sveriges hemligaste dokument - en
överenskommelse mellan Sverige och Indiens regeringar i
samband med försäljningen av kanoner. Dokumentet är så
känsligt att inte ens riksdagens ledamöter fått se det".

Vapenbyken är lika otvättad nu som då och enligt Henrik
Westander på Svenska Freds, går vapensmugglingen från
Bofors vidare med nya företrädare i den svenska regeringen.
Locket ligger alltså stadigt på.

=================================================================

7.04 MANIPULERING AV MEDVETANDET

Alkohol och narkotika som hjälpmedel att framkalla FMT
(förändrade medvetandetillstånd).

Från förordet i tidskriften "La Révolution Surréaliste"
(nummer 1 dec 1924) kan följande citeras: "Surrealismen är
korsvägen mellan sömnens förtrollningar, alkohol, tobak,
eter, opium, kokain och morfin; men den är också brytaren
av bojor ..."

Alkohol som inspirationskälla bland 1900-talskonstnärer i
Europa är i allmänhet inte svårt att belägga biografiskt.

Luis Bunuel (1900-1983), den spanske filmregissören och
Salvador Dal’s filmkollega, prisar till exempel alkoholens
välgärningar i sin självbiografi "Min sista suck" (1983).
Han berättar hur han använde sig av alkohol i namngivna
blandningar för att sätta i gång och underhålla
drömmerierna, bildströmmen. Men han berättar också om några
av surrealisternas härjningar under inflytande av alkohol.
Salvador Dal’ fick en negativ inställning. Picasso var
tämligen försiktig med alkohol. Någon gång i månaden i
ungdomens dagar förekom höggradig berusning.

Den för nervsystemet mycket farliga absinten, som förekom
i konstnärskretsar i Paris, förbjöds inte förrän 1915.

André Breton jämför surrealismens inverkan på psyket med
narkotikans: "Surrealismens bilder uppträder spontant och
tvingande som i opieruset. Man kan inte påverka bild-
strömmen med viljan." Han säger vidare att "precis som
hasch har surrealismen något att ge alla människor med
uppdriven sensibilitet". I en not nämner han dock att han
själv "i verkligheten bara prövat hasch en gång för flera
år sedan i mycket liten mängd".

Narkotikamissbruket hos enskilda konstnärer var tidigare
svårt att få grepp om biografiskt. Först senare konst-
litteratur tar på allvar upp ämnet. Om Picasso, som var
den verklige, konstnärlige banbrytaren, vet man numera att
han besökte opiumhålor i Paris och rökte opium 2-3 gånger
i veckan under åren 1904-1908. Senare använde han eter-
droppar och hasch. Själv uttrycker han sig kryptiskt när
ämnet narkotika kommer på tal och vill helst inte alls
tala om saken. Hans spanske vän Casagemas och andra nära
vänner som Apollinaire, Artaud, Jean Cocteau (1889-1963),
Max Jacob (vilken bodde i Picassos ateljé) och André
Salmon använde otvivelaktigt narkotika. Francis Picabia
hängav sig i Barcelona åt excesser i alkohol och opium.
Yves Tanguy (1900-1955), som brukar räknas till de så
kallade "rationella" surrealisterna tillsammans med
belgarna René Magritte (1898-1967) och Paul Delvaux
(1897-1994), var djupt alkoholiserad sedan sin ungdom.
År 1914 ertappades han med en flaska eterdroppar vid ett
läroverk. Han tycks senare ha använt eter eller kokain
sporadiskt.

Max Ernst framhåller att han försökte leva "så monstruöst
som möjligt". Hans amerikanska hustru, den surrealistiska
målarinnan Dorothea Tanning, berättar att Max Ernst bland
flera andra hade en levnadsregel: "Bekänn aldrig någonting."
Till denna skulle hon vilja foga: "Låt dig aldrig övertalas
att äta, dricka, röka eller injicera något som du inte vill
ha." I sin bok "Dal’ par Dal’" (1970) framhåller Salvador
Dal’, tvärtemot vad man har anledning förmoda, att han inte
använder droger. "Jag är drogen, jag är hallucinogenen."

Den belgisk-franske författaren och senare bildkonstnären
Henri Michaux (1899-1984) har också sin givna plats i
sammanhanget. Han tog visserligen avstånd från surrealist-
gruppen men hade dock lika stort intresse som dess medlemmar
av att utforska olika medvetandetillstånd i syfte att förnya
sig. År 1927 utförde han automatiska teckningar. Han hade
prövat både eter och opium tidigare. Mellan 1956 och 1966
experimenterade han med meskalin. Resultaten är märkbara
både i hans diktning och i hans beledsagande tusch-
teckningar. I fyra volymer sysselsätter han sig med
meskalinets verkningar. Redan 1920 hade han företagit resor
i Asien och tagit intryck av buddhistisk filosofi och
tjusats av det kinesiska skriftspråket (kalligrafi).

Jean Cocteau har skrivit "Opium. The Diary of a Cure" med
egna teckningar, när han var intagen på sjukhus för
avgiftning.

Läser man nyare biografisk konstlitteratur har man
anledning anta att flera av de ledande konstnärerna tidvis
nyttjade olika typer av narkotika. När det gäller
litteraturen är sambanden helt klara. Vad beträffar
konstnärerna kan man stödja sig på uttalanden av Breton.
Han skriver att "varje stort äventyr i konsten företas med
fara för livet". Vidare säger han att "den riktiga vägen är
uppenbarligen inte den väg som kantas av skyddsräcken".

Den direkta påverkan av drogerfarenheter på det konstnärliga
uttrycket har emellertid tidigare inte beaktats i
tillräcklig utsträckning.

Ur "Manipulering av medvetandet" av Lisbeth Ollner (1998).

=================================================================

7.05 ADVOKAT NILS HILLERT OM RÄTTEGÅNGEN MOT FLASHBACK

Vid en granskning av tidigare praxis är det utdömda
skadeståndet anmärkningsvärt högt i jämförelse med de
skadeståndsbelopp som normalt utdöms för förtal enligt
normalgraden. Det utdömda beloppet är till och med högt om
man jämför med tidigare utdömda skadestånd för grovt förtal.
Dessutom framstår det utdömda skadeståndet anmärkningsvärt
högt vid en jämförelse med de ideella skadestånd som i
praxis utdöms för våldsbrott, sexualbrott och andra brott.

Jan Axelsson är av juryn i tingsrätten frikänd från grovt
förtal. Juryn, liksom tingsrätten och hovrätten, har
emellertid funnit att publiceringen utgjort förtal enligt
normalgraden. Juryns frikännande av Jan Axelsson för grovt
förtal innebär enligt min mening att Jan Axelsson varken
kan hållas straffrättsligt ansvarig eller skadestånds-
skyldig för grovt förtal. Juryns ställningstagande måste
rimligen medföra att Jan Axelsson inte i något avseende
skall läggas till last de påstådda omständigheter som
skulle kunna medfört att förtalsbrottet ansågs som grovt.

Inte desto mindre har tingsrätten och hovrätten vid sin
bedömning av skadeståndets storlek lagt Jan Axelsson till
last precis samma omständigheter i skadeståndsdelen genom
sin slutsats att "Skadeståndet bör därför bestämmas till
ett jämförelsevis högt belopp". Domskälen ger närmast
intrycket av att tingsrätten och hovrätten inte delat
juryns uppfattning rörande förtalsbrottets svårighetsgrad
och vid bestämmandet av skadeståndsbeloppet sökt kringgå
det förhållandet att man varit bunden till juryns fri-
kännande genom att i stället utdöma ett högre skadestånd.
Det är självklart att det skadeståndsgrundande brottets
svårighetsgrad skall ha en avgörande betydelse för
skadeståndsfrågan. I 5 kapitlet 2 § 2 stycket brottsbalken
anges:

"Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt
beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den
omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var
ägnad att medföra allvarlig skada."

Vid sitt frikännande från grovt förtal har juryn således
redan tagit ställning till de omständigheter som tings-
rätten sedermera på sidorna 5-6 lägger till grund för ett
"jämförelsevis högt" skadestånd. Juryn har uppenbarligen
inte ansett att de publicerade uppgifterna varit ägnade
att medföra allvarlig skada. I så fall skulle nämligen
Jan Axelsson funnits skyldig till grovt förtal. Det är
uppenbart att tingsrätten och hovrätten vid sin prövning
av samma omständigheter gör en helt annan bedömning.

Rörande förtalsbrott har lagstiftaren sedan gammalt ansett
att den straffrättsliga sanktionen huvudsakligen skall vara
ekonomisk. Annan påföljd än böter utdöms därför nästan
aldrig vid förtalsbrott. Det är med hänsyn till detta
särskilt angeläget att tingsrättens och hovrättens möjlighet
att utdöma skadestånd måste vara begränsad av juryns
frikännande. Det är föga värt att bli frikänd av juryn i
ansvarsdelen och därigenom undgå ett bötesstraff, om tings-
rätten i nästa andetag utdömer ett skadestånd som vida
överstiger de böter man annars riskerat. Tingsrättens och
hovrättens domar i detta mål rubbar således enligt min
mening grunderna för hela jurysystemet i tryckfrihetsmål.
Redan av detta skäl borde Högsta domstolen ha tagit upp
målet.

Vidare kan man inte undgå att dra paralleller mellan
Flashbacks artikel och de fyra rikstidningarnas gemensamma
publicering av påstådda nazister och kriminella som gjordes
den 30 november 1999. Rikstidningarnas artikel företer många
likheter med Flashbacks artikel. Detta gäller naturligtvis
det förhållandet att tidningarna publicerat namn och bild på
personer som utpekats som brottslingar, men även att detta
har skett tillsammans med andra personer med liknande
belastning i katalogform. Inte minst mot bakgrund av att
denna typ av katalogiserad publicering av namn och bild på
förment kriminella personer i övrigt varit mycket sällsynt
i Sverige föreligger starka skäl att jämföra de två
publiceringarna.

De senaste åren har vi i Sverige haft en utveckling mot att
medierna i allt större utsträckning publicerar namn och bild
på brottsmisstänkta personer. Sedan den 30 november 1999
märks ett tydligt trendbrott såtillvida att även andra
medier än rikstidningarna allt oftare till och med
publicerar namn och bild på misstänkta brottslingar redan
innan de ens dömts i första instans. Jag menar att redan det
förhållandet att de fyra svenska rikstidningarna funnit en
liknande publicering försvarlig (oaktat att rikstidningarnas
publicering för visso ännu inte prövats rättsligt) i sig ger
stöd för försvarligheten i Flashbacks publicering. Frågan om
en publicering varit försvarlig eller inte skall nämligen
enligt lagstiftaren bedömas utifrån den vid var tid rådande
samhällsuppfattningen och alltså förändras över tid. Det att
en omfattande publicering av samma karaktär som Flashbacks
artikel skett nyligen, samt det sätt och i den omfattning på
vilket det skett, och den uppmärksamhet och det stöd riks-
tidningarnas artikel fått i samhällsdebatten, borde rimligen
också ha inneburit att Högsta domstolen tog upp målet.

Om man ser till vad som skiljer rikstidningarnas publicering
från Flashbacks artikel kan för det första konstateras att
rikstidningarna i flera fall valt att publicera namn och
bild på personer som ännu inte dömts och vissa fall inte
åtalats eller ens delgivits misstanke om något brott. Inte
desto mindre har tidningarna utpekat sådana personer som
skyldiga till uppvigling. Vid Flashbacks publicering har det
däremot varit helt grundläggande att alla uppgifter skulle
vara sanna och att alla personer var slutligt dömda. Det är
just av detta skäl de publicerade uppgifterna med
nödvändighet rört ett par år gamla brott, vilket av tings-
rätten och hovrätten lagts Jan Axelsson till last. Det
förefaller otillfredsställande att vi får en rättsutveckling
enligt vilken det anses försvarligt att publicera aktuella
uppgifter om påstådda brott av personer som senare vid den
rättsliga prövningen eventuellt visar sig vara oskyldiga -
men oförsvarligt att publicera korrekta uppgifter om dömda
brottslingar i efterhand.

Advokat Nils Hillert

--------------------------------------------------- annons ------
Fast telefoni och GSM till marknadens lägsta priser!
Ring till New York för 69 öre/min http://www.flashback.se/telecom
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 2 7

Redaktör: Korrektur:
Jan Axelsson Markus Holm

Källor:
- 25 timmar : http://www.25timmar.se/
- Aftonbladet : http://www.aftonbladet.se/
- Amnesty : http://www.amnesty.se/
- Computer Sweden : http://www.idg.se/cs/
- Dagens Media : http://www.dagensmedia.se/
- Gula Tidningen : http://www.gulatidningen.se/
- IDG : http://www.idg.se/
- Magazine Magnus : http://magazine.magnus.se/
- Magazinet : http://www.magazinet.com/
- Nytt i Sexualpolitiken : http://www.rfsl.se/
- Paragrafryttaren : http://press.nu/
- Resumé : http://www.resume.se/
- Veckans Contra : http://www.contra.nu/

Flashback är en politiskt och religiöst obunden tidskrift.
Främsta bevakningsområden är alternativ information med en
tyngd på gränsbrytande värderingar och attityder som står
i opposition till det övriga samhället.

Flashback innehåller periodvis information kring ämnen som
i Sverige är uppenbart olagliga. Publicering är enbart gjord
i ett informativt syfte.

Flashback sprids främst i digital form, men finns även som
papperstidning. Den tryckta utgåvan av FNA är befriad från
annonser.

Utgivning: 12 nummer per år.
Nästa nummer: 24 februari 2000.

Starta prenumeration Avsluta prenumeration
http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/

Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm, Sverige
E-post: fna@flashback.se
Fax: 08-50 31 11 03
Webbadress: http://www.flashback.se/fna/

Postgiro: 169 18 26-0
Bankgiro: 5080-5621

Annonsering i Flashback
E-post: annons@flashback.se
Telefon: 08-20 35 05

En prenumeration på Flashback magazine (papperstidning)
kostar 150 kronor och inkluderar tre utgåvor.

Flashback FAQ: http://www.flashback.se/faq/

------------------------------------------------------------
FLASHBACK OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND 1983-2000
------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------------
FLASHBACK NEWS AGENCY # 126 22 december 1999
87 523 prenumeranter [+ 1 316] ISSN 1402-4543
-------------------------------------------------------------------------

SKANDINAVIENS STÖRSTA NYHETSBREV årgång 5 nummer 12

0.01 Ledare

P O L I T I K & S A M H Ä L L E
_______________________________
1.01 Problem med julskinkan?
1.02 Tänk tvärtom!
1.03 Skunkspray
1.04 Privatpersoners sexliv kartlagt av svindlare
1.05 Miljöaktivist döms till fängelse
1.06 Hivmannens sexliv kartlagd
1.07 Den laglige nynazisten
1.08 Grönland och Australien
1.09 Malcom McLaren vill bli borgmästare
1.10 Spöstraff och fängelse för köp av chokladkakor
1.11 THC-fri cannabis
1.12 Skinnskallen en lydig tjänare
1.13 Hitler trea i läsaromröstning

M E D I E R
_______________________________
2.01 Arrogant lögn i Aftonbladet
2.02 Upphovsstrid om hårdrockare i Trygg Hansa-reklam
2.03 Expressen griper in!
2.04 Tidningsaktionen mot nazism PO- och JK-anmäld
2.05 EU sponsrade SVT-program om EU
2.06 Heja pressen!
2.07 Metro vågade inte stöta sig med mäktiga Aftonbladet
2.08 Anders Gerdin använde nazister för att tvätta sin egen byk

I T
_______________________________
3.01 Skivbolag skänker bort 15 000 titlar
3.02 Politiker är rädda för IT-demokrati
3.03 Torys partikassa crackad
3.04 Anonymitetstjänst på nätet klarade en timme
3.05 Rysk nyhetsbyrå crackad
3.06 Aftonbladets läsare: Låt NSF:s webbsida vara kvar på nätet
3.07 Mediasvars webbsida crackad - hot mot Rockbjörnen?

K U L T U R & N Ö J E
_______________________________
4.01 Brittiska fans tror att idolerna knarkar
4.02 The final cuntdown
4.03 Vertigo utser årets bästa och sämsta recensent
4.04 Courtney Love: Kurt hatade Nirvanas trummis
4.05 Ozzy Osbourne i ny film

F L A S H B A C K
_______________________________
5.01 Computer Sweden debatterar bojkott av Flashback
5.02 Zippotändarna sålde slut på nolltid
5.03 Flashback GSM strider inte mot lagen
5.04 Jobba på Flashback

F A S T A A V D E L N I N G A R
_______________________________
6.01 Feedback
. Att stånga huvudet i väggen
. Öppet brev till Flashback från Kristdemokraterna
6.02 P.S. Kolla in
6.03 Smått & gott
6.04 Reklam och underrättelser

R E P O R T A G E
_______________________________
7.01 Mordet på Olof Palme, del 6:Agentspåret: CIA eller KGB?
7.02 Bland slavar och sadister - på svenskt S/M-läger
7.03 Ett brev från Kumlabunkern
7.04 Åklagare Schultz kräver offentlig dementi från Gerdin
. Nils-Eric Schultz brev till Anders Gerdins
. Anders Gerdins brev till Nils-Eric Schultz
7.05 Göran Segergren pilotfall mot Säpo

m å n a d e n s a n n o n s ö r e r
_______________________________

http://www.domaintrade.com
http://www.ees.se/
http://www.gamerson.com
http://www.tkj.se/
http://www.velvetvideo.com
http://www.webuy.se/

ANNONSERA I FLASHBACK

För information om hur du annonserar i FNA, kontakta våra
säljare: mailto:annons@flashback.se eller 08-20 35 05.

En procent (1 %) av Sveriges befolkning prenumererar på FNA.

--------------------------------------------------- annons ------
GRATIS IT-NYHETER - VINN DVD-SPELARE
TkJ.se (utgivare av WindowsNytt, PC Online och Klick!)
lanserar inom kort 5 nya nyhetsbrev inom IT. Skaffa en gratis
för-prenumeration och tävla om en DVD-spelare!
http://www.tkj.se/adv/redirect.asp?id=flashback
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

0.01 LEDARE

I början av 80-talet bestämde jag mig för att starta en
tidning. I den skulle jag skriva om allting som intresserade
mig, utan kompromisser. Flera år senare, i februari
1983, kom första numret av punktidningen "Dead or Alive".
Då var jag 14 år, och upplagan 150 exemplar.

Tio år senare gav jag ut första numret av Flashback. Ett
nummer som tog mig sex år att sammanställa.

I juni 1995 startades Flashback även som nyhetsbrev, (på
den tiden hette det inte nyhetsbrev utan "e-zine", och
var något som framför allt amerikanska hackare höll på med).

På Internet blev Flashback snabbt ett begrepp, och omskrevs
ofta som en plats på nätet med total avsaknad av moral. Jag
personligen anklagades för att vara både anarkist, nazist
och nyliberal, parallellt med anklagelser om att jag ville
legalisera pedofili såväl som tung narkotika.

Men Flashback blev också en åsiktsneutral plattform där
åsikter som sällan eller aldrig annars nådde ut kunde
presenteras.

"Jag har inte en aning om vad jag vill politiskt, men fram
till dess vill jag ha möjligheten att själv välja."

Sedan 1995 har endast ett nummer av den tryckta tidningen
utkommit. Detta i förmån för främst verksamheten på Internet.
Och visst har det givit resultat. Även ifall vissa är
besvikna på den tryckta tidningens utgivningstakt.

I Sverige finns i dag cirka 175 dagstidningar. Endast sju av
dessa har en högre upplaga än FNA: Expressen, Aftonbladet,
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet,
Göteborgs-Posten och Metro. De övriga 168 dagstidningarna
har FNA nu passerat.

Man kan även göra en jämförelse med olika vecko- och
månadstidningar i landet. Även där ligger FNA förhållandevis
mycket bra till. Nedan följer ett urval av olika tidningars
upplagor.

FNA : 87 500
Chili : 83 325
Amnesty Press : 75 000
Elle : 65 000
Bilsport : 55 200
Café : 43 000
Månadsjournalen: 41 400
Computer Sweden: 33 200
Journalisten : 20 200
Moderna Tider : 15 000
Resumé : 9 800
Röd Press : 8 000
BLM : 4 000
90-tal : 3 000
Ord & Bild : 2 500
Bang : 2 000
Nyliberalen : 1 500
Brand : 1 000

Uppgifterna är hämtade från boken "Massmedia 98" och vissa
uppgifter kan ha förändrats något sedan boken gavs ut. Men
de ger ändå en bra fingervisning om varför vi valt att
prioritera nyhetsbrevet framför den tryckta utgåvan.
Närmare 90 000 prenumeranter är siffror som jag inte tror
någon tidning med likartad inriktning någonsin nått i
detta land.

Även den tryckta utgåvan ökar i upplaga. Flashback nummer
sex kommer att tryckas i 10 000 exemplar, vilket är dubbelt
så många som vårt förra nummer och mer än åtta gånger fler
än vårt förrförra nummer. Det vill säga en upplageökning med
över 800 procent på två nummer. Även detta har Flashback
Internet att tacka.

År 2000. Nytt år och nya förväntningar. För Flashbacks del
blir det ett år då vi kommer att strukturera upp verk-
samheten ytterligare. Fram tills i dag har verksamheten mest
drivits på "hobbynivå". Alla som jobbat med Flashback har
haft andra jobb samtidigt.

Flashback har under 90-talet vuxit fram till en produkt som
aldrig tidigare funnits - åtminstone inte i Sverige. Ett
privatägt medieföretag med ett tiotal olika verksamhets-
områden är inte lika unikt som ett medium som varken är i
allians med marknaden eller olika politiska intressen. En
plattform där alla åsikter är lika mycket värda.

Årets (och även detta millenniums) sista ledare blir en
sammanfattning av Flashbacks utveckling. Jag vill samtidigt
passa på att tacka alla som stöttat Flashback under alla
dessa år. Nu väntar ett nytt år och nya förhoppningar.
Den 25 januari 2000 är vi tillbaka med ett nytt nummer.
FNA nummer 127. Tills dess:

God jul och gott nytt år.

Jan Axelsson
Stockholm, december 1999

_________________________________________________________________

p o l i t i k & s a m h ä l l e
_________________________________________________________________

1.01 PROBLEM MED JULSKINKAN?

Har du fått problem med julskinkan? Är griljeringen äcklig?
Blir inte grisrumpan genomgrillad?
Who you gonna call? Skinkjouren!
Jo, minsann. Scan har öppnat en alldeles egen skinkjour för
alla som inte riktigt vet hur de skall klara av stöket med
julens speciella köttiga läckerbit. Ring klockan 9-16 alla
vardagar och 9-15 på fredagar. Den 20-23 förlängs öppet-
tiderna.
Telefon: 020-59 59 77. Det tycker vi är bra.
Källa: scan.se

[etc]

=================================================================

1.02 TÄNK TVÄRTOM!

Kanske har du läst att Lärarförbundet nyligen gjort en
undersökning som visar att 75 procent av de svenska lärarna
kan tänka sig att jobba i friskolor.
Kanske har du också märkt att det i medierna snabbt
förvandlades till att 75 procent av lärarna VILL jobba i
friskolor.
Vilket ju inte riktigt är samma sak.
Tänk dig då i stället denna rubrik:
"En fjärdedel av lärarna vägrar jobba i friskolor."
Vilken debatt skulle vi fått då?

[etc]

=================================================================

1.03 SKUNKSPRAY

Så har den kommit - skunksprayen! En snillrik KTH-student
har tillsammans med FOA utvecklat en licensfri spray som
både färgar förövaren samt består av illaluktande substanser
som gör förövaren chockad och oförmögen att begå dumheter.
Räckvidd: 2 meter.

Skunksprayen säljs via skunksprays webbsida, och kostar
199 kronor + porto.

Ytterligare information:
http://www.skunkspray.nu/

=================================================================

1.04 PRIVATPERSONERS SEXLIV KARTLAGT AV SVINDLARE

Någon eller några sprider via e-post falska uppgifter om att
RFSU skall starta en tidning med namnet Beat. För att få in
material till den nya tidningen uppmanas mottagaren av
brevet att besvara frågor om sex. Men allt är bara bluff!
RFSU har ingenting med brevet att göra och rasar nu mot
svindlarna.

Det är inte första gången som någon eller några försöker få
reda på detaljer om folks sexliv genom att agera i RFSU:s
namn. Via brev och telefonsamtal har privatpersoner, i
nästan samtliga fall kvinnor, blivit kontaktade av någon
som uppger sig agera för RFSU:s räkning.

I god tro att det är RFSU som står bakom "undersökningen"
har privatpersoner lämnat ut detaljer kring sitt privatliv.
Men i stället har uppgifterna hamnat i händerna på någon
som uppenbarligen finner stort nöje i att ta del av andra
personers sexliv.

[vision]

-----------------------------------------------------------------
Köp dina favoritspel på Gamerson's spelsite.
http://www.gamerson.com
-----------------------------------------------------------------

1.05 MILJÖAKTIVIST DÖMS TILL FÄNGELSE

Miljöaktivisten Linus Brohult dömdes tisdagen 7 december av
Stockholms tingsrätt till ett års fängelse. Brotts-
rubriceringen är "grov uppvigling".

Tingsrätten grundar sin dom på artiklar som Linus Brohult
skrivit och på uttalanden som han gjort i massmedierna.
Artiklarna har handlat om olika demonstrationer och direkta
aktioner mot motorvägsbyggen.

Tingsrätten beslutade också att ett stort antal Ekologisten-
tidningar samt tio exemplar av boken "Road Raging: Top Tips
for Wrecking Roadbuilding" skall "förverkas".

Domen kommer att överklagas till hovrätten. Någon gång i vår
kommer hovrätten att behandla överklagandet.

Hela tingsrättens motivering till domen finns på Social-
ekologisk aktions webbsida: http://www.motkraft.net/sea/.

[motkraft]

=================================================================

1.06 HIVMANNENS SEXLIV KARTLAGD

För de nyfikna kommer här en sammanställning av hivmannen
Mehdi Tayebs sexliv.

Så många sexuella kontakter hade de:

1 gång : 87 kvinnor och 1 man.
2-10 gånger : 29 kvinnor och 1 man.
Mer än 11 gånger: 7 kvinnor.
6 kvinnor hade orala samlag. 1 kvinna vet inte.

Så träffade han sina offer:

På pubar, diskotek och restauranger: 70 kvinnor.
I sin taxi : 21 kvinnor och 2 män.
Andra platser : 39 kvinnor.

Så gamla var kvinnorna:

Under 20 år: 20.
20-24 år : 69.
25-30 år : 32.
Över 30 år : 9.

[aftonbladet]

=================================================================

1.07 DEN LAGLIGE NYNAZISTEN

Nazister är kriminella. Det har vi fått lära oss av
medierna. Men tala då om för oss hur vi skall göra för att
ej vara det. Att vara nazist innebär att man riskerar att:

- sparkas från sitt jobb på grund av sina åsikter.
- uteslutas från facket på grund av sina åsikter.
- nekas socialbidrag på grund av sina åsikter.
- vräkas från sin bostad på grund av sina åsikter.

Hur i all världen skall dessa personer kunna överleva i
detta samhälle på laglig väg. Oavsett hur mycket man än
hatar åsikterna, så bör det ligga i gemensamt intresse att
få nazisterna (och övriga medborgare också får jag förmoda)
att respektera lagen.

Då är frågan hur en person som sparkas från sin arbets-
plats, utesluts ur facket och nekas socialbidrag skall
kunna försörja sig. Och då menar jag på laglig väg.

Man kan givetvis också kriminalisera åsikterna, införa
dödsstraff och skjuta oss. Och vem skulle kunna klandra er.
Det är ju samma sak som vi skulle göra ifall vi hade makten.
Men ifall ni själva agerar likadant som vi, vad är ni då
rädda för?

=================================================================

1.08 GRÖNLAND OCH AUSTRALIEN

Om man tittar på en världskarta ser det ut som om
Grönland är lika stort som Australien, men det stämmer
faktiskt inte. Australien är tre och en halv gånger större
än Grönland. Australien är nämligen 7 682 300 kvadrat-
kilometer, medan Grönland endast är 2 175 590 kvadrat-
kilometer.

Orsaken till att kartan inte stämmer är att jorden är rund
medan kartan är platt. För att kunna göra en fyrkantig
avbild av jorden har man förstorat den övre och nedre
delen. Longituderna, som egentligen strålar samman vid
polerna blir då räta linjer. Då blir det också möjligt att
rita in fartygskurser som räta linjer, något som sjömännen
ville kunna göra för att underlätta navigeringen.

Källa: "Värdelöst Vetande" av Don Voorhees.

[magazine magnus]

=================================================================

1.09 MALCOM MCLAREN VILL BLI BORGMÄSTARE

Malcolm McLaren, popgurun som skapade punkgruppen Sex

Pistols på 70-talet, tänker försöka bli borgmästare i London
i valet i maj.
Han lovar bland annat att legalisera bordeller och hasch och
tänker tillåta alkoholservering i biblioteken.

- Det är trevligt att kunna dricka en Guinness medan man
läser en bok, säger McLaren.

Han tänker också ta itu med Londons miserabla kollektiv-
trafik och de hemlösas situation.

McLaren hävdar också att han som enda kandidat kan lova att
hålla ämbetsutövningen fri från partipolitik. Vinner han
blir det en högoddsare, 5 000 gånger pengarna.

=================================================================

1.10 SPÖSTRAFF OCH FÄNGELSE FÖR KÖP AV CHOKLADKAKOR

En filippinsk gästarbetare i Saudiarabien, Faustino Salazar,
dömdes i förra veckan till 75 piskrapp och fyra månaders
fängelse för "illegal import av sprit".
Alkohol i alla former är förbjuden i Saudiarabien.

Faustino var på väg tillbaka till sitt arbete i Saudi-
arabiens huvudstad Riyadh efter semester i hemlandet. Planet
mellanlandade i Bahrain där Faustino köpte två chokladkakor
i duty free-butiken, förmodligen ovetande om att chokladen
innehöll likör. Vid framkomsten till Riyadh konfiskerades
chokladen på flygplatsen och polisen bötfällde Faustino. Han
hade emellertid inte tillräckligt med pengar och kvarhölls
därför i häkte i två dagar. Senare kallades han till domstol
och dömdes till spöstraff och fängelse.

[amnesty]

=================================================================

1.11 THC-FRI CANNABIS

Psykedeliska Bokhandeln erbjuder sedan en tid en rök-
blandning innehållande äkta blommor och blad från cannabis.
Enligt reklamen kan man njuta av smaken och lukten av
marijuana utan att påverkas av THC. Man understryker också
att det verkligen luktar cannabis.

35 gram cannabisblandning kostar 69 kronor.

Ytterligare information:
http://www.psykedelbok.se/thc_fri_cannabis_sv.html

=================================================================

1.12 SKINNSKALLEN EN LYDIG TJÄNARE
Text: Lars Isaksson

Tjuriga finnar, parasitära zigenare, lata tattare, efter-
blivna lappar och flabbande niggrer var begrepp som flitigt
användes i läran om rashygien för mindre än ett halvsekel
sedan. Vi vänder på steken.

Så sent som 1946 utkom "vetenskapsmannen" och antropologen
Bertil Lundman med sin förment vetenskapliga bok Nutidens
människoraser. Där står:

"Negrerna äro jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en
ras av ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av
några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker
och pratar och flabbar med sin breda humor och njuter av
alla de fröjder, som ögonblicket kan giva. En motgång kastar
honom bokstavligen till marken, han vrålar och sliter sig i
håret som en besatt i vildaste förtvivlan. Ögonblicket
därefter är dock det hela glömt och allt är som vanligt.
Negerns sangviniska temperament innesluter mycken god-
modighet och vid lämplig behandling kan han bli en mycket
trogen tjänare. En sådan natur är naturligtvis en utmärkt
slav, som frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt
öde, ja till och med är flabbig i slavhandlarens kedjor."

Lundmans verk användes i undervisningen ända fram till 1960
och dylik "vetenskap" har alltjämt stark dragningskraft på
vissa människor i nutid. Svarthåriga nekas inträde på en del
restauranger. Skinnskallar och nynazister misshandlar
invandrare och homosexuella samt hetsar mot judar. Polisen
gör razzia på tunnelbanan i Rinkeby därför att SL:s trafik-
värdar påstår att invandrarna inte betalar sina biljetter.
Möjligen sammanblandas detta med den nolltolerans som
polisen i New York praktiserat. Nolltolerans för vissa
raser men fulltolerans för nynazister. Den tolerans som
skinnskallar och andra, inklusive vissa myndigheter i Europa
nu använder sig av: Pogromer mot rumäner och tamiler,
kriminalisering av miljoner som jobbar halvgratis och gömmer
sig i källare. Deportering av iranska kvinnor som försökt
undkomma stening och med övertejpade munnar och bakbundna
händer skickas tillbaka. Tågvagnar, som belgaren Chris de
Stoop beskriver i Människohantering i Europa, som i isande
tystnad rullar runt med icke önskvärda. I strid mot
FN-stadga och Genève-konvention. Vad är det för konstig
folkgrupp, dessa skinnskallar och rasister som med fylleri-
fester och Hitlerhälsningar sprider sig över världen? Utan
att dra alla skinnskallar över en kam så tror jag ändå ingen
skulle vilja bli analyserad med ovanstående befintliga,
biologiska förklaringsmodeller:

"Skinnskallarna är jordens största rasister, en grupp av
ouppfostrade barn som mindre än andra besväras av normala
spärrar. Skinnskallen tar dagen som den kommer, skriker och
flabbar med sin skadade humor och njuter av alla de svart-
skallar han för ögonblicket kan slå ner. En motgång kastar
honom bokstavligen till marken, han vrålar och försöker dumt
slita sig i det hår han för länge sedan rakat bort. Hans
våldsbenägna temperament innesluter också mycken lydighet
kopplat till ett fast ledarskap och vid lämplig behandling
kan han bli en trogen tjänare eller administratör i vilken
diktatur som helst. En sådan natur kan också bli en utmärkt
dörrvakt på för invandrare förbjudna ställen och finner sig
väl tillrätta i uniform."

-:-

Texten ovan är hämtad ur Folket i Bild/Kulturfronts
Internetutgåva nummer 8-99. Webbadress: http://www.fib.se/.

=================================================================

1.13 HITLER TREA I LÄSAROMRÖSTNING

Tidningen Time har en omröstning om århundradets mest
betydande person på sin webbplats.
Läsarna får själva rösta fram alternativ.

Etta ligger för tillfället Elvis Presley, tvåa är Yitzhak
Rabin och trea - Adolf Hitler.

Tidningen vill ha förslag på personer som har påverkat
historiens gång åt ett eller annat håll. Därefter kommer
en jury ge det slutliga beskedet om vem som vinner.

Omröstningen finns på följande adress:
http://www.pathfinder.com/time/time100/poc/century.html.

_________________________________________________________________

m e d i e r
_________________________________________________________________

2.01 ARROGANT LÖGN I AFTONBLADET

Den 28 november skriver Aftonbladet om en grov misshandel i
Norge, och kallar den för ett nazistdåd. Några ynglingar
hade överfallit och knivskurit en 17-årig flicka och bland
annat ristat in ett hakkors på hennes lår.

Vad man "glömde" nämna i artikeln var att fyra av de fem
gärningsmännen var av "utenlandsk opprinnelse", för att
citera norska medier. Någon nazistisk anknytning nämns inte
heller i originaltexten.

Jämför själv de olika versionerna av samma händelse:

Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/28/nazi.html

Verdens Gang:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=2636596

[folktribunen]

=================================================================

2.02 UPPHOVSSTRID OM HÅRDROCKARE I TRYGG HANSA-REKLAM

Trygg Hansas uppskattade reklamfilm om ett gäng hårdrockare,
som älskar sina hårdrocksprylar över allt annat har blivit
föremål för en tvist på SVT, skriver Journalisten. Marcos
Hellberg som gjorde dokumentären som bilderna tagits ifrån
är förbannad för att han inte tillfrågats.

Dokumentärfilmaren Marcos Hellberg visste ingenting innan
reklamfilmen visades på tv.
- Jag har inte blivit tillfrågad eller kontaktad av vare
sig SVT eller dem som gjort filmen. De har tagit tre klipp
på en minut var från min nio minuter långa film och gjort
tre filmer av det, säger han till tidningen Journalisten.

Bakgrunden är att SVT Sales kontaktade producenten Kicki
Hultin och frågade vem som hade upphovsrätten till filmen.
Hultin svarade SVT och SVT Sales tog det som ett
klartecken. En månad senare kontaktades hon av ett
produktionsbolag.

- Jag utgick ifrån att de kanske skulle ha vårt inslag som
underlag för en egen produktion. Hade de frågat mig rakt ut
om de kunde använda materialet i en reklamfilm hade jag sagt
nej, säger Kicki Hultin till Journalisten.

=================================================================

2.03 EXPRESSEN GRIPER IN!

"Nu försvinner Väder-Anki och hennes kollegor från rutan.
Gör TV4 rätt som sparkar väderflickorna?
Blir det bättre med välutbildade meteorologer i rutan?
Vad skall Väder-Anki göra nu?
Kanske har du ett jobb att erbjuda?
Ring Expressen i kväll 18-20."

Tidningen Expressen bjuder in sina läsare att delta i
samhällsdebatten.

Källa: Expressen 991123

=================================================================

2.04 TIDNINGSKAMPANJEN MOT NAZISM PO- OCH JK-ANMÄLD

Justitiekanslern (JK) har fått flera anmälningar mot de
fyra Stockholmstidningarnas gemensamma aktion mot nazismen.
Anmälarna är privatpersoner som dock inte själva berörs av
bild- och namnpubliceringen. De begär ändå att JK skall
granska om tidningarna gjort sig skyldiga till brott genom
att hänga ut påstådda nazistsympatisörer och medlemmar i
kriminella mc-gäng.

En av anmälarna pekar på att det i flera fall gäller mycket
unga människor och ifrågasätter om inte de fått sin
integritet kränkt och försvårade chanser till rehabilitering
i framtiden.

Det ifrågasätts också om inte publiceringen bryter mot
grundlagen enligt vilken varje medborgare har rätt att
fritt uttrycka sina åsikter.

"Även om nazismen är en vedervärdig ideologi så måste även
dess anhängare skyddas av lagen", skriver en anmälare.

I en annan anmälan hävdas att om det är tillåtet att
publicera uppgifter om personer i denna grupp så finns det
risk för att andra kategorier av människor, till exempel
sexförbrytare, kommer att få namn och bild publicerade i
framtiden.

Tidigare i år dömdes tidningen Flashback för en liknande
publicering, men där det i stället var våldtäktsmän som
pekades ut. Stockholms hovrätt ansåg att tidningen gjort
sig skyldig till förtal, och dömde den ansvariga utgivaren
till att betala 50 000 kronor i skadestånd till en av de
utpekade.

Även allmänhetens pressombudsman, PO, har fått ta emot flera
anmälningar den senaste månaden. Flera av de som anmält är
kritiska till att publiceringen skedde utan möjlighet att
bemöta uppgifterna. En menar dessutom att reportaget
innehåller felaktiga sakuppgifter.

=================================================================

2.05 EU SPONSRADE SVT-PROGRAM OM EU

Allmänhetens nyaste kanal, SVT24, fick pengar av den
organisation kanalen gjorde program om.
Organisationen heter EU-kommissionen.

SVT24:s reportageserie Europafrågor som sändes under 1999
fick ekonomiskt stöd från EU-kommissionen. Enligt
politikerna i granskningsnämnden bryter detta mot
bestämmelserna om sponsring i SVT:s sändningstillstånd,
skriver tidningen Resumé. Och nu kommer en svidande
uppmaning till den purfärska kanalen. Ni bör betala en
särskild avgift som motsvarar de pengar ni fick av EU-
kommissionen - drygt 600 000 kronor. Fallet skall nu avgöras
av länsrätten i Stockholm. SVT har tidigare friats av rätten
för att man visat sponsringsskyltar under sportsändningar.

[verkliga nyheter]

=================================================================

2.05 MÅNGA PR-ARTIKLAR I DAGENS INDUSTRI

Tidningen Resumé räknade hur många artiklar i Dagens
Industri som härrörde från PR-firmor, företag som
specialiserat sig på att få in reklam i vanliga artiklar.
Ganska många visade det sig.

Fenomenet är inte begränsat till Dagens Industri. På senare
år har det blivit allt vanligare att PR-byråerna kontaktar
redaktioner och förser dem med "nyheter". Nyheter som
syftar till att uppmärksamma ett företag eller en produkt.

Men tydligt är att Dagens Industri är en huvudmåltavla för
somliga konsulter i PR-branschen. Resumés journalister fann
att sex av fjorton inrikesnyheter var sprugna ur PR-insatser
den undersökta måndagen (15/11).
"Sex artiklar är ganska mycket för att vara DI", säger
chefredaktören Hasse Olsson. "Men det är resultatet av en
ganska slö söndag."

De flesta av PR-nyheterna kommer från IT-bolag, som till
varje pris måste hålla aktievärdet uppe med ständigt nya
spektakulära löften om en guldglimmande framtid.

[verkliga nyheter]

=================================================================

2.06 HEJA PRESSEN!

Uppropet mot nazismen har varit en spännande läsning för
den som vill studera bottenjournalistik på lägsta nivå.
Och faktafelen, de haglar tätt.

Niclas Löfdahl utpekades exempelvis den 30 november i
Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter
som nazist. Att samma person gått ut flertalet gånger i
medier och tagit starkt avstånd från sitt förflutna verkar
vara mindre betydelsefullt. En gång nazist, alltid nazist?

I Expressen den 1 december (sidan 10-11) publiceras namn
och bild på Daniel Hansson, Robert Vesterlund och Fredrik
Axelsson. Samma passbild publiceras under samtliga namn.
Vem som utpekas för vad verkar vara av mindre betydelse.

Några sidor längre fram (sidan 14) i samma tidning, efter
artikeln om 'hotet mot demokratin', tackar Nina Lekander i
en krönika den militanta och högst antidemokratiska
organisationen Anti Fascistisk Aktion (AFA).

"För egen del skulle jag särskilt vilja tacka Anti-
fascistisk aktion i Stockholm. Inte för att jag alltid är
ense med dem vare sig i förtrycksanalys eller val av
kampmetod, men för att de har haft en huvudroll i att se
till att min lilla plätt på jorden är lugn och snäll
numera."

Den 30 november kunde man i Expressen, Aftonbladet,
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter läsa att Granholms
fastigheter har en omsättning på 24 miljoner. Korrekt
uppgift är 24 000 kronor. Några nollor hit eller dit spelar
kanske ingen roll. Det är ändå bara nazister.

Den 2 december skriver Expressen om Brödraskapet-medlemmen
Patrick Huisman, och publicerar en bild. Dock på fel person.
Mannen på den bilden har inget med den anhållne Huismans
verksamhet att göra. Något som även Expressen insåg efteråt,
och rättelse publiceras dagen efter.

Den 1 december skriver Svenska Dagbladet att Christoffer
Rangne deltagit i vapenkuppen mot en polisstation på Lidingö
1991. Fel ännu en gång. Ragne var misstänkt för rånet men
fälldes aldrig.

Faktafelen fortsätter i takt med läsarnas applåder.

För den som vill studera nazismen och har lite högre krav på
sanningshalten rekommenderas i stället böcker som "Vit makt
och blågula drömmar: rasism och nazism i dagens Sverige"
(Natur och Kultur) av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström
från 1997, eller 'Nazist, rasist eller bara patriot?'
(Rikspolisstyrelsen) av samma författare. Den sistnämnda är
för övrigt gratis, och kan beställas från Polisen.

=================================================================

2.07 METRO VÅGADE INTE STÖTA SIG MED MÄKTIGA AFTONBLADET

I ETC:s propagandanummer (5/99) avslöjade man hur det gick
till när Aftonbladet publicerade nynazisternas hotbilder
mot Alexandra Pascalidou och Claes Cassel. Artikeln heter
"Aftonbladets förlorade heder" och är historien om en ung
journalists jakt efter ett scoop, om en tidnings jakt efter
smaskiga rubriker, men mest av allt om chefredaktör Anders
Gerdins försök att slippa ta sitt ansvar.

Artikeln har vållat debatt bland både journalister och
läsare men få har vågat skriva om saken. När Metro-
krönikören och journalisten Jonas Hållén skrev om hur
Sveriges största tidning spelat under täcket med
nynazisterna blev det för mycket för de som bestämmer på
gratistidningen Metro. Trots att han under de senaste åren
inte haft några större problem att skriva vad han vill i sin
kolumn blev det nu blankt nej. Metro vågade inte stöta sig
med mäktiga Aftonbladet och Anders Gerdin. Eftersom Jonas
vill att hans krönikor skall bli lästa frågade han ETC om
man ville publicera den. Och visst gjorde de det.

Du hittar krönikan som Metro stoppade här:
http://www.etc.se/direkt/991217metrostopp.html.

=================================================================

2.08 ANDERS GERDIN ANVÄNDE NAZISTER FÖR ATT TVÄTTA SIN EGEN BYK

Torsdagen den 2 december avslöjade reportern Fredrik Laurin
i tidningen Resumé att det var Anders Gerdin som tagit
initiativet till Aftonbladets, Expressens, Dagens Nyheters
och Svenska Dagbladets gemensamma upprop mot nynazisterna
den 30 november. Enligt Laurins källor var Gerdins syfte med
initiativet att försöka komma undan ansvaret för att
Aftonbladet spelat under täcket med nynazisterna. Så här
står det i Resumé:

"- Initiativet kom från Anders Gerdin på Aftonbladet som
behövde tvätta byken efter sin egen nazistskandal, säger en
person knuten till projektet."

_________________________________________________________________

i t
_________________________________________________________________

3.01 SKIVBOLAG SKÄNKER BORT 15 000 TITLAR

Det amerikanska skivbolaget Platinum prövar en ny modell för
att distribuera musik. Bolagets hela utbud kommer att läggas
upp på webben för fri nedladdning.

Platinum räknar med att dra in pengar på reklam som skall
finnas på webbplatsen. Dessutom hoppas skivbolaget att nöjda
lyssnare skall köpa cd-skivorna, trots att alla låtar kan
laddas hem gratis.

Platinums nya webbplats öppnades officiellt den 15 december,
men hela utbudet kommer inte att vara på plats förrän i
slutet av januari nästa år. Då skall 15 000 titlar kunna
laddas hem och utbudet spänner både över pop, rock, jazz
och klassiskt.

Du hittar webbplatsen på
http://www.heardon.com/.

-----------------------------------------------------------------
http://www.webuy.se/ Sverigebäst på ljud, bild, foto & elektronik
Nätets enda kundstyrda kooperation. http://www.webuy.se/
-----------------------------------------------------------------

3.02 POLITIKER ÄR RÄDDA FÖR IT-DEMOKRATI

Erik Amnå, huvudsekreterare i Demokratiutredningen, anser
att politikerna är rädda för att IT skall leda till ökad
demokrati.

I Demokratiutredningens rapport "IT i demokratins tjänst"
belyser ett antal forskare IT och demokrati. Där framkommer
att dagens politiska makthavare är rädda för att IT skall
leda till ökad demokrati.

- Det finns två skäl till att de är rädda, säger Erik Amså
till tidningen Computer Sweden. Dels är de naturligtvis
oroliga för att förlora makt, dels är de rädda för att
förlora kontrollen över den demokratiska processen. IT
upplevs som ett hotfullt verktyg eftersom det är ett
instrument som inte harmoniserar med den normala
demokratiska processen. Allt går mycket snabbare, pulsen är
högre, och politikerna är rädda för att förlora det
djuplodande samtalet och analysen.

=================================================================

3.03 TORYS PARTIKASSA CRACKAD

Det engelska konservativa partiet, Tory, har fått sin
partikassa crackad. Torys ordförande, Michael Ancram, har
polisanmält intrånget till Scotland Yard.

De som bröt sig in har ändrat i belopp i kontot för att
misskreditera partiet och få det att se ut som korruption.
Illgärningsmännen skall också ha crackat en donation som
miljardären Michael Ashcroft gjort till partiet.

Scotland Yard vill inte kommentera fallet, skriver
brittiska Zdnet.

[computer sweden]

=================================================================

3.04 ANONYMITETSTJÄNST PÅ NÄTET KLARADE EN TIMME

Squeeze Technologys tjänst, som gör Internetanvändare
anonyma, höll i en timme - sedan kraschade företagets
servrar.

Det finns ett stort behov bland surfare att dölja sin
identitet. Det fick Squeeze Technology känna på när
företaget startade anonymitetstjänsten Private Power
Project, PPP.

Idén med tjänsten är enkel - surfarens identitet förvrängs
och det skall ge "absolut säkerhet" på Internet. PPP skall
ge surfarna skydd från att lämna avtryck på nätet i form av
ip-nummer, loginnamn, dator med mera.

Problemet var bara det att när tjänsten sparkades igång
i slutet av november blev gensvaret enormt och bara efter
en timme slutade servrarna att fungera.

Squeeze Technologys meddelar nu att företaget skall öka
kapaciteten. Adressen till tjänsten är http://www.ppp.nu.

=================================================================

3.05 RYSK NYHETSBYRÅ CRACKAD

Nyhetsbyrån Itar-Tass var utslagen i en timme. Crackarna
lämnade meddelanden som "Vi är här för att slåss mot ondskan
och vår makt växer". De kräver att ryssarna drar sig
tillbaka från Tjetjenien.

Nyhetsbyrån vet inte vilka som ligger bakom dådet. Men den
har, liksom majoriteten av de ryska medierna, varit positivt
inställd till kampanjen.

[computer sweden]

=================================================================

3.06 AFTONBLADETS LÄSARE: LÅT NSF:S WEBBSIDA VARA KVAR PÅ NÄTET

Den 17 december skrev kommunalrådet Björn Fries och kommun-
juristen Lennarth Eriksson en debattartikel i Aftonbladet
där man krävde att man skulle stoppa den nazistiska webb-
sidan NSF på grund av moraliska och etiska skäl.

Aftonbladet frågade även sina läsare på nätet vad de tyckte.
Frågan man ställde var: Ska nazistiska sidor få finnas på
nätet? Av de drygt 1 600 personer som svarade tyckte
58 procent att de skulle få finnas kvar.

Omröstningen finns på följande adress:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9912/17/jan.html.

=================================================================

3.07 MEDIASVARS WEBBSIDA CRACKAD - HOT MOT ROCKBJÖRNEN?

Bolaget Mediasvar har bland annat ansvaret för att ta hand
om alla svar till Aftonbladets Rockbjörnen-tävling. I mitten
av december crackades deras webbsida.

Enligt crackaren som kallar sig "Mr patch needed" är det
mycket enkelt att ta sig in på Mediasvars webbplats och
lägga till nyheter, referenser och även lägga till kunder.

Crackaren själv belyser säkerhetsproblemet så här:
"Säkerhetshålet möjliggör röstfusk i Rockbjörnen eftersom
Mediasvars servrar (på vilka röstningen sker) ligger
vidöppna för intrång och manipulation. Det behövs ingen
cracker för att knäcka Mediasvars system utan vilken
gymnasiekille som helst fixar det på en kvart."

[nollett]

_________________________________________________________________

k u l t u r & n ö j e
_________________________________________________________________

4.01 BRITTISKA FANS TROR ATT IDOLERNA KNARKAR

95 procent av de brittiska musiklyssnarna tror att
rockstjärnorna regelbundet använder eller har använt droger.
Det framgår av en undersökning som poptidningen Melody Maker
gjort, skriver Variety. Dessutom tror 65 procent av
personerna i undersökningen att rocksångare uppmuntrar unga
att ta droger. Melody Maker konstaterar att droger och
musik alltid är ihopkopplade och att publiken inte längre
anser att droger är något att oroa sig för.

=================================================================

4.02 THE FINAL CUNTDOWN

Tusentals singlar av Europes nya version av The Final
Countdown har fått förstöras efter ett pinsamt stavfel av
tryckeriet, uppger brittiska The Sun. På singlarna hade man
glömt o:et i Countdown. Cunt (count utan o) är ett engelskt
ord för kvinnans könsorgan.

[25 timmar]

=================================================================

4.03 VERTIGO UTSER ÅRETS BÄSTA OCH SÄMSTA RECENSENT

Förlaget Vertigo utser i mellandagarna årets bästa och årets
sämsta recensent. Kriterierna för en god recensent är enligt
juryn:

1. Recensenten bör läsa noggrant och med öppna ögon.
2. Recensenten bör vara intresserad av textens syften, inte
döma den enligt estetiska/ideologiska fördomar enbart.
3. Recensenten bör tänka och känna, inte pladdra och
försvara/positionera sig själv.

Nominerade som årets sämsta recensent:

- Nina Björk, Dagens Nyheter
- Peter Luthersson, Svenska Dagbladet
- Steve Sem-Sandberg, Dagens Nyheter

Nominerade som årets bästa recensent:

- Patrik Högberg, Bibliotekstjänst
- Jan Arnald, Göteborgs-Posten
- Niklas Qvarnström, Göteborgs-Posten

Juryn består av Vertigoförlag, diverse mc-klubbar, ökända
nynazister, barndräpare, dagisföreståndare, scientologer,
handelshögskolestudenter, fnask, fyllon, blottare,
begravningsentreprenörer och Andrea Dworkin.

Webbadress:
http://www.users.wineasy.se/vertsurr/recen.htm
=================================================================

4.04 COURTNEY LOVE: KURT HATADE NIRVANAS TRUMMIS

Sångerskan och skådespelerskan Courtney Love var nyligen
gäst i radioprataren Howard Sterns program, där hon gjorde
några kontroversiella uttalanden.

Bland annat menade Love att hennes avlidne make Kurt Cobain
hatade trumslagaren Dave Grohl, numera sångare i Foo
Fighters, under deras gemensamma tid i bandet Nirvana.
Detta på grund av att Grohl "vände ryggen åt Kurt" när
sångaren var som mest nedgången i sitt drogberoende.
Dessutom uppgav hon att orsaken till att det egna bandet
Hole lämnade skivbolaget Geffen är att man planerar att
bara ge ut skivor via Internet i framtiden.

[25 timmar]

=================================================================

4.05 OZZY OSBOURNE I NY FILM

Hårdrockaren Ozzy Osbourne fortsätter sin karriär som
skådespelare. Efter filmer som Tysta blodiga natt (1986),
Jerky boys (1995) och Private parts: Howard Sterns liv &
under (1996) är det nu klart med ytterligare inhopp.

Det är Saturday night live-komikern Adam Sandler (Happy
Gilmore, Wedding singer och Waterboy) som har specialskrivit
en liten roll åt Ozzy i kommande Little Nicky, rapporterar
MTV. Osbournes insatser skall filmas i februari nästa år.

Sedan tidigare har det också ryktats om en film om
hårdrockarens liv. För närvarande befinner sig Ozzy på
turné i Europa, som sångare i återförenade Black Sabbath.

[25 timmar]

_________________________________________________________________

f l a s h b a c k
_________________________________________________________________

5.01 COMPUTER SWEDEN DEBATTERAR BOJKOTT AV FLASHBACK

I debattartikeln 'Rensa nätet från ohyran' uppmanar Lars
Dahmén att "bojkotta webbhotellen som härbärgerar rasister".
Även läsarna ges utrymme att kommentera artikeln. En skriver
att "Flashback är en modern lakej åt våld, förtryck och
förnedring av andra människor", medan en annan läsare menar
att Flashback fyller en stor funktion, och att "åsiktsfrihet
och tankefrihet borde vara självklara saker i ett
demokratiskt land".

Debattartikeln finns på webbadressen:
http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=991203-CSD4.

=================================================================

5.02 ZIPPOTÄNDARNA SÅLDE SLUT PÅ NOLLTID

De specialtillverkade zippotändarna med Flashbacks logotype
som vi skrev om i förra FNA sålde slut på nolltid. Vi hade
över 50 beställningar redan samma eftermiddag, och hade
efter helgen passerat över 500 beställningar.

De 50 exemplar som vi tryckte upp är nu alla sålda och iväg-
skickade.

=================================================================

5.03 FLASHBACK GSM STRIDER INTE MOT LAGEN

Det är inte olagligt att skicka telefonsamtal via utlandet
för att slippa de svenska mobiloperatörernas samtrafik-
avgifter. Det konstaterar Post- och telestyrelsen, PTS, i
sitt yttrande i den pågående konflikten om samtrafikavgifter
för mobiltelefoni mellan Telenordia och Telia.

Det är Telia Mobile som begärt att PTS skall yttra sig om
huruvida operatörer får skicka samtal till mobilnäten via
utlandet, vilket ger billigare samtrafikavgifter, 30 öre
i stället för 1,85 kronor om man skickar det direkt till
Telia Mobiles nät i Sverige. Men yttrandet blev inte vad
Telia hoppats.
- Generellt sett tycker vi inte om det, säger Björn
Eriksson, samtrafikansvarig på Telia Mobile, till Dagens IT
som dock vill titta närmare på yttrandet innan han
kommenterar det närmare.

Ytterligare information om Flashback GSM:
http://www.flashback.se/telecom/.

[dagens it]

=================================================================

5.04 JOBBA PÅ FLASHBACK

Flashback kommer under nästa år att utvidga verksamheten,
och kommer därför att behöva ytterligare en annonssäljare.

Du behöver ha erfarenhet, det är ett krävande jobb. Du måste
kunna ställa om snabbt och vara väl införstådd med
Flashbacks verksamhet. Du måste gilla att sälja.

Tror du att du klarar det jobbet?

Svara då varför till: jan.axelsson@flashback.se

_________________________________________________________________

f a s t a a v d e l n i n g a r
_________________________________________________________________

6.01 FEEDBACK

I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev
som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas
till: fna@flashback.se.

>> ATT STÅNGA HUVUDET I VÄGGEN

Detta inlägg är en reaktion på artikeln "Kommunal-
politiker försöker stänga svensk Internetleverantör" i
FNA nummer 125. Svaret är skickat till kommunalpolitiker
Lennarth Eriksson i Karlskrona. Men då deras postmaster
meddelat att hans e-postlåda är tillfälligt stängd på
grund av e-postbombning, har Flashback valt att
publicera inlägget även i FNA.

Bäste Lennart,

Det har kommit till min kännedom att du aktivt kämpar mot
nynazism, och att du inte tänker ge dig förrän "lössen har
utrotats". Bland annat har du i denna kamp försökt stoppa
vissa nynazistiska organisationers webbsidor på Internet.

Om detta har jag följande att säga:

1) Nazism och andra närliggande kollektivistiska ideologier
såsom kommunism och fascism är det få i Sverige (och
annorstädes i väst) som omhuldar. Företeelsen som sådan
är, enligt mitt förmenande som observatör, en fixering i
den (svenska) mediala världen sedan ett antal år
tillbaka. Irrläror, om vi kan enas om den benämningen,
får sin näring just genom den uppmärksamhet medier ger
dem. I realiteten handlar det om en ytterligt
marginaliserad verksamhet bland besvikna och vilsna
yngre personer, men personer som du och medier ger dem
en helt oförtjänad uppmärksamhet som ger dem hjälte-
och martyrstatus i de egna leden, vilket förstärker
företeelsens utbredning i och med att fler vilsna
själar lockas till dessa organisationer. Det är sådana
som du som ger dem sina fem minuter av berömmelse.

2) Nynazism har föga med 1900-talets verkliga förbrytar-
ideologier att göra, eftersom förutsättningarna som
fick dessa att blomma upp inte finns, och eftersom det
i dag finns ett informationsflöde som på alla sätt och
vis förhindrar uppkomsten av dylika organisationer.
Detta är också Säpos slutsats.

3) Att med kollektivistiska idéer som åsiktsförbud och
moralism försöka utöva repressalier mot en kollektiv-
istisk lära är som att skjuta sig själv i foten. Ett av
demokratins fundament är yttrandefrihet. Man kan känna
vämjelse över vissa åsikter och tankar, men att försöka
kväsa dem med annat än ren argumentation är att anamma
samma metoder som dessa organisationer förespråkar,
vilket inte är särskilt uppbyggligt. Den enda
demokratiska möjlighet man har att bekämpa otäcka
ytterlighetselement är genom argumentation eller
kompakt tystnad, samt genom sedvanlig polisiär
verksamhet i de fall ord leder till handling.

4) Ditt försök att påverka Flashbacks tillhandahållare av
bandbredd samt Jan Axelsson själv vittnar om grov
okunskap om Flashbacks syfte, om Internetvärldens sätt
att fungera samt om elementär juridik. Dina metoder får
mig att känna samma vämjelse som när nazister förbjöd
så kallade degenererad konst och anordnade bokbål för
litteratur de kände avsmak för. Du är med andra ord
inte ett dugg bättre än dina antagonister, om man kan
kalla dem så, och därmed har du redan förlorat kampen,
inte minst i moraliskt hänseende.

5) Jan Axelsson har stort stöd i nätvärlden. Du skulle
förmodligen ramla av stolen om du insåg hur många
personer som till fullo stödjer hans gärningar om att
låta udda, bisarra och andra åsikter komma fram,
därest samhällets etablissemang lägger locket på. Det
finns kretiner som tror, att han personligen instämmer i
det han publicerar, men allt tyder på att han är en
tvättäkta liberal med stort civilkurage och ett oerhört
demokratiskt sinne, det vill säga din raka motsats.

6) Du har med dina ogärningar skaffat dig ett stort antal
fiender. Dem av oss som finner avsmak för dina metoder
kommer däremot inte att försöka "utrota" dig som en
"lus", men vi kommer att i sann demokratisk tradition
motarbeta dig. Inte för att vi tycker att dina åsikter
om nynazismen är fel, utan för att dina metoder är av
exakt samma snitt som dina vedersakares. Detta motstånd
kommer du att finna bland nätoperatörer, Internet-
skribenter och andra personer som är verksamma på nätet
och som ämnar bevara nätet fritt från inflytande från
kollektivistiskt sinnade förbuds- och moralpolitiker.
Du kommer att förlora om du försöker dig på att utmana
denna värld.

Jag uppmanar dig att ta dig en rejäl funderare, att läsa
lämplig litteratur, samt att tillämpa en annan strategi
för att komma tillrätta med de problem du upplever
Karlskrona har. Vad du i praktiken gör, är att bekämpa
symptom snarare än orsaker. Varför tror du att en nittonårig
yngling från Karlskrona dras till skumma rörelser som
nynazistiska organisationer? Är det en inneboende egenskap
hos vissa människor att de är elaka och därför lättare dras
till nazism, eller är det en miljöfaktor? Tror du att
utanförskap leder till att man bygger upp en icke föraktlig
mängd ilska, som man kan få utlopp för i diverse vålds-
inriktade organisationer? Eller tror du att hat är något man
föds med? Vad anser du om det faktum att nynazister ofta
har en misslyckad skolgång bakom sig, speciellt i
teoretiska ämnen, samtidigt som de ofta har en praktisk
begåvning? Vad är Karlskronas ansvar för just detta
(miss)förhållande? Och om utanförskapet är en av orsakerna
till att man dras till organisationer i samhällets utkant,
hur i hela friden tror du då att du skall lösa problemet
genom att utöka utanförskapet?

Besinna dig, ta ditt eget ansvar för de sjukdomssymptom
Karlskrona (i ditt fall) har, samt angrip orsakerna
i stället för symptomen. Närma dig dessa (på ytan)
obehagliga personer och se dem som medmänniskor i behov av
hjälp, och sätt därefter in alla åtgärder du kan för att
hjälpa dem ur den situation de befinner sig i. Framför
allt skall du behandla dem med respekt, även om du
naturligtvis kan ta avstånd från deras åsikter och
speciellt eventuella handlingar.

Niklas Mirjamstjärna

>> ÖPPET BREV TILL FLASHBACK FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

Kommunalrådet Björn Fries och kommunjuristen Lennarth
Eriksson har polisanmält Er för att publicera nazistiska
symboler och medverka till hets mot folkgrupp. Källa:
Aftonbladet 17 december 1999. Jag tycker det är bra gjort
eftersom Ni verkar sakna någon som helst självsanering av
vad Ni publicerar.

Personligen tillhör jag dem som inte tror det är varken
möjligt eller önskvärt att införa någon slags censur på
Internet. Vi bör alltså inte i ett demokratiskt samhälle
ha någon som sitter och på förhand och bestämmer vad som
får publiceras eller inte. Men detta förutsätter att det
finns en viss moral och etik bland oss alla som gör att vi
självmant väljer bort filmer, böcker, texter eller musik
som är destruktiv till sin karaktär. Det finns också
naturligtvis ett behov av lagstiftning som skyddar
människor mot förtryck, förtal eller hets mot folkgrupp.

Vilket ansvar har då en Internetleverantör i detta
sammanhang? En Internetleverantör kan av rent praktiska
skäl inte kontrollera vad alla kunder har för innehåll på
sina webbsidor. Där kan ju ligga länkar och bakomliggande
material som är omöjligt att gå igenom. Dessutom kan varje
webbsida ändras dagligen utan att Internetleverantören har
någon möjlighet att kontrollera detta. Men om leverantören
uppmärksammas på att det finns tvivelaktigt, destruktivt,
kanske rentav förbjudna publikationer bland webbsidorna så
borde denne genomföra en självsanering. Om det är uppenbart
att Nationalsocialistisk Front (NSF) publicerar nazisymboler
och uppmanar till utdrivning av invandrare i sitt parti-
program så borde Ni väl ändå fatta att detta är lagvidrigt,
destruktivt och icke önskvärt. Men Flashbacks affärsidé
verkar ju vara att publicera allting utan några som helst
gränser. Så ordet självsanering saknas väl i ordlistan?

Flashback är enligt webbsidan: "Ett webbhotel befriat från
etiska regler och nymoralism. I Flashbacks webbhotel är alla
åsikter och inriktningar tillåtna, så länge svensk lag
följes."
En snabb koll på Flashbacks webbsida ger en fingervisning om
vad man publicerar. Här är ett axplock av länkar och
webbguider:
Länkar:
Gay Nazis, Ku Klux Klan, Hackernews, Disinformation,
Hyperreal Drugs Archive, Radio Islam
Webguide:
Droger, Hackare, Politik & Terror

Ni gör det inte bara enkelt för människor att hitta allt
avskräde som finns på Internet, Ni verkar dessutom inte ha
någon som helst känsla för vad som är destruktivt. En ärlig
fråga: Skulle Ni vilja att Era egna barn ägnade sin tid åt
att utforska Era länkar och webbguider?

Johnny Gylling
riksdagsledamot för kristdemokraterna

=================================================================

6.02 PS. KOLLA IN

Tv-stjärna åkte fast för rattfylla
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9912/18/tvstar.html
Peter Dalle.

Santa is Satan
http://www.landoverbaptist.org/news1299/santy.html
Landover Baptist Church avslöjar sanningen om tomten.

Pornolize
http://juniks.org/pornolize/
Som smurfalizer, men med porr.

Anti-Fascist Skinhead Alliance
http://www.geocities.com/CapitolHill/8592/main.htm
Skinheads mot nazism och rasism.

RASH United Entry Point
http://www.geocities.com/~redskin/
Fler antifascistiska skinheads.

Micro$oft Monopoly
http://www.ms-monopoly.com/monopoly.php3
Spelet Monopol under ny regi.

Mr Fitta Health Club
http://www.mrfitta.ndo.co.uk/
Udda företagsnamn.

Karate med Tormod Hermansen
http://www.fjortis.net/dojo/
Försvara dig emot elaka NRK-reportrar.

Chechen Republic Online
http://www.amina.com
Tjetjenska regimens officiella webbsida.

Hooya
http://www.hooya.com
Erbjuder dig att skicka gratis SMS.

Stan Lee
http://www.stanlee.net/
Serieskaparen bakom Spindelmannen, X-Men och Fantastiska
fyran har lanserat en ny webbplats på Internet.

Skicka ett julkort
http://www.kvinnor.net/vykort/tomte/htm/alla4.htm
Klicka på kläderna, så strippar tomten.

Dashmaster.com
http://www.dashmaster.com/
Hur man modifierar inställningar på bilens instrumentpanel.

Christianias största joint: 56 gram
http://www.christiania.org/~werner/bigjoint/bigjoint/
bigjoint/bigjoint.html

=================================================================

6.03 SMÅTT & GOTT

Frisörer är uppenbarligen en yrkesgrupp med namnkänsla,
eller vad sägs till exempel om följande namn:
- Agaton Sax
- Atmosphair
- Hairport
- Hej och Hår
- Huvudsyssla
- Hufvudsaken
- Hårfin
- Hårizånt
- Just HÄR
- Klipp till
- Lady & Kalufsen
- Love is in the Hair AB
- Rak'n Roll Hårstudio
- Roger Hår
- Scissorhands

"Det här är vårat land. Svenskarna, dom, jag menar, det är
klart att dom får bo här också ... bara dom inte försöker
beblanda sig för mycket med oss, va ... Dom har sin kultur,
javisst, skitbra. Käka er jävla surströmming. Det är helt
OK, men inte i min port, liksom. Vi är ju invandrare. Och ju
mer vi lever tillsammans, ju mindre vi slipper ha svenskarna
i närheten, ju bättre mår vi."
- Michael Alonzo (före detta ordförande i Ungdom mot rasism
och byrådirektör i Kulturdepartementet) ur kortfilmen
"Stockholms Negrer".

=================================================================

6.04 REKLAM OCH UNDERRÄTTELSER: MÅNADENS ANNONSER

-----------------------------------------------------------------
Äger du en värdefull .com-adress? http://www.domaintrade.com
Sälj, auktionera ut, finn en partner. http://www.domaintrade.com
Vi ökar värdet på din .com-adress! http://www.domaintrade.com
-----------------------------------------------------------------
Vinn IBM WorkPad C3 på http://www.ees.se/eCommerce
-Få tillbaka upp till 2000 SEK med IBM Cash Back-
-----------------------------------------------------------------
GRATIS IT-NYHETER - VINN DVD-SPELARE
TkJ.se (utgivare av WindowsNytt, PC Online och Klick!)
lanserar inom kort 5 nya nyhetsbrev inom IT. Skaffa en gratis
för-prenumeration och tävla om en DVD-spelare!
http://www.tkj.se/adv/redirect.asp?id=flashback
-----------------------------------------------------------------
http://www.webuy.se/Sverigebäst på ljud, bild, foto & elektronik
Nätets enda kundstyrda kooperation. http://www.webuy.se/
-----------------------------------------------------------------
http://www.velvetvideo.com Kvalitetsfilm på video och dvd
Nordens största utbud! Välkommen till http://www.velvetvideo.com
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

r e p o r t a g e
_________________________________________________________________

7.01 MORDET PÅ OLOF PALME
En artikelserie i tio delar av Jan-Ove Sundberg.

Del 6: Agentspåret: CIA eller KGB?

"Det är den amerikanska regeringen som har de tyngsta
motiven för att undanröja Olof Palme!" Det var den
slutsats som vpk-riksdagsmannen Jörn Svensson dragit i
sin analys till mordet på Sveriges statsminister, och han
presenterade den i riksdagen den 7 november 1986. Palmes
engagemang i den internationella säkerhetspolitiken, och
den svenska neutralitetspolitiken, skulle ha varit så
besvärande för USA att CIA fick order att mörda honom!

Som ordförande i Palmekommissionen och drivande i
femkontinentsinitiativet fick Palme ett unikt inflytande,
enligt Svensson. Han var förankrad i alla världsdelar och
kunde räkna med gehör överallt. Från den tredje världens
socialrevolutionära regimer, till liberala läger i de
stora västländerna.
Palme hade stöd i politiska kretsar inom Nato, främst i
(dåvarande) Västtyskland och Nederländerna. Han stödde
en ändrad strategi, som hotade USA:s statsintressen.

CIA-SPÅRET
Mord på ledande politiker kräver speciella,
organisatoriska resurser och erfarenheter, och Jörn
Svensson menade att den amerikanska underrättelsetjänsten
CIA har stora, tidigare erfarenheter av just sådana
komplotter.

En egendomlig detalj, som fler än Jörn Svensson hakat upp
sig på och grubblat mycket över, är hur gärningsmannen
kunde veta om Palmes oplanerade biobesök? Och hur fick han
veta att Palme var obevakad? Det måste vara fråga om
kvalificerad avlyssning, eller en förrädare i den inre
kretsen.

Jörn Svensson fann att det måste handla om en stor
organisation, omfattande förberedelser, omsorgsfull
rekrytering, erfarenheter, kontakter och gott om pengar.
Hans slutsats blev därför: En stormakts underrättelsetjänst,
med uppdraget sannolikt utfört av europeiska höger-
terrorister, som gör sambandet med initiativtagarna så
avlägset som möjligt.

Av riksdagens 349 ledamöter lyssnade bara fyra (4!) när
Jörn Svensson påstod att CIA låg bakom mordet på Olof
Palme. Den dåvarande justitieministern Sten Wickbom
lyssnade, men ville efteråt inte kommentera Svenssons
teorier i massmedier.

Är då (den tidigare) företrädaren för vänsterpartiet
kommunisterna, Jörn Svensson, och hans slutsatser rent
nonsens och en grov förolämpning mot USA och spion-
organisationen CIA? Nej, det är långtifrån säkert.

Ulf Lingärde är datakonsult och expert på hur man
använder datorer i underrättelsearbete. Med det som
utgångspunkt skrev han den 28 januari 1988 ett debatt-
inlägg i Dagens Nyheter, som väckte en hel del uppseende.
Han menade bland annat att (den dåvarande) spanings-
ledningen låtit sig luras av desinformation från en
utländsk underrättelsetjänst. Desinformationen skulle ha
planterats här för att dölja landets inblandning i mordet.

"Ett par dagar efter artikeln började min telefon uppföra
sig underligt", berättade han. "Jag fick också ett direkt
tips om att jag var avlyssnad. Det kom sedan ovanligt
många felringningar, precis som om någon ville kontrollera
att jag var hemma." Ulf Lingärde bad grannarna hålla uppsikt
över huset. "Grannarna berättade senare att de sett ett par
i 25-årsåldern som snokade runt huset. De var ända inne i
trädgården."

Så långt kunde det röra sig om tillfälligheter, menade Ulf
Lingärde. "Men när jag en kväll några dagar senare
förföljdes av en bil blev jag misstänksam på allvar",
fortsätter han. "Det var en grå Saab 9000 och föraren var
i 30-35 årsåldern med smalt ansikte och klädd i keps. Det
rådde ingen tvivel om att han förföljde mig." Ulf Lingärde
slog på helljuset för att kunna läsa bilens registrerings-
nummer. När han kontrollerade med bilregistret visade det
sig att numret inte fanns!

Han satte också ett inbrott hos brodern i Stockholm i
samband med de övriga händelserna. "Vi har samma namn och
jobbar i samma bransch, och ingenting av värde i huset var
försvunnet. Den eller de som brutit sig in hade bara snokat
runt som om de letade efter något särskilt." Han ville inte
spekulera i vem eller vilka som förföljde honom, men han
var övertygad om att det berodde på hans artikel. "En sak
är klar. Det är inga galningar som är i farten. De vet vad
de gör och de har resurser", slutade Ulf Lingärde. I dag
sysslar han inte längre med Palmemordet.

Sommaren 1975 avslöjade marinpsykologen, löjtnant Thomas
Narut från US Naval Hospital, att USA använder grova
brottslingar och då främst dömda mördare, för vidare-
utbildning till politiska lönnmördare! Löjtnant Naruts
eget arbete bestod just i att träna upp mördare till att
utan reflexioner och samvetskval döda sina medmänniskor.

"Mångårig forskning visar att de bästa mördarna är män med
så kallade passivt-aggressiva personligheter", avslöjade
löjtnant Narut. "De är väldisciplinerade människor som
perfekt kontrollerar sina känslor.
Inombords har de stora krafter, som kan fås att bryta ut
vid ett speciellt tillfälle. När detta händer är de
kapabla att döda utan några som helst ångerkänslor eller
samvetskval."

Utbildningen består bland annat i att man visar olika
filmer. Den utvalde placeras i en mörk lokal och huvudet
spänns fast i nackstödet, så att det inte går att vända
bort blicken. Även ögonlocken fixeras så, att man inte
har någon möjlighet att blunda. De filmer som visas är
mycket blodiga och brutala och visar människor som dödas och
skadas under fruktansvärt smärtsamma former. Allt eftersom
träningen fortskrider, blir graden av sadism och blodiga
scener allt värre.

Syftet är att den utvalde skall lära sig leva med grymheter
och sadism och ta det som en del av vardagen. Att skjuta
huvudet av någon skall inte vara något märkvärdigt!

Forskarna mäter hela tiden den utvaldes puls och hjärt-
verksamhet. Under de första filmerna ligger den alltid
högt över det normala. Visar det sig att dessa symptom på
skräck, rädsla och obehag sjunker, ju fler och ju råare
filmer man visar, har man funnit rätt man. En man som utan
tvekan eller moraliska betänkligheter kan dödsmisshandla,
skjuta ihjäl eller stycka en annan människa och låta henne
försvinna.

En mordmaskin lika känslolös som en robot.

"De utvalda rekryterna hämtas ofta från ubåtsmanskap och
fallskärmsjägarna", fortsätter löjtnant Thomas Narut.
"När de är färdigutbildade placeras de ut som tjänstemän
på amerikanska ambassader runt om i världen."

KGB-SPÅRET
Ryssarna har liknande lönnmördare. Som tar order och
skickas ut av det fruktade KGB, världens i särklass
största spionorganisation, i början av 90-talet "död" som
ett rent propagandanummer och numera "återuppstånden" om
än mera publikfriande än tidigare, då vi inte sägs ha något
att frukta från ryssarna längre.

Vilket motiv skulle då ryssarna ha att mörda Olof Palme?

Den (tidigare) moderate riksdagsmannen Nic Grönwall har
lagt fram följande sensationella hypotes: "Statsminister
Olof Palme kan ha fått uppgifter under sitt arbete, som
pekade på att det fanns en svensk Treholt, och därmed
blivit en fara!"

När överste Stig Wennerström 1963 greps av Säpo, var han
mycket samarbetsvillig. Det var egentligen bara på en enda
punkt som han inte ville yttra sig, frågan om en
efterträdare till honom som rysk spion.

Inom MUST, försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst,
var man helt övertygad om att ryssarna skaffat en ersättare
till Wennerström, och själv sade han i en veckotidning: "Jag
tror att ryssarna skaffat en ersättare. Han bör ha en
befattning där han får de rätta kontakterna. Att vara
placerad på UD är det bästa, då finns möjligheten att med
jämna mellanrum träffa ambassadörer och det är från dem de
bästa informationerna kommer".

Den bild som spaningsledningen gjort sig av en lönnmördare
utsänd av främmande makt är denna:

- Han är en ensamvarg.
- Han känner inget personligt hat mot offret och lägger

inte in några politiska eller moraliska värderingar.
- Han håller en låg profil i alla sammanhang.
- Han är perfektionist och lämnar ingenting åt slumpen. Han
vet precis vilket vapen han skall använda och vilken
ammunition.
- Han studerar offret noggrant innan han går till aktion.
Men han förlitar sig sällan på andras uppgifter, inklusive
uppdragsgivarens, utan vill på ort och ställe skaffa sig
en egen uppfattning. Väga för och emot.
- Eventuellt har han en medhjälpare, som utkik eller
chaufför.
- Han slår aldrig till om han inte är hundraprocentigt
övertygad om att flyktvägen är "idiotsäker".

Flera av varandra oberoende vittnen, som befann sig i
närheten av Norra Bantorget-Vasagatan-Kungsgatan, såg
mordnatten något som talar för en lönnmördare från
främmande makt. En hemlig agent med rätt att döda.

Vittnena befann sig på motsatta sidan av Sveavägen och
gjorde sina iakttagelser inom tio minuter efter det att
mordet förövats. De hade givetvis ingen aning om dådet. Vid
den tiden hade inte ens en polissiren hörts i natten.

Först hörde de ljudet av "tjutande däck". Som en bil
rivstartar eller tar en kurva vid en biljakt på bio. Sedan
"tvärnitade" bilen. I samma ögonblick kom en man snabbt fram
till bilen från Tunnelgatan, i vars början och på andra
sidan Sveavägen, Olof Palme fortfarande låg kvar blödande
till döds eller just lyfts in i ambulansen.

Vittnena hade sin uppmärksamhet riktad på den "dårkörande
bilen" och kunde därför inte säga om mannen kom hastigt fram
till den. Efteråt har de dragit slutsatsen att bilen stått
och väntat på mannen och sedan rivstartat för att snabbt ta
upp honom.

Raggarstart och biltjut är visserligen ingenting ovanligt i
Stockholms innerstad. Men det är nu det ovanliga händer.
Föraren i bilen hoppar nämligen ur och öppnar bakdörren.
"Han håller upp den och sträcker på sig, när den andre
hoppat in, som om han var en engelsk betjänt eller privat-
chaufför som släpper in en ambassadör", berättade ett
vittne. "Det såg för dråpligt ut, som ett ironiskt skämt,
men ingen av dem skrattade", sade ett annat vittne. Sedan
körde bilen iväg med normal fart.

Det var den överdrivna artigheten som gjorde att vittnena
berättade för polisen vad de sett. Varför tyckte då
polisen att detta klart kunde kopplas ihop med mordet på
Olof Palme, om man bortser från tidpunkten, som kunde
vara en tillfällighet?

"Det finns inga svenskar, vare sig chaufförer eller andra,
som stiger ur bilen och halvt i givakt håller upp dörren
för passageraren, särskilt inte om det är bråttom", sade en
poliskälla till oss. "Den här stilen och disciplinen finns
i dag bara mellan hög ambassadpersonal och deras
chaufförer."

I sovjetiska spionkretsar litar man aldrig på attentatsmän
som rapporterar ett lyckat dåd, och den här mannen kan
därför ha varit den fristående kontrollanten, utsänd av
KGB - uppdragsgivaren bakom mordet på Olof Palme!

I nästa nummer av FNA: Rättshaveristen

=================================================================

7.02 BLAND SLAVAR OCH SADISTER - PÅ SVENSKT S/M-LÄGER

Reportage från Sunrise sommarlägret 1998, skrivet av en
masochistisk tjej som var med för första gången.

-:-

De två senaste åren har jag läst om Club Sunrises sommar-
läger, sett de lockande bilderna och önskat att jag haft en
"master" eller "mistress" som tagit med mig dit. Beordrat
mig att följa med dit menar jag naturligtvis, eftersom det
alltid är lika roligt att bli tvingad att göra sådant som
man vill göra. Eftersom jag denna sommar var (och
fortfarande är) ägarlös, var det helt otänkbart att göra
något så våghalsigt som att åka på S/M-läger. En ensam
tjej som aldrig varit på några klubbar, fester eller
liknande sociala evenemang. Alltså - åkte jag!

Det enda jag ångrar nu efteråt är att jag inte deltog de
föregående åren också. Jag menar, satte koppel på min
vördade ex-Master och släpade honom dit, (jag kunde i
alla fall ha försökt). Det blev en fantasirik vecka och
dessutom enormt utvecklande. Upplevelser, händelser,
människor jag mötte - allting gav mig nya perspektiv på
mig själv, min attityd till S/M och dess dragningskraft
på mig.

Jag anlände till lägret måndag middag. På kvällen efter
middagen började lägret med en presentation av alla
lägerdeltagare. Jag trodde att jag hade en ganska klar
bild av vilka som var sadister och vilka som var
masochister. Sånt syns ju - inte. Jag hade gissat fel på
över hälften.
Presentationen var väldigt bra, eftersom man där fick
tillfälle att ta upp, inte bara ålder, civilstånd,
sexuella preferenser och dylikt, utan även sina
eventuella svaga punkter som exempelvis sjukdomar, skador,
svårigheter med vissa saker etcetera. Detta är ju något
man absolut inte får förbise i S/M-sammanhang, och den
seriösa stämningen fanns med även under genomgången av
actionrummen - alla redskap, kodord och signaler samt en
snabb, men grundlig medicinsk/anatomisk genomgång som
master A höll..

Jag fick uppfattningen att en del tyckte att det var för
mycket information och korvstoppning de första dagarna.
Men ur mitt perspektiv som masochist så kan jag bara säga
att det finns ingenting som är så attraktivt hos en master
eller mistress som erfarenhet och vetskap om vad man håller
på med. Man blir aldrig fullärd. Och detta gäller även
masochister.

För mig släppte nervositeten fullständigt vid tisdag-
kvällens "prova på-stationer". Inte för att jag är
fullständigt novis, (jag har haft en mycket erfaren och
fantasifull master), utan för att det blev ett naturligt
sätt att få närkontakt med de andra lägerdeltagarna på ett
avslappnat plan.

En del saker var nyheter för mig som exempelvis den otroliga
sensationen av brännässlor på rumpan. Den första brännande
smärtan följdes av en cirka tolv timmar lång pirrande,
bubblande känsla i hela baken och närliggande organ.
Mycket härligt!

Dagarna var omväxlande, men ändå med en struktur. De fasta
punkterna var morgongympan (som faktiskt genomfördes i stort
sett varje dag, trots masochisternas ständiga försök att
sabotera den), smågrupperna för masochisterna, sadisterna
och switcharna (kameleonterna), samt naturligtvis maten.
Köket var fantastiskt på att fixa god mat varenda dag. Det
var inte läge för diet, om man säger så ...

De övriga passen var väldigt varierade. Allt ifrån seriösa
och informativa inslag som till exempel materialgenomgången
med master A och master F, lady M:s föredrag om
S/M-relationer till spexiga påhitt som masochist-
mästerskapen och slavauktionen.

Slavauktionen ägde rum på onsdagskvällen och var, i mitt
tycke, en av veckans höjdpunkter. Den följde det, enligt
Sunrisestandard, traditionella mönstret. Slavarna visades
fram en och en och sadisterna fick lägga mynt i en skål
tills en klocka ringde. Den som då hade lagt sista myntet
fick slaven. Den sadist som hade tur kunde alltså få fem
slavar för fem kronor, medan en annan kunde lägga femtio
kronor och ändå inte få en enda slav. Men sånt är livet.
Och i den här auktionen var det faktiskt ingen som blev
lottlös. Auktionen var naturligtvis helt frivillig både för
sadister och masochister. Själv valde jag av olika skäl att
inte delta, men hade väldigt kul som åskådare (och fick ändå
en mysig lekstund senare ifall någon undrade ...).

Den svarta boken verkar ha kommit för att stanna. Det var
nästan så att man såg fram emot kvällens uppläsningar av
dagens försyndelser. Trots att jag naturligtvis var livrädd
- nåja, lite rädd - för att hamna där. Men jag måste nog
säga att sadisterna var ganska godtyckliga i sina
bedömningar av vilka som skulle hamna i svarta boken och av
vilka anledningar. Vissa stackars masochister verkade knappt
kunna slå upp ögonen på morgonen utan att få en prick i
boken. Själv slapp jag undan (trots att jag inte borde gjort
det), men eftersom jag ser så oskyldig ut så ...

En annan kul händelse var rollspelet "Röda och Vita rosen"
som vi lekte på lördagseftermiddagen. Alla som läst "Mäster-
detektiven Blomkvist" vet väl ungefär hur det går till. Vi
masochister fick olika lösenord, som tillsammans blev en
vägbeskrivning till en gömd skatt. Vi fick sedan en stunds
välbehövligt försprång (för att gömma oss någonstans på
området), innan kopplet med sadister satte efter oss. Nu
måste jag säga att någon, eller några sadister använde en
ganska feg taktik för att locka fram oss. De skrek: "Det
kommer en älg!" Eftersom jag låg hopkrupen i en buske, är
det klart att jag rusade fram. Jag menar, det kunde ju ha
varit en älg ... Jag kunde ju ha blivit helt nedtrampad.
Nu var det ju aldrig någon älg.

När alla masochister till slut var infångade, skulle vi
förhöras för att avslöja lösenorden. En del höll ut otroligt
länge, såsom slynan D - en riktig fighter. Själv sade jag
mitt ord ganska snart, av ren omtanke. De stackars
sadisterna såg så uttröttade ut! Sadistgänget vann till slut
och lyckades hitta skatten, som bestod av en flaska
champagne, vilken de fick dela på till middagen.

Lekarna och spexet var faktiskt en viktig bit i lägerveckan,
åtminstone för mig som "ny i gänget". Jag har annars en
väldigt seriös inställning till S/M. Det är en del av mitt
liv, och jag vill gärna ha sessioner som är så realistiska
som möjligt. Men i det här sammanhanget med massor av
människor som jag aldrig träffat förr och en mångfald av
olika personligheter att "läsa av", så var humorn en klar
fördel och väldigt förlösande.

En eftermiddag anslogs till Internetgenomgång. Internet är
ju en fantastisk källa till BDSM-material av alla sorter.
Vi testade också att chatta lite på IRC och fick bland annat
direktkontakt med Smil Norge. Datorn fanns tillgänglig under
hela veckan för dem som ville surfa, chatta eller kolla sin
e-post. Man fick skriva upp tiden man var inne i en loggbok
och betala kostnaden vid hemresan. En hel del av läger-
administrationen sköttes också via datorn. Andra
aktiviteter var till exempel gipsavgjutningar. Endast två
personer var intresserade av att delta, men idén var kul och
avgjutningarna av diverse kroppsdelar blev mycket läckra.

En läderverkstad sattes upp, och där tillbringade många en
hel del tid med att tillverka redskap och accessoarer i
läder och skinn till självkostnadspris.

Masochistmästerskapen har jag nämnt som hastigast, men de
tål att nämnas igen. Dessa mästerskap har blivit standard
på Sunriseläger och kommer troligen att hänga med länge.
Kul!

En del grenar var, såvitt jag förstår, helt nya för året.
Däribland en mycket intressant övning i självbehärskning:
Denna gick ut på att tävlingsdeltagarna föstes in i ett
rum för att inte se eller höra vad som pågick.
Överraskningsmomentet var avgörande i denna gren. Sedan
kallades deltagarna ut en och en. Väl ute, fick de klä
av sig allt utom underkläderna (det vill säga trosor
och/eller kalsonger, behåar åkte av). Därefter fick de
lägga sig på ett bord, och fick som uppgift att inte röra
sig och inte låta. Behärska sig alltså. Och det gjorde de
mycket bra. En masochisttjej började prata och missade en
del poäng, men övriga deltagare klarade grenen suveränt.
Till sadisternas stora besvikelse, kan jag tänka mig.
Tanken var att de stackars masochisterna skulle börja
vifta, skrika och slutligen hoppa upp när överraskningen
kom fram, nämligen ett antal myror som släpptes ned på de
halvnakna kropparna. Nu hör det till saken att "offren"
hade förbundna ögon och inte såg myrorna. Och myrorna var
uppenbarligen masochistmyror. De stod helt klart på de
tävlandes sida, och rörde sig så försiktigt att de flesta
inte ens kände att de hade något på sig. Till nästa år
skulle jag rekommendera exempelvis tvestjärtar och ingen
ögonbindel. Då skulle åtminstone jag flyga upp ...

Den klassiska grenen bröstvårtsuttänjning var i år omgjord
till dragkamp, där två tävlande duellerade mot varandra.
Både fick klämmor i bröstvårtorna, med ett snöre emellan,
varpå de skulle försöka dra den andra åt sig. Rent
anatomiskt hade kvinnorna ett försprång i denna gren.
Klämmorna lossnade mycket lättare från killarnas bröst-
vårtor. Uppläggningen av tävlingen var detta år sådan att
först tävlade tjejerna mot varandra i en gren. Sedan tävlade
killarna i samma gren, och slutligen duellerade segrarinnan
mot segraren. Det var en rolig men ganska tidskrävande
uppläggning. Men vem har något emot att lägga ner tid på att
ha kul? Dessutom var det kul att se att i ett masochist-
mästarskap behöver inte så kallade manliga egenskaper som
till exempel fysisk styrka vara utslagsgivande, vilket
visades bland annat i dragkampen.

Mästerskapens totala segrare blev i alla fall en kille (E),
men han är en allround-tävlare och väl värd segern (eftersom
han dessutom är oerhört rolig och trevlig).

Jag ser fram emot nästa läger, och ångrar alltså inte att
jag åkte iväg ensam. Det var ett väldigt välkomnande gäng
jag hamnade i, och min tidigare uppfattning stärks. S/M-folk
är osedvanligt trevliga.

Lite personliga synpunkter till slut.

Jag hade önskat att fler hade visat intresse för
informationspassen, som till exempel en utmärkt genomgång
som master F och master A höll om olika typer av piskor,
bojor etcetera. Återigen - erfarenhet och kunskap är sexigt.

Flera gånger har jag läst insändare i Smart där sadistkillar
klagar över brist på masochisttjejer. Det finns mängder av
S/M-intresserade tjejer, och flertalet med masochist-
läggning, tro mig! Men för att våga sig in i en S/M-relation
måste man känna trygghet. Och det är svårare för oss tjejer,
som (i de flesta fall) redan från början är i underläge rent
fysiskt (mindre muskler), att ta risker, än för män.
Speciellt som man så gott som dagligen matas med skrämmande
historier om våldtäkter, misshandel och övergrepp som inte
har någon som helst likhet med S/M, men som gör oss tjejer
försiktigare och tyvärr mer hämmade.

Text: Club Sunrise-medlem nummer k2291

FAKTA OM CLUB SUNRISE

Club Sunrise är en ideell förening för personer med
speciella erotiska intressen: S/M, bondage, dominans,
skinn/lack/läder, transvestism och mycket mer. Man bör dock
komma ihåg att alla medlemmar inte har alla intressen, utan
oftast en eller en kombination av några.

Club Sunrise har som syfte att ge människor med sexuella
specialintressen information om området och möjlighet att
träffa likasinnade. Diskretion är mycket viktig i
verksamheten.

De flesta av medlemmarna är heterosexuella, men föreningen
är öppen för lesbiska, homo- och bisexuella.

All verksamhet i föreningen skall vara förenlig med svensk
lagstiftning. Detta medför bland annat att vissa sexuella
yttringar, som är straffbara, inte är tillåtna inom
föreningens ramar. Djursex ingår heller inte i föreningens
intresseområde. Givetvis skall alla aktiviteter vara
baserade på frivillighet.

=================================================================

7.03 ETT BREV FRÅN KUMLABUNKERN

Här kommer en lägesrapport från "Kumlabunkern", ett mindre
trevligt förvaringsställe. Efter att de i fyra månader haft
mig på fasta avdelningar och häkte i ensamcell, så tyckte
de att jag var farlig för andras liv och säkerhet. Så
de placerade mig på bunkern.
Jag vill berätta vad en bunker är för något. Dags-
Vad jag vill berätta är vad en bunker är för något. Dags-
rutiner här och i vilket syfte den fungerar.
Jag börjar med ordningsreglerna och dagordningen, som är
avskrifter från de anslag som sitter uppsatta i varje cell
här.

ORDNINGSREGLER FÖR SPECIALAVDELNINGEN VID KRIMINALVÅRDS-
ANSTALTEN KUMLA (H 2 V)

ALLMÄNT

Avdelningen är avsedd för högst nio intagna, fördelade på
tre grupper med tre intagna i varje. Intagna som placeras
på avdelningen tillåtes ej samröre med intagna placerade
på andra avdelningar.

ARBETE OCH STUDIER

Arbete sker gruppvis i grovkonfektion. Studier skall
bedrivas efter uppgjord studieplan och jämställs i syssel-
sättningshänseende med arbete. Studier kan också bedrivas
enskilt i cellen. Ersättning för studier och arbete utgår
enligt KVS anvisningar.

BASTU

Bastu och dusch finns att tillgå under fritid på bostadsavd.

BESÖK

Besök av nära anhörig, dvs föräldrar, syskon, hustru,
stadigvarande fästmö och barn kan ske utan att tjänsteman
från anstalten är närvarande. Besök skall om inte särskilda
skäl talar för annat vara bevakat. Intagen får ej förvägras
besök av advokat som biträder den intagne i rättslig
angelägenhet. Varje intagen har rätt till minst ett besök
varannan vecka. Besökstid vid besök är tre timmar.

Den intagne skall före och efter besök byta kläder och
visiteras. När det är särskilt påkallat kan kroppsbesiktning
förekomma. Besökare skall visiteras med metalldetektor om
inte synnerliga skäl föreligger däremot. Väskor och övrigt
handbagage får inte medtagas i besöksrummet. Besökaren skall
kunna legitimera sig.

BOSTADSRUMMEN

Fotografier eller andra bilder får ej sättas upp på väggen.
En väggtavla finns för detta. För uppsättning av foton och
bilder tillhandahålles särskilda stift. Gamla tidskrifter
utgallras av den intagne. Innehav av tillhörigheter får ej
vara av den omfattning att visitation av cellen försvåras.
Elektriska plattor, verktyg, redskap och krukväxter får inte
förekomma på bostadsrummet. Innehav av privat radio och tv
är inte heller tillåtet. Innehav i övrigt prövas i varje
enskilt fall. Visitation av såväl bostadsrum som dagrum
sker dagligen.

BREV

Alla in- och utgående brev granskas genom läsning. Vid brev-
granskning får den intagne inte vara närvarande.

FÖRTROENDERÅD M.M.

På grund av avdelningens speciella karaktär tillåts de
intagna ej att deltaga i förtroendeverksamhet som eljest kan
förekomma på anstalten.

GÅVOPAKET

Det är ej tillåtet att ta emot paket utifrån.

PERMISSION

Permission beviljas inte på denna avdelning.

TELEFON

Telefonsamtal tillåts endast efter prövning i varje särskilt
fall. Endast utgående samtal får ske från avdelningen. Alla
samtal är avlyssnade.

UTOMHUSVISTELSE

Utomhusvistelse äger rum på promenadgård i anslutning till
avdelningen. Promenadtider och fritidsvistelse varierar från
dag till dag. Promenadtiden uppgår till en timme per dag.

ÖVRIGT

I övrigt skall iakttages vad som anges i vårdcirkuläret, med
de inskränkningar som befinnes påkallade med hänsyn till
säkerheten.

Ja, detta är alltså de regler och anvisningar som man skall
rätta sig efter när man sitter i bunkern. Och kom då ihåg:
inskränkningarna och undantagen som det skrivs om här och
var är många.
Nu går jag över till nästa anslag som sitter på min vägg här
i cellen. Nämligen:

DAGORDNING - DAGSCHEMA

Måndag-fredag

KLOCKAN 06.30-08.00
Väckning, frukost, bäddning och städning.

KLOCKAN 08.00-
En timme varierande schema.
Promenad.

KLOCKAN 09.00-11.30
Varierande schema. Arbete, gruppstudier, enskilda studier.

KLOCKAN 11.30-12.30
Matrast. I cellen.

KLOCKAN 12.30-16.00
Varierande schema. Arbete, studier.

KLOCKAN 16.00-16.45
Matrast. I cellen.

KLOCKAN 16.46-19.00
Varierande schema. Fritid.

KLOCKAN 19.00
Inlåsning för natten.

Ja, så är dagarna upplagda för oss, fast med lite mer
smaskiga och förnedrande inslag i rutinen. Till exempel då
man skall till jobbet (som är 2 1/2 timma varje dag) så får
man först klä av sig naken inför 3-4 plitar och byta kläder
då man går till och från jobbet.

Då man är i grupp på tre stycken, så vet man inte från dag
till dag vilka som ingår i gruppen, det byts av varje dag
(av säkerhetsskäl).

Studerar gör vi i ett rum som från början varit två celler,
men som slagits ihop i ett. Det finns inga bestämda tider
för den ena eller andra gruppen då studier eller arbete
skall sättas i gång. Det ändras från dag till dag
(säkerhetsskäl). Likadant är det med fritiden. Då får vi
spela bordtennis och lyssna på musik.

Det jävligaste är ändå besöken. För det första kan man få
besök varannan vecka om Kriminalvårdsverket godkänner den
besökande som lämplig. Personer i fråga kollas upp, utifall
de varit straffade och så vidare. I nio fall av tio är
besöken bevakade av två plitar som sitter i samma rum och
bevakar och registrerar allt.

När den besökande kommer så går dom över honom eller henne
med metalldetektor, och ibland kan kroppsvisitation fordras.
Bevakade besök är en timme långa. Själv får man klä av sig
naken och byta kläder före och efter besöket i tre plitars
åsyn.

All vår post läses, alla telefonsamtal avlyssnas, våra
celler visiteras varenda dag. Förtroendeverksamhet får ej
förekomma. Varför? Säkerhetsskäl.

Som du ser så har allting i bunkern en stor stämpel på sig:
SÄKERHETSSKÄL.

Man kan fråga sig vad syftet är med sådana här
avdelningar. Något som man särskilt borde titta på är vår
helt ansvarslösa sjukvård. Någon sjukvård finns det
egentligen inte. Vad sjukvården i fängelserna går ut på är
att stoppa de kriminella fulla med lugnande medel
(stersolid, sobril med mera) för att få dem så passiva och
medgörliga som möjligt. Det går lättare att handskas med
kriminella då och det är ingen som orkar opponera sig då det
begås något fel någonstans.

Vad som kan sägas om sjukvården är att läkarna och
personalen här inte är kompetenta för sina uppgifter. Men
det jävligaste är att folk inte vet vad som händer innanför
murarna. Vi lever ju i ett välfärdssamhälle, och där är
allting bra? Eller ...

-:-

Fotnot: Detta brev har tidigare publicerats i tidningen Se
nummer 28-78 (sidan 20-24). Det skrevs för drygt 21 år sedan
av intern 4351 (i vardagen mer känd under namnet "Haijk").
Kanske visar brevet hur lite som hänt inom svensk kriminal-
vård under de senaste 20 åren.

=================================================================

7.04 ÅKLAGARE SCHULTZ KRÄVER OFFENTLIG DEMENTI FRÅN GERDIN

Åklagare Nils-Eric Schultz går till nytt angrepp på
Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin och utmanar honom
på duell i radions P1.

Bakgrunden är att Anders Gerdin i radio och tv påstått
att åklagare Schultz kallat nazisterna i NS Stockholm
för "oskyldiga gymnasister". Schultz krävde i ett öppet
brev nyligen att Gerdin på lämpligt sätt i medierna
dementerade påståendena. Gerdin svarade i ett brev att han
beklagade att han haft fel.

Men Schultz nöjer sig inte med Gerdins svarsbrev, utan
vidhåller sitt krav i ett nytt brev:

"Du har i radio- och tv-program ljugit om vad jag sagt.
Eftersom någon lyssnare eller tittare kan ha trott på dig
bör du givetvis på lämpligt sätt offentligt förklara att
du har lämnat oriktiga uppgifter och samtidigt kanske även
försöka förklara varför."

Schultz undrar också varför den av Aftonbladet utmålade
nazistiska terrororganisationen NS Stockholms företrädare
inte finns med bland de 62 utpekade nazisterna och mc-
terroristerna i den uppmärksammade sampubliceringen i
slutet av november.

"Är de således inte det hot mot samhället som blev
beskrivet i Aftonbladet? Är det kanske i stället så att
de personer som hängdes ut som ett hot mot polisväsendet
nu blivit snälla? I så fall hade väl Aftonbladet kunnat
informera sina läsare om denna omvändelse", skriver
åklagaren syrligt.

Nedan följer Nils-Eric Schultz brev till Anders Gerdin i
sin helhet, samt även Anders Gerdins brev till Nils-Eric
Schultz.

>> NILS-ERIC SCHULTZ BREV TILL ANDERS GERDIN

Aftonbladet
Att: A Gerdin

Angående dina uttalanden i radio, tv och numera även i brev.

Anledningen till att jag inte tidigare besvarat ditt brev
beror enbart på att jag varit på tjänsteresa utrikes.

I mitt brev av den 6 december 1999 tyckte jag att jag
uttryckte mig klart. Budskapet, som inte borde ha kunnat
missförstås av någon, skulle kunna sammanfattas sålunda:

Du har i radio- och tv-program ljugit om vad jag sagt.
Eftersom någon lyssnare eller tittare kan ha trott på dig
bör du givetvis på lämpligt sätt offentligt förklara att
du har lämnat oriktiga uppgifter och samtidigt kanske även
försöka förklara varför. Detta borde väl inte vara så svårt
och konstigt om man är chefredaktör för den tidning som
säger sig vara i sanningens tjänst och samtidigt är den
största dagstidningen i Sverige.

I ditt svarsbrev beklagar du, som jag tolkar dig, att du
lagt andra personers ord i min mun. Det visste jag ju redan
så för mig var den informationen helt ointressant.

Efter ditt beklagande nämner du i ditt brev att sanningen
faktiskt är allvarligare. Jag förstår ingenting.
Allvarligare än vad? För att förmodligen försöka övertyga
mig om att sanningen trots allt är allvarligare har du
nedtecknat ett utdrag av ett samtal mellan mig och
Gummesson på TV 4. Om någon får ut något av den ordväxlingen
får du givetvis gärna förmedla även denna på lämpligt sätt i
samband med din dementi av uttalandena i övrigt.

Anledningen till att du lämnar denna redovisning kan
möjligen vara att få mig (eller kanske hela åklagarväsendet)
att framstå som mjäkiga mot nazister och rasister. Då har du
glömt att de ungdomar som sades vara medlemmar i
NS-Stockholm och som deltog i hoten mot Cassel och Alexandra
Pascalidou samtliga var frihetsberövade under olika lång
tid. Två av dem i flera veckor under vilken tid de var
totalt avskurna från omvärlden. Om du kan eller vill ta till
dig följande information lämnar jag dig nu samma besked som
jag framförde i samband med domstolsförhandlingarna,
nämligen att

organisationen NS-Stockholm inledningsvis togs på
synnerligen stort allvar inom åklagarväsendet och polisen.
Det tillsattes mycket personal för att utreda vem som låg
bakom dödshoten mot Cassel och Alexandra Pascalidou. Det
var ju genom den fortsatta förundersökningen som det
framkom mycket oväntade och märkliga omständigheter (du
vet vad jag menar).

Frågan man kan ställa sig är om du själv tog organisationen
på det allvar man kan förvänta sig av chefredaktören för
Sveriges och Skandinaviens största dagstidning?
Den funderingen må väl vara tillåten om man betänker att
Aftonbladet måste sägas ha haft ett (förhoppningsvis och
förmodligen) unikt samarbete med den nazistiska
organisationen som benämndes NS-Stockholm. Jag tänker som du
förstår på att ni

a. framkallade de fotografier som nazistorganisationen tagit,
b. skickade tillbaka dessa till nazistorganisationen,
c. lät företrädare för nazistorganisationen läsa och komma
med synpunkter på den s k Casselartikeln flera dagar
innan artikeln publicerades i AB m m.

(Hade jag haft mer tid hade uppräkningen kunnat göras längre.)

Detta samarbete skulle kunna tolkas som att du och vissa av
dina kollegor inte tog organisationen på alltför stort allvar.
Är det då inte lite väl magstarkt att beskylla andra för att
inte ta organisationen på större allvar än ni själva
uppenbarligen gjort?

I AB beskrevs organisationen emellertid som du minns som en
nazistisk organisation som utgjorde ett mycket allvarligt
hot mot rättsordning med mera. Det har väl funnits få
organisationer som i medierna beskrivits som så extremt
farlig som denna gruppering. När trots denna farlighet
ingen av nazistorganisationens medlemmar tagits med bland
de 62, vars namn och fotografer nyligen publicerades,
inställer sig ett antal intressanta frågor.

1. Utgjorde medlemmarna i NS-Stockholm enligt din
uppfattning således inte det hot mot samhället som blev
beskrivet i AB?
2. Är det kanske i stället så att de personer som "hängdes
ut" som medlemmar i denna nazistiska organisation som
våldsverkare och ett hot polisväsendet m m nu blivit
snälla? I så fall hade väl AB kunnat informera sina
läsare om denna omvändelse.
3. Fanns medlemmarna i NS-Stockholm med bland de 300 som
slutligen blev "de 62"? Om inte kan det väl en gång för
alla fastslås att AB inte anser att nazist-organisationen
NS-Stockholm utgjort eller utgör något hot mot rätts-
ordningen eller samhället i övrigt.

En trolig tolkning vad gäller avsaknaden av NS-Stockholms
medlemmar på 62-listan är således att du inte anser att de
är farliga. Då framstår det som absurt att du samtidigt i
olika sammanhang försöker få allmänheten att tycka att jag
(eller hela åklagarväsendet. Jag vet faktiskt inte om det
enbart är mig du avser) inte tar dem på allvar.

När jag läser vad som på senare tid framförts i vissa
tidningar, exempelvis ETC, Resumé, Pressens Tidning,
Journalisten, så får jag en konstig känsla av att du inte
längre vill diskutera scoopet då AB avslöjade den farliga
nazistorganisationen NS-Stockholm. Då blir ju dina
påståenden om min ljumma syn på denna nazistgrupp ännu
besynnerligare. Anser du att jag borde betrakta den som
farlig samtidigt som du helst verkar vilja glömma den?
Det hela är som du förstår inte alldeles lättförståeligt.

I sista stycket i ditt brev nämner du att andra medier
använt ordet "gymnasister" och att detta skulle vara ett
"indirekt citat" från mig i samband med tingsrätts-
förhandlingarna. Inte vet jag vad som avses med "indirekt
citat". Har jag då sagt det som indirekt citeras eller
inte?

Vilka andra medier har i form av s k indirekta citat hävdat
att jag nämnt något om oskyldiga gymnasister? Jag tror mig
ha läst det mesta som skrivits om AB-målet och borde ha
erinrat mig om jag sett detta citat i någon annan tidning.
Eftersom jag starkt betvivlar sanningshalten även i detta
ditt påstående så tar jag gärna emot exempel. Har det
förekommit måste dessa "indirekta citat" vad jag förstår
härstamma från din tidning, A Gerdin. (En försynt fundering:
Har de "indirekta citaten" en gång varit direkta?)

AB var ju synnerligen väl representerat under huvud-
förhandlingsdagarna. Du och andra i AB:s ledning var ju
ytterst aktiva åhörare och dessutom bevakades förhandlingen
av skrivande AB-reportrar samt AB:s juridiska ombud,
advokaten P Althin. Ni var väl där för att lyssna till och
bevaka vad som sades och då måste det väl anses som ytterst
anmärkningsvärt att ingen i denna förhållandevis stora
delegation hörde att det var annan som kallade några av de
åtalade för oskyldiga gymnasister och inte jag.
Uttalandet fälldes som du vet från någon på andra sidan,
d v s från en advokat som hade till uppgift att försvara en
åtalad. Aldrig tidigare har vad jag kan erinra mig en
försvarsadvokats ord för att försvara sin klient grundlöst
lagts i åklagarens mun.

Som du förmodligen förstått vid det här laget skickas detta
brev (för min del det sista) för att du skall förstå att
mitt krav på offentlig dementi från dig kvarstår. Jag har
inget intresse av nya beklaganden eller ursäkter och är som
du förstår mycket trött på dina och din tidnings
återkommande och ogrundade insinuationer. Du måste väl
medge att mitt tålamod varit stort men nu är det faktiskt
slut.

Om du trots innehållet i detta brev fortfarande inte förstår
vad jag menar är jag beredd att med dig i en studio hos P1
Morgon eller vilken annan studio som helst diskutera
NS-Stockholms farlighet, de olika turerna kring hoten mot
Cassel och Alexandra Pascalidou, synen inom åklagarväsendet
på brott från nazister och rasister och även framföra min
personliga uppfattning då det gäller den typen av brott. Jag
har tidigare tackat nej då jag kontaktats av reportrar från
radio- och tv-kanaler främst beroende på att jag har annat
att ägna mig åt och inte har något intresse av att uppträda
massmedialt. Eftersom du emellertid envetet fortsätter med
din, som jag tycker, ogrundade kampanj, borde även du ha
intresse av att offentligt i radio och i direktsändning
framföra vad du anser att jag sagt och inte sagt; gjort
och inte gjort. Därvid skulle du även beredas möjlighet att
framföra dina synpunkter på vilka brister du anser förekom
vad gäller utredningen avseende hoten mot Cassel och
Alexandra Pascalidou med mera.

Har jag den här gången uttryckt mig klart nog???

Nils-Eric Schultz

>> ANDERS GERDINS BREV TILL NILS-ERIC SCHULTZ

Stockholm-Globen den 8 december 1999

Till Nils-Eric Schultz

Tack för ditt brev med synpunkter på två av mina uttalanden
i radio och tv under det senaste året. Det är riktigt att
jag nämnde ditt namn i radion den 12 juni. I Fittja Paradiso
i förra veckan citerade jag "en känd åklagare". Självklart
står jag fortfarande för åsikten att en tidnings uppgift är
att ta reda på sanningen.

Det har jag nu gjort vad gäller huruvida du använt ordet
"gymnasister" i beskrivningen av nazistiska medlemmar i NS
i Stockholm.

Jag hade fel, det beklagar jag.

Men sanningen är faktiskt allvarligare än vad jag beskrev
den. I TV4:s Nyheterna fredagen den 27 februari 1998 klockan
18.30 intervjuades du av reportern Jonas Gummesson.

Så här lät intervjun, ordagrant återgiven.

Du: - Men det finns andra småglin, småpojkar som
Reportern: - "Småglin", är det din bild av det här?
Du: - Njääaa ee det är det inte. Jo ... ja. Det kommer du
att köra ut nu kan jag tänka mig.
Reportern: - Ja, det är möjligt.

Ordet "gymnasister" har i det här sammanhanget använts
flitigt i olika medier. Bland annat användes det i flera
tidningar, dock som ett indirekt citat från dig, i samband
med tingsrättsförhandlingarna.

Hälsningar

Anders Gerdin
Chefredaktör

=================================================================

7.05 GÖRAN SEGERGREN PILOTFALL MOT SÄPO

Göran Segergrens dröm var att bli civilingenjör, skaffa hus
och barn. Han anställdes 1964 på det då privata Celsius
Rörlednings AB. När koncernen som en del i försvarsindustrin
förstatligades sades han upp 1972. Ändrade rutiner som ledde
till en radikal minskning av hans arbetsuppgifter, löd
motiveringen.

I stället för ingenjör blev Göran Segergren konstnär. I
stället för ett liv med familj, hus och bil gick allt i
kras. Segergren hade som många andra gått med i FNL-
demonstrationer och varit medlem i KFML på sjuttiotalet.
Själv är han övertygad om att han, liksom snickaren Torsten
Leander, drabbats av Säpos godtyckliga registrering.
Leander hade ju sålt Vietnambulletinen, ringt Clarté och
parkerat sin bil utanför Folket i Bilds stämma (se FiB/K
11-12/97) och sedan vägrats anställning på Marinmuseet i
Karlskrona. I likhet med Leander slåss Göran Segergren nu
för upprättelse.

Sedan den 1 april i år gör en lagändring det möjligt för
Säpo att lämna ut uppgifter om enskilda. Där det tidigare
rådde totalt förbud mot utlämnade, skall nu varje fall
prövas.

Den som drabbats av Säpos godtycke har också rätt att
begära skadestånd. I praktiken är dock skillnaden liten mot
tidigare. Mellan den 1 april och 30 september i år har 1 082
personer begärt att få veta vad Säpo har registrerat om dem,
enligt Säpochefen Anders Eriksson. Av de 736 fall som
avgjorts hittills har 685 personer fått avslag. 51 stycken
(7 procent) har fått ut uppgifter ur Säpos arkiv. Enligt
Anders Eriksson beror det på att den överväldigande delen
(655 personer) inte förekommer i deras register. Men det är
Säpo själv som avgör om en sökande skall få del av sina
uppgifter.

Mot bakgrund av den kritik som bland annat Palmekommissionen
riktat mot Säpos interna rutiner finns det anledning att
ifrågasätta om de som beslutar om utlämnande ens vet vad
andra avdelningar inom säkerhetspolisen har registrerat, än
mindre vilka akter som funnits men nu raderats. Många
sökande har dessutom bara fått ta del av vissa uppgifter
från Säpo. Och de som fått avslag får inte ens veta om det
finns några uppgifter om dem.

Ett drygt hundratal har överklagat Säpos beslut till
kammarrätten. I samtliga fall har rätten instämt i
säkerhetspolisens bedömning att ett utlämnande av enskilda
personuppgifter "kan skada säkerhetspolisens verksamhet
och rikets säkerhet". Göran Segergren är en av dem som har
överklagat vidare till regeringsrätten. I september
bestämde rätten att pröva hans fall som pilotfall mot Säpo.
- Jag är glad över att Regeringsrätten tar upp det, säger
Göran Segergren samtidigt som han är förvånad över att det
är just hans ärende som har valts ut.

Göran Segergrens fall blir nu avgörande för hur Säpo
kommer att behandla fall som hans i framtiden. Men glädjen
över att kanske själv få rätt grumlas av det faktum att det
inte är gratis att slåss mot staten. I den här typen av mål
(så kallade förvaltningsmål) finns inget rättsskydd. Var och
en står för sina egna kostnader. Göran Segergrens juridiska
ombud Nils Hyllienmark uppger att man hittills dragit på sig
kostnader på omkring 50 000 kronor och då har han själv inte
tagit ut någon ersättning för sin tid. Bland annat har man
engagerat juridisk hjälp i Tyskland eftersom den nya polis-
datalagen grundar sig på ett EU-direktiv.

Göran Segergren som helt saknar egna tillgångar hoppas få
igång en insamling. Men det har varit trögt. Svenska medie-
personligheter med ett vänsterförflutet ställer sig inte
gärna i spetsen för några insamlingar. Nu brådskar det för
Segergren och alla de andra. I december väntas regerings-
rättens beslut.

-:-

Ge ditt bidrag

För den som vill stödja kampen mot åsiktsregistrering och
för demokratisk kontroll av Säpo har ABF Helsingborg öppnat
ett postgirokonto, dit alla är välkomna att ge ett bidrag.

Postgiro: 38 14 71-2 (ABF Helsingborg)
Ange "För demokratisk kontroll av Säpo" på talongen.


Avsikten är till en början att täcka Göran Segergrens
rättegångskostnader, eventuellt överskott kommer att gå
till fortsatt arbete i uppropets anda.

Göran Segergren skänker ett exemplar av sin nya almanacka
för år 2000 till alla som ger 200 kr eller mer.

Kom ihåg namn och adress om du vill ha almanackan.

-:-

Relaterade länkar

Säpos avslagsbeslut på enskildas begäran att få se sina
Säpoakter
http://www.fib.se/SAPOavsl.html

Ansökan om prövningstillstånd hos Regeringsrätten
http://www.fib.se/overklag.html

Kompletterande inlaga till Regeringsrätten 991115
http://www.fib.se/RRin1115.html

Professor Merlis rättsutredning för PC (tyska texter)
http://www.fib.se/merlin.zip

Professor Merlis rättsutredning för Mac (tyska texter)
http://www.fib.se/merlin.sit

Rättsnätet rättsinformation
http://www.notisum.se/

Rixlex Sekretesslag (1980:100)
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&
%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXP
AGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&
%24%7BFREETEXT%7D=&BET=&RUB=sekretesslag&ORG=

[folket i bild/kulturfront]

--------------------------------------------------- annons ------
Fast telefoni och GSM till marknadens lägsta priser!
Ring till New York för 69 öre/min http://www.flashback.se/telecom
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________

F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 2 6

Redaktör: Korrektur:
Jan Axelsson Markus Holm

Medarbetare och bidragsgivare:
- Niklas Mirjamstjärna
- Jan-Ove Sundberg

Källor:
- 25 timmar : http://www.25timmar.se/
- Aftonbladet : http://www.aftonbladet.se/
- Amnesty : http://www.amnesty.se/
- Computer Sweden : http://www.idg.se/cs/
- Dagens IT : http://www.dagensit.se/
- ETC : http://www.etc.se/
- Folket i Bild : http://www.fib.se/
- Folktribunen : http://www.folktribunen.com/
- Journalisten : http://www.algonet.se/~journali/
- Magazine Magnus : http://magazine.magnus.se/
- Motkraft : http://www.motkraft.net/sea/
- Nollett : http://www.idg.se/nollett/
- Resumé